Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo dassault

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Začal HANNOVER MESSE 2024
(Matching tags: #HM2024,Ultimaker,Festo,Veletrhy,Hannover Messe,Dassault,Autodesk)
To, že se něco děje na vý­sta­viš­ti, sig­na­li­zu­jí pře­pl­ně­né vlaky han­no­ver­ské­ho metra/tram­va­je z hlav­ní­ho ná­dra­ží smě­rem k vý­sta­viš­ti. Už ovšem jsou dávno pryč doby Ce­BI­Tu, ...
Pondělí, 22 Duben 2024
2. Siemens, PTC, Autodesk a Dassault v žebříčku ABI Research
(Matching tags: ABI Research,Žebříček,Siemens,MCAD,Software,Dassault,Autodesk,PTC)
Nové hod­no­ce­ní kon­ku­ren­ce od glo­bál­ní tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti ABI Re­search po­sky­tu­je hloub­ko­vý a ob­jek­tiv­ní prů­zkum ře­še­ní na­bí­ze­ných osmi MCAD do­da­va­te­li. Ana­lý­za ...
Pondělí, 11 Prosinec 2023
3. Budoucnost navrhování a umělá inteligence
(Matching tags: Strojové učení,Umělá inteligence,Navrhování,3DEXPERIENCE,Dassault,SolidWorks)
Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works Cor­po­rati­on při­ná­ší člá­nek o tom, co zna­me­ná umělá in­te­li­gen­ce pro bu­douc­nost na­vr­ho­vá­ní. Zjis­tí­te v něm, jak So­lid­works ma­pu­je bu­douc­nost ...
Pondělí, 07 Srpen 2023
4. SOLIDWORKS 2022 urychluje vývoj produktů
(Matching tags: Solidworks 2022,3DEXPERIENCE,CAD,Works,Dassault)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la nej­no­věj­ší verzi svého port­fo­lia 3D ná­vr­hář­ských a in­že­nýr­ských apli­ka­cí So­lid­works 2022, které po­u­ží­va­jí mi­li­o­ny uži­va­te­lů po ...
Pátek, 29 Říjen 2021
5. eSeminář To nejlepší z MBSE – 2. listopadu 2021
(Matching tags: Stimulus,Magic,MBSE,Webináře,CATIA,Dassault)
Tento webi­nář při­pra­ve­ný spo­leč­nos­tí Das­sault Sys­tè­mes na 2. lis­to­pa­du 2021 před­sta­ví prů­běh práce s CATIA Magic (zná­mou jako Cameo) a CATIA Sti­mu­lus i způ­sob za­jiš­tě­ní di­gi­tál­ní ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
6. Dassault představuje strategii „Voda pro život“
(Matching tags: Prů­my­sl,Spo­tře­ba,Kam­pa­ň,Water for Life,Voda,3DEXPERIENCE,Dassault)
Spo­leč­nost Dassault Systèmes před­sta­vi­la další část své kam­pa­ně „The Only Pro­gress is Human“, která by měla zvý­šit po­vě­do­mí o so­ci­ál­ních a en­vi­ro­men­tál­ních vý­zvách a při­táh­nout ...
Pátek, 05 Březen 2021
7. Propojený průmysl – online – živě – interaktivně
(Matching tags: Interaktivně,Živě,O-nline,Propojený průmysl,Virtuální,Setkání,Dassault)
Spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes se stýská po se­tká­vá­ní se s vámi během mnoha pří­le­ži­tos­tí, které po­řá­da­la, nebo se jich zú­čast­ni­la, jako na­pří­klad ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Vzhle­dem ...
Pondělí, 21 Září 2020
8. Dassault Aviation volí platformu 3DEXPERIENCE
(Matching tags: Aviation,Platforma,3DEXPERIENCE,Falcon,Systèmes,Letectví,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes oznámila 24. července 2019, že Das­sault Aviation využívá platformu 3DExperience k návrhu, vývoji a vý­ro­bě, a ke správě svého hodnotového ře­tě­z­ce ...
