Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo atos

Celkem nalezeno výsledků : 22.

1. 3D skenovací snímač ZEISS ATOS LRX od CAPTURE 3D
(Matching tags: LRX,Capture 3D,ZEISS,ATOS,GOM,3D skenování)
CAP­TU­RE 3D ozná­mil nový vel­ko­ob­je­mo­vý 3D ske­no­va­cí sní­mač ZEISS ATOS LRX s mi­mo­řád­ně jas­ným la­se­ro­vým zdro­jem svět­la, který za­chy­tí až 2 × 12 mi­li­o­nů sou­řad­ni­co­vých bodů ...
Středa, 19 Červenec 2023
2. „Softwarová republika“ – ekosystém pro inteligentní a udržitelnou mobilitu
(Matching tags: Tha­les,STMicro­electro­nics,Re­nault,Soft­ware Ré­pub­lique,Mobilita,Ekosystém,Dassault Systemès,ATOS)
Společnost Atos a čtyři další významné společnosti spojují své síly, aby vytvořily nový ekosystém pro inovace v in­te­li­gent­ní mobilitě. Spo­leč­ně plá­nu­jí vy­u­žít své na­vzá­jem se doplňující ...
Pátek, 07 Květen 2021
3. Soutěž o snížení uhlíkové stopy digitálními technologiemi
(Matching tags: Emise uhlíku,IT Chalenge 2021,ATOS,Studenti,Soutěž)
Spo­leč­nost Atos za­há­ji­la 10. roč­ník me­zi­ná­rod­ní stu­dent­ské sou­tě­že za­mě­ře­né na tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce. Té­ma­tem sou­tě­že IT Challen­ge 2021 je di­gi­tál­ní de­kar­bo­ni­za­ce. Týmy ...
Úterý, 27 Říjen 2020
4. Výzkum v počítačových vědách letos ovládly ženy
(Matching tags: Superpočítače,Barbora,Francouzský institut,Ceny Josepha Fouriera,IT4Innovations,ATOS)
Sou­těž o nej­lep­ší vý­zkum­nou práci v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých věd po­řá­dá spo­leč­nost Atos již 10 let. Během slav­nost­ní­ho vy­hlá­še­ní le­toš­ních Cen Jo­se­pha Fou­rie­ra 2. 7. si ...
Pátek, 10 Červenec 2020
5. Nové zakázkové funkce v GOM softwaru
(Matching tags: Corre­la­te,Pro­fes­si­o­nal,ARAMIS,Software,GOM,ATOS,Funkce)
Spo­leč­nost GOM nyní na­bí­zí ve svém soft­wa­ru GOM Corre­la­te Pro­fes­si­o­nal nové a další za­káz­ko­vé funk­ce. Uži­va­te­lé, kteří o to mají zájem, mají mož­nost se se­zná­mit s vý­ho­da­mi ...
Středa, 19 Únor 2020
6. Setkání uživatelů GOM na VUT v Brně
(Matching tags: GOM,ATOS,Setkání,MCAE Systems,Uživatelé,VUT v Brně,Worlkshopy,ScanBox)
Praktické využití 3D digitalizace, novinky, trendy a zkušenosti slibuje uživatelské setkání zaměřené na aplikace a výměnu zkušeností z oboru 3D metrologie. Zástupci významných společností ...
Pondělí, 21 Leden 2019
7. Konference Year in Infrastructure 2018 a ohlášené novinky
(Matching tags: ATOS,Bentley Systems,YII2018,Greg Bentley,Legion,Agency9,Siemens,Konference)
Jak jste již dříve mohli na našem webu nebo aktuálně na Facebooku zaregistrovat, tento týden začala v Londýně konference Rok v in­f­ra­stru­k­tu­ře. Oficiální zahájení této každoroční události ...
Středa, 17 Říjen 2018
8. Metrologie v procesech tváření plechových výlisků
(Matching tags: PONTOS,Correlate,ScanBox,INSPECT,MCAE,3D skenování,Metrologie,GOM,ATOS)
Seminář o 3D metrologii spjaté s tvářením plechových výlisků uspořádala firma MCAE Systems na přelomu února a března 2017 hned ve dvou lokalitách – v Ostravě a Kuřimi. Akce byla součástí řady mezinárodních ...
Středa, 22 Březen 2017
9. Nové milníky v optické 3D metrologii
(Matching tags: ScanBox,PONTOS,TRITOP,Průmysl 4.0,CAD/CAM,GOM,ATOS,EMO,3D skenování)
... známe u nás hlavně díky MCAE Systems. První zpráva se týká skenerů ATOS a měření dat pro Průmysl 4.0. Nejdůležitějším opatřením pro optimalizaci výrobních procesů při výrobě nástrojů, modelů ...
Čtvrtek, 17 Srpen 2017
10. ATOS ScanBox - automatizované měření od firmy GOM
(Matching tags: ScanBox,Reverzní inženýrství,Skenování,3D skener,GOM,ATOS)
Měření pomocí 3D optické digitalizace místo klasického měření dotykovými stroji je dnes už poměrně běžné a čím dál častěji automobilkami přímo vyžadované. Trend nahrazování dotykových měřicích strojů optickými ...
