Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo aws

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. Siemens integruje Amazon Bed­rock s Mendixem
(Matching tags: Siemens,Amazon,Partnerství,AWS,Umělá inteligence,Mendix,Xcelerator,Bedrock)
Sie­mens a Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) po­si­lu­jí své part­ner­ství a usnadňují fir­mám všech ve­li­kos­tí a od­vět­ví vy­tvá­ře­ní a roz­ši­řo­vá­ní apli­ka­cí ge­ne­ra­tiv­ní umělé ...
Čtvrtek, 11 Leden 2024
2. GPU NVIDIA H100 je nyní k dispozici v AWS cloudu
(Matching tags: LLM,H100,Strojové učení,Umělá inteligence,AWS,HPC,Amazon,Nvidia,Cloud,GPU)
Uži­va­te­lé AWS nyní mohou vy­u­ží­vat špič­ko­vý výkon pro­ká­za­ný v obo­ro­vých ben­chmar­cích tré­no­vá­ní a od­vo­zo­vá­ní umělé in­te­li­gen­ce. Clou­do­vý gi­gant ofi­ci­ál­ně za­pnul ...
Pondělí, 31 Červenec 2023
3. Siemens získal AWS kompetenci v oblasti výroby a průmyslu
(Matching tags: Siemens,Certifikace,Výroba,Průmysl,AWS,Unlimited Tomorrow)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil, že zís­kal cer­ti­fi­ka­ci Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) Ma­nu­factu­ring and In­dustrial Com­pe­ten­cy. Toto oce­ně­ní je uzná­ním spo­leč­nos­ti Si­e­mens ...
Středa, 26 Duben 2023
4. FREYR pomocí Siemens Xceleratoru rozšíří výrobu baterií
(Matching tags: Industrial Edge,FREYR,Baterie,AWS,Festo,Nvidia,Siemens)
Hlav­ním bodem pon­děl­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce firmy Si­e­mens na Han­no­ver Messe bylo ozná­me­ní spo­lu­prá­ce s Freyr Bat­te­ry na roz­sáh­lé a udr­ži­tel­né vý­ro­bě ba­te­rií v rámci ote­vře­né ...
Úterý, 18 Duben 2023
5. Siemens rozšiřuje možnosti Simcenter STAR-CCM+
(Matching tags: Sim­cen­ter,Soft­wa­re,STAR-CCM+,AWS,HPC,CFD,Siemens)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil do­stup­nost nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru Sim­cen­ter STAR-CCM+, který do­sá­hl sta­tu­su kom­pe­ten­ce Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) High Per­for­man­ce ...
Pondělí, 22 Březen 2021
6. Behavox je Google Cloud Partner
(Matching tags: Behavox,GCP,Umělá inteligence,AWS,Google,Cloud,Platform,SaaS,Partner,Amazon)
... označení Financial Services Com­pe­ten­cy for Risk Management (Způsobilé finanční služby pro řízení rizik) od společnosti Amazon Web Services (AWS).  ...
Čtvrtek, 21 Březen 2019
7. Rescale a ANSYS nabízejí simulační program v cloudu
(Matching tags: Simulace,Cloud,ANSYS,AWS,Rescale,Startup Program)
... zajistí přístup ke cloudovým řešením Amazon Web Services (AWS), velkým výpočet­ním zdrojům Rescale a inženýrským simulačním nástrojům ANSYS, umožňujícím multifyzikální simulace ve velkém ...
Pátek, 27 Říjen 2017
8. Autodesk a webové služby Amazon, Otoy a Nvidia
(Matching tags: Otoy,Amazon Web Services,AWS,Amazon,Nvidia,Autodesk)
Společnost Autodesk umožnila svým klientům využívat designové nástroje Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk Maya a Autodesk 3ds přes internetový prohlížeč. Zcela poprvé tak mají zákazníci plný ...
Čtvrtek, 07 Listopad 2013