Čtvrtek, 25 Červenec 2019
9. Setkání uživatelů SIMULIA 2019
(Matching tags: Uživatelé,Konference,Dassault,Galant,IDIADA CZ,Lednice,RUM 2019,CST)
... měsíců. Jedním z důvodů je prohloubení spolupráce se společností Dassault Systèmes v oblasti elektromagnetických simulací. Produkty CST bude nově IDIADA distribuovat, a proto budou ...
Čtvrtek, 04 Duben 2019
10. Dassault Aviation přechází na platformu 3DEXPERIENCE
(Matching tags: Aviation,Servis,Letectví,Dassault,PLM,Kvalita,Systèmes,3DEXPERIENCE)
Společnost Dassault Aviation zavede platformu 3DExperience od Dassault Systèmes. V rámci několikaleté smlouvy nahradí Dassault Aviation všechny procesy řízení životního cyklu výrobku v programech ...
Čtvrtek, 21 Červen 2018
11. Tak nám přeřízli Bassiho
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Stratasys,Dassault,CAM,SolidWorks,nTopology)
Co se týká hlavního titulku reportáže, nijak nezastírám inspiraci v jedné slavné větě Josefa Švejka. Ale než se dostaneme k tomu, proč právě tento titulek, pojďme se podívat na místo konání konference ...
Čtvrtek, 26 Leden 2017
12. Dassault nabízí tři nová průmyslová řešení
(Matching tags: My Desigm,My Production,My Operation,Průmysl,3DEXPERIENCE,Systèmes,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes spouští tři nová průmyslová řešení, a také vylepšila stávající platformu 3DExperience. Mezi ona nová řešení patří My Design, jenž nabízí možnosti 3D designu, testování ...
Čtvrtek, 02 Březen 2017
13. Spolupráce Stratasysu a Dassaultu na optimalizaci 3D tisku
(Matching tags: Spolupráce,Optimalizace,Stratasys,SIMULIA,Systèmes,3D tisk,Dassault,Simulace)
Jednou z dalších událostí na již ukončené konferenci Solidworks World 2017 bylo ohlášení spolupráce týkající se využití programu Simulia od Dassault Systèmes pro konečnou optimalizaci ...
Pátek, 10 Únor 2017
14. Platforma 3DExperience s virtuální realitou HTC Vive
(Matching tags: CATIA,Dassault,3DEXPERIENCE,Spolupráce,Systèmes,HTC,Vive,Virtuální,Realita)
Společnost Dassault Systèmes informovala o tom, že uživatelé platformy 3DExperience si mohou prohlížet, zkoumat a ověřovat návrhy produktů v jakékoliv fázi vývojového procesu v detailní ...
Středa, 18 Leden 2017
15. Dytron Experience Forum 2016 v Olomouci
(Matching tags: Dassault,Reportáž,Komference,Dytron)
Hned na začátku je třeba poznamenat, že Dytron pokračuje ve své strategii posledních let, kdy setkání uživatelů pořádá hned tři za sebou, jedno v Čechách, druhé na Moravě a třetí na Slovensku. Jak už nadpis ...
Úterý, 31 Květen 2016
16. Na návrhu a vývoji raket Ariane 6 spolupracuje Dassault Systèmes
(Matching tags: Launchers,Winning Program,Ariane,Safran,Airbus,Systèmes,Letectví,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes potvrdila dlouhodobou spolupráci se společností Airbus Safran Launchers, vývojářem a dodavatelem řešení pro civilní a vojenské nosné rakety a Evropskou ...
Středa, 14 Prosinec 2016
17. Rakouská společnost 3CON nasadila platformu 3DExperience
(Matching tags: 3CON,Anlagenbau,TechniaTranscat,Platforma,Dassault,Enovia,CATIA,Delmia,Systèmes,3DEXPERIENCE)
Společnost 3CON Anlagenbau si vybrala platformu 3DExperience od Dassault Systèmes, aby propojila jednotlivé výrobní pobočky s centrálním řízením. Jde o výrobce nástrojů a technického ...
Pondělí, 28 Listopad 2016
18. Více jak 10 tisíc uživatelů platformy 3DExperience v Renaultu
(Matching tags: Renault,NewPDM,Platforma,Target Zero Defect,3DEXPERIENCE,Systèmes,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes informovala, že její platformu 3DExperience využívá ve skupině Groupe Renault 10 000 uživatelů. Ta ročně vyrábí v průměru tři milióny vozidel. Řešení ...
Pátek, 18 Listopad 2016
19. Theorem aktualizuje NX to Catia V5 Multi-CAD
(Matching tags: Dassault,CATIA,Siemens,XCAD,NX do Catia V5,Multi-CAD,Aktualizace,Theorem,Překladač)
... Catia, po zabalení lze využít i přenos z Catie V5 Multi-CAD do NX. Je založen na infrastruktuře XCAD od Dassault Systèmes, což dovoluje uživatelům Catie V5 pracovat se soubory ...
Pátek, 18 Listopad 2016
20. Minimalizací počtu dílů k rychlejšímu podání nabídky
(Matching tags: Simple,Selection,Solution,3DEXPERIENCE,Systèmes,Technodat,Dassault)
... a dodávky materiálu včas a odkudkoliv? Jak urychlíte zpracování zakázky? Řešení Simple Solution Selection na platformě 3DEXPERIENCE dodávané společností Dassault Systèmes vám umožní implementovat ...
Pondělí, 29 Srpen 2016
21. Sipral využil Solidworks pro konstrukci spalovny v Kodani
(Matching tags: Sipral,Spalovna,Fasáda,Amager,Bakke,Kodaň,Plast,Konstrukce,Systèmes,Dassault,SolidWorks)
Česká společnost Sipral, která není našim čtenářům neznámá, využila platformu Solidworks od Dassault Systèmes k řešení komplikované fasády moderní spalovny Amager Bakke v Kodani. Software ...
Pátek, 26 Srpen 2016
22. Setkání uživatelů SIMULIA 2016
(Matching tags: Uživatelé,Konference,Dassault,Simulace,Systèmes,3DEXPERIENCE,Idiada)
... V Hotelu Hrotovice na Vysočině. Konference je pořádána ve spolupráci s Dassault Systèmes SIMULIA. Hlavní náplní budou odborné příspěvky zákazníků a partnerů, novinky v produktovém portfoliu SIMULIA ...
Středa, 17 Srpen 2016
23. Solar Impulse obletěl bez paliva svět i díky Dassault Systèmes
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Systèmes,3D Modelování,Solar,Impulse,Engineered to Fly,Let,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes byla součástí úspěšného dokončení přelomového letu týmu Solar Impulse kolem světa bez paliva. Letoun Solar Impulse 2 přistál 26. července 2016 v Abú Zabí, které bylo zároveň ...
Úterý, 02 Srpen 2016
24. Vehicle Program Intelligence zrychlí výrobu vozidel
(Matching tags: Vehicle,Zrychlení,Vozidla,Program,Intelligence,Systèmes,Výroba,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes uvedla na trh specializované řešení Vehicle Program Intelligence. Nabízí analytické aplikace společnostem působícím v dopravě a automobilovém průmyslu. Vehicle ...
Čtvrtek, 28 Červenec 2016
25. Dassault Systèmes koupil Ortems
(Matching tags: Dassault,Ortems,Quintig,3DEXPERIENCE,Digitální,Apriso,Delmia,Výroba,Systèmes)
Společnost Dassault Systèmes oznámila podepsání dohody o koupi akcií francouzské společnosti Ortems, jež je jedním z klíčových poskytovatelů on-premise i cloudových řešení pro plánování ...
Pondělí, 25 Červenec 2016
26. Accenture a Dassault představují řešení pro aktivní výrobu
(Matching tags: Accenture,Dassault,Technologie,Výroba,Digitální,Systèmes)
Necelé tři měsíce po oficiálním vydání následující tiskové zprávy k nám dorazila její česká verze. Společnosti Accenture a Dassault Systèmes spolupracují na speciálním projektu, který demonstruje, ...
Čtvrtek, 21 Červenec 2016
27. Výrobce větrných turbín používá platformu 3DExperience
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Systèmes,Výroba,Turbíny,Sustainable,Větrné,Wind,Turbines,Vestas,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes informovala o tom, že si Vestas Wind Systems vybrala specializované oborové řešení Sustainable Wind Turbines (Udržitelné větrné turbíny) pro řízení výrobních operací. ...
Čtvrtek, 14 Červenec 2016
28. Spolupráce Dassault Systèmes a Airbusu v aditivní výrobě
(Matching tags: Výroba,Airbus,3DEXPERIENCE,3D tisk,Dassault,Simulace,Platforma,Návrh,Aditivní,Letadla)
Společnost Dassault Systèmes oznámila, že skupina Airbus Group rozšiřuje po komplexním dvouletém srovnávacím procesu využívání platformy 3DExperience od Dassault Systèmes na programy ...
Úterý, 14 Červen 2016
29. Homebyme umožňuje on-line 3D návrh domácnosti na míru
(Matching tags: Systèmes,Architektura,3DVIA,Design,Nábytek,Dassault,Homebyme,Bydlení)
Podle zprávy dodané PR agenturou Graylink, která mi přistála na konci května 2016 v e-mailové schránce, představila společnost Dassault Systèmes 3D řešení Homebyme, které slouží k modelaci ...
Úterý, 31 Květen 2016
30. 3DExperience pro vývoj a výzkum léčiv ve skupině Ipsen
(Matching tags: Virtuální,Realita,Ipsen,Farmacie,Léčebná řešení,Systèmes,3DEXPERIENCE,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes a farmaceutická skupina Ipsen spolupracují na inovativních programech pro výzkum a vývoj léčebných řešení s využitím platformy 3DExperience. Skupina Ipsen ...
Čtvrtek, 12 Květen 2016
31. Přesný 3D model při léčbě srdečních onemocnění
(Matching tags: Living,Heart,VŠPJ,ČVUT,3DEXPERIENCE,Systèmes,Dassault)
... provádět virtuální testy a vizualizace srdeční odezvy způsoby, které nejsou při fyzickém testování možné. Společnost Dassault Systèmes, hlavní partner projektu, poskytla pro účely projektu software ...
Středa, 04 Květen 2016
32. „Single Source for Speed“ od Dassaultu využívá Caterpillar
(Matching tags: Systèmes,SIMULIA,3DEXPERIENCE,Caterpillar,Platforma,Virtuální,Realita,Dassault,Simulace)
Tisková zpráva společnosti Dassault Systèmes informuje o tom, že firma Caterpillar začíná využívat platformu 3DExperience. Jde, jak známo, o předního světového výrobce stavebního a těžařského ...
Pondělí, 02 Květen 2016
33. Dassault vyvíjí chytré řešení pro budovy budoucnosti
(Matching tags: Chytré budovy,3DExperienCity,Vývoj,Dassault,Systèmes,3DEXPERIENCE)
Společnost Dassault Systèmes se podílí na zajímavém projektu chytré kancelářské budovy ve spolupráci s firmami Rhomberg Group, Zumtobel Group, Bosch Software Innovations a Modcam ...
Pátek, 15 Duben 2016
34. Dassault kupuje 3DPLM Software Solutions
(Matching tags: 3DEXPERIENCE,Geometric,Systèmes,Dassault,Akvizice,3DPLM)
Společnosti Dassault Systèmes a Geometric se dohodly na koupi firmy 3DPLM Software Solutions (3DPLM), což je indický joint venture společnosti Geometric. Firma 3DPLM byla založena v roce ...
Čtvrtek, 07 Duben 2016
35. Dassault Systèmes uvádí Solidworks 2016
(Matching tags: CAE,SolidWorks,Software,3D CAD,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes přichází pravidelně koncem léta s novou ostrou verzí svého produktu Solidworks, po několikaměsíčním testování její betaverze celou komunitou uživatelů. V ostré verzi tak už ...
Pondělí, 28 Září 2015
36. Konference Design ve věku Experience
(Matching tags: Milano,Age,Systèmes,Experience,Dassault,Uživatelé,Design,Konference)
Společnost Dassault Systèmes pořádá ve dnech 11. a 12. dubna 2016 Globální uživatelskou konferenci v italském Milánu. Dvoudenní akce představí vize Dassault Systèmes, jak design ve věku ...
Čtvrtek, 31 Březen 2016
37. Vůz DS 3 vznikl pomocí řešení Virtual garage od Dassaultu
(Matching tags: Značka DS,Garage,DS Vision,Virtual,Systèmes,PSA,3DEXPERIENCE,Dassault,Automobily)
Společnost Dassault Systèmes informovala, že luxusní automobilová značka DS skupiny PSA využila specializované oborové řešení Virtual Garage (Virtuální garáž) k vytvoření speciálního virtuálního ...
Pátek, 04 Březen 2016
38. Budoucnost CAD systémů
(Matching tags: Dassault,CAD,Technologie,vize)
Budoucí decentralizovaně propojená výroba postupně, ale zároveň velmi významně, změní nástroje CAD. Konstruktéři budou muset do budoucna svá data otevřít i jiným oddělením firmy, obchodním partnerům a ...
Pondělí, 07 Září 2015
39. Dassault a DCNS s platformou 3DExperience v námořní obraně
(Matching tags: Systèmes,3DEXPERIENCE,Dassault,Loďařství,Obrana,DCNS,Životní cyklus)
Společnosti Dassault Systèmes a DCNS, poskytovatel námořních obranných řešení, oznámily vzájemnou spolupráci. DCNS si vybrala platformu 3DExperience, aby odstartovala novou éru navrhování, projektování, ...
Čtvrtek, 18 Únor 2016
40. Webinář o efektivním řízení požadavků
(Matching tags: Řízení požadavků,Webinar,Vzdělávání,Dassault,Technodat,3DEXPERIENCE)
... a rolí. Nebude chybět ukázka zapojení platformy 3DExperience společnosti Dassault Systèmes do procesu vývoje výrobku a řízení požadavků a zhodnoceny budou přínosy komplexního přístupu ...
Čtvrtek, 11 Únor 2016
41. Meyer Werft využívá platformu 3DExperience pro průmysl 4.0
(Matching tags: Meyer,Werft,Sea,TIme,Dassault,Loďařství,Design,Systèmes,3DEXPERIENCE)
Společnosti Dassault Systèmes a Meyer Werft, výrobce výletních lodí, oznámily, že Meyer Werft implementuje specializovaná řešení Dassault Systèmes „On Time to Sea“ a „Designed for Sea“. ...
Čtvrtek, 21 Leden 2016
42. Dassault Systèmes zakládá nadaci La Fondation
(Matching tags: Výzkum,Virtuální realita,Dassault,Nadace,La Fondation,Granty,3D technologie,Systèmes)
Jak už jsme se zmínili ve článku o 3DExperience Lab, založila společnost Dassault Systèmes nadaci La Fondation Dassault Systèmes. Ta se bude věnovat podpoře vzdělávání a výzkumu ...
Pátek, 04 Prosinec 2015
43. Dassault představí nový svět 3DExperience na CES 2016
(Matching tags: Výroba,Systèmes,Konstrukce,Las Vegas,3DEXPERIENCE,CES,Dassault,3D Printing,Navrhování)
Společnost Dassault Systèmes představí na Mezinárodním veletrhu spotřební elektroniky CES nová prostředí platformy 3DExperience. Na prestižní akci, která se koná v Las Vegas od 6. ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015
44. Multi-CAD ve verzi 18.5 podporuje Catii V5 R25
(Matching tags: Catia V5 R25,XCAD,Theorem,Solutions,Systèmes,Multi-CAD,Dassault)
... Řešení Multi-CAD je založeno na infrastruktuře XCAD od Dassault Systèmes a umožňuje uživatelům Catie V5 přímo vložit, začlenit a pracovat s částmi z jiných CAD systémů jako NX, Creo ...
Úterý, 01 Prosinec 2015
45. 3DViewStation součástí Enovia SmarTeam
(Matching tags: 3D CAD,Dassault,Data,Enovia,Vizualizace,SmarTeam,KISTERS,3DViewStation,Designrule)
Společnosti Kisters a Designrule oznámily integraci 3DViewStation do produktu Enovia SmarTeam. Uživatelé SmarTeamu tak mohou pracovat s novou generací CAD prohlížeče a rychle načíst ...
Pátek, 27 Listopad 2015
46. Dassault Systèmes 3DExperience Lab podpoří startupy
(Matching tags: Dassault