Pátek, 29 Červenec 2016
11. Nový 3D skener ATOS Capsule v nabídce MCAE
(Matching tags: 3D skener,GOM,ATOS,MCAE Systems,GD&T,Hardware,ScanBox,Capsule)
Německá společnost GOM prostřednictvím svého distributora pro Českou republiku – firmy MCAE Systems - rozšiřuje svou řadu ATOS o nový 3D skener založený na technologii plošné projekce pruhů světla. ...
Pátek, 20 Leden 2017
12. Nástroje pro digitální výrobu představí v Nitře MCAE Systems
(Matching tags: MSV,GOM,ATOS,Systems,Výroba,Nitra,Digitální,KUKA,MakerBot,MCAE,2016,3D technologie,3D skenery)
Nejvyspělejší světové 3D technologie používané při vývoji výrobků, představí na 23. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře ve dnech 24.–27. května česká společnost MCAE Systems. Digitální ...
Pondělí, 23 Květen 2016
13. MCAE nabízí ATOS ScanBox Series 7 a 8 na měření velkých dílů
(Matching tags: GOM,ATOS,MCAE,Systems,ScanBox,Series 7,Series 8,3D skenery,Roboty)
MCAE Systems rozšiřuje nabízenou produktovou řadu automatizovaných měřicích systémů ATOS ScanBox od společnosti GOM o řadu označovanou jako 7 a 8. Tyto řady plně vyhovují požadavkům automobilového ...
Pátek, 13 Květen 2016
14. Kybersochař z MCAE vytvořil novou lišku Bystroušku
(Matching tags: Adam Krhánek,Obora,Hukvaldy,Compact,Scan,GOM,ATOS,FDM,Systems,MCAE)
... které společnost MCAE Systems nabízí, byl kámen na Hukvaldech nejprve naskenován optickým skenerem ATOS Compact Scan firmy GOM, aby výsledná socha přesně sedla na požadované místo.  ...
Úterý, 05 Duben 2016
15. Uživatelé GOM v sídle MCAE Systems
(Matching tags: Konstantin Galanulis,GOM,ATOS,Skener,3D skenování,MCAE Systems)
Měřicí systémy společnosti GOM poskytují cenná data a výsledky pro řízení kvality v celém řetězci výrobních procesů moderního vývoje produktů. MCAE Systems je oficiálním distributorem značky GOM pro český ...
Pátek, 10 Červenec 2015
16. Kovovýroba Hoffmann a Erko 21. století
(Matching tags: Kovovýroba,MCAE Systems,Auto,ATOS,3D skenování,3D tisk)
O automobilech Škoda 110 R Coupé a R130, sporťácích z let sedmdesátých, snili tehdejší zapálení motoristé, bohužel jen málokomu se jejich sen splnil. Před asi dvěma roky se setkal Marek Hoffmann z firmy ...
Čtvrtek, 09 Červenec 2015
17. Využití dat z 3D skeneru ATOS v 3ds Max pro fotorealistickou vizualizaci
(Matching tags: Core,MCAE,3D skenování,Systems,GOM,ATOS)
Stejně jako mnoho jiných 3D grafiků jsme se na začátku potýkali s nedokonalostí napodobování reality. Naším záměrem a cílem však bylo posunout hranice technologií počítačové grafiky s využitím v reklamě, ...
Úterý, 16 Červen 2015
18. Multioborové využití 3D skeneru ATOS
(Matching tags: MCAE,3D skenování,GOM,ATOS,SPŠ školy,BIM,Autodesk)
Integrace představ, technologií a oborů. Tak lze často v poslední době spatřovat velmi perspektivní budoucnost nasazení digitálních technologií. Pryč je doba, kdy se zabývali moderními nástroji jen odborníci ...
Středa, 03 Červen 2015
19. MCAE představuje skener ATOS ScanPort pro malé díly
(Matching tags: GOM,ATOS,MCAE,Systems,ScanPort,Inspekce,rapid prototyping,Skenování)
Do nabídky MCAE Systems  přibyl nový optický stolní skener ATOS ScanPort firmy GOM. Tento skener je vyvinutý pro měření a inspekci malých dílů. ScanPort využívá kinematiku 3+3 kde 3 osy jsou ...
Čtvrtek, 26 Březen 2015
20. Využíváme data z 3D scanneru ATOS pro přímé modelování v Autodesk Inventoru
(Matching tags: 3D skenování,ATOS,Inventor,Autodesk,Technologie)
Technologie 3D scannování je jistě středem zájmu řady odborníků v oblastech, které nejsou vázány na možnost přímého využití konstrukčních dat. Může se jednat například o zpracování výtvarných ...
Čtvrtek, 18 Červenec 2013
V akciové společnosti PCS používáme optický skener ATOS Compact Scan 2M od firmy GOM. I přes relativně nízké rozlišení kamery (2 000 000 pixelů) jsou dosavadní zkušenosti naprosto vyhovující. ...
Středa, 19 Červen 2013
22. Zpracováváme polygonální 3D data pro vizualizaci
(Matching tags: GOM,ATOS,Showcase,Skenování,Autodesk)
Nové technologie a postupy v 3D navrhování s sebou v posledních letech přináší řadu novinek. Jednou z nich je bezesporu technologie získávání 3D dat pomocí speciálních skenerů. Tato zařízení dovolují získávat ...
Středa, 11 Duben 2012