Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo adas

Celkem nalezeno výsledků : 9.

1. Ansys spolupracuje se Sony Semiconductor
(Matching tags: Ob­ra­zo­vé sní­ma­če,Si­mu­la­ce,Sony,Automobilový průmysl,ADAS,ANSYS)
... apli­ka­cích nové ge­ne­ra­ce, včet­ně AV a ADAS. Ansys Speos se nyní může bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­vat s mo­de­ly sní­ma­čů od Sony a ze­fek­tiv­nit tak vývoj a va­li­da­ci díky ...
Pátek, 10 Listopad 2023
2. MobileDrive si vybral technologii Siemens Digital Twin
(Matching tags: MobilDrive,Xcelerator,MBSE,ADAS,Siemens,Software)
... sys­té­mů ři­di­če (ADAS) s vy­u­ži­tím port­fo­lia Si­e­mens Xce­le­ra­tor a jeho kom­plex­ní tech­no­lo­gie di­gi­tál­ních dvoj­čat.  ...
Středa, 22 Březen 2023
3. Vydání Altair Simulation 2022
(Matching tags: V2X,V2V,ESD,ADAS,IoT,Advanced Engineering,Altair,Simulation,CFD,AEC,CAE)
Spo­leč­nost Al­tair ozna­mu­je vy­dá­ní svých nej­no­věj­ších si­mu­lač­ních ře­še­ní. Nej­ví­ce funkč­nos­tí při­by­lo nyní v ře­še­ních pro si­mu­la­ce ko­nek­ti­vi­ty, sta­vař­ské apli­ka­ce (AEC) ...
Pátek, 06 Květen 2022
4. MSC uvádí na trh virtuální testovací jízdy pro software Adams
(Matching tags: VTD,Virtuální testovací jízdy,Adams,MSC,ADAS,Autonomní vozidla,Hexagon)
... špič­ko­vou dy­na­mi­ku vo­zi­del se si­mu­la­ce­mi vir­tu­ál­ních tes­to­va­cích jízd pro urych­le­ní vý­vo­je no­vé ge­ne­ra­ce pok­ro­či­lých asis­tenč­ních sys­té­mů pro ři­di­če (ADAS) a bez­peč­ných ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020
5. MSC uvádí na trh virtuální testovací jízdy pro software Adams
(Matching tags: Hexagon,Virtuální testovací jízdy,VTD,MSC Software,Autonomní vozidla,ADAS,Adams,CAE)
... špič­ko­vou dy­na­mi­ku vo­zi­del se si­mu­la­ce­mi vir­tu­ál­ních tes­to­va­cích jízd pro urych­le­ní vý­vo­je nové ge­ne­ra­ce po­kro­či­lých asi­s­tenč­ních sys­té­mů pro ři­di­če (ADAS) a bez­peč­ných ...
Pátek, 10 Leden 2020
6. MATLAB a Simulink jsou na trhu ve verzi 2018a
(Matching tags: MathWorks,Simulink,Humusoft,MATLAB,ADAS,Výpočty)
... učení hlubokých neuronových sítí pro deep learning, generování zdrojového kódu CUDA z hlubokých neuronových sítí srozvětvenou architekturou, nové algoritmy pro návrh systémů ADAS, grafickou aplikaci Econometric ...
Čtvrtek, 03 Květen 2018
7. ESI nabízí Pro-SiVIC 2017 pro simulace senzorů
(Matching tags: ESI,Group,Las Vegas,Simulace,DURA,ADAS,Pro-SiVIC,Senzory,2017)
... na palubě vozidla nebo letadla, přičemž podporuje funkce jako asistenční systém Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), autonomní řídicí systémy nebo moderní osvětlovací systémy. Nová verze Pro-SiVIC ...
Středa, 14 Červen 2017
8. S navigacemi Mio řídíte bezpečněji díky funkci ADAS
(Matching tags: LDWS,FCWS,616,688,698,ADAS,Mio,Navigace,GPS)
Navigace Mio (MiVue série 6) obsahují novou funkci, vyvinutou pro větší bezpečnost řidičů a silničního provozu obecně. Nová funkce ADAS obsahuje systémy, které řidiče upozorní na  nebezpečné ...
Úterý, 09 Únor 2016
9. ASM Traffic v3.0 pro virtuální simulaci dopravy
(Matching tags: ADAS,ASM,Traffic,Doprava,3.0,Simulace,dSpace)
Společnost dSPACE rozšířila svůj simulační model pro dopravu a okolní prostředí o podporu vývoje a testování pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS). ASM Traffic 3.0 je součástí ...
Pátek, 20 Červen 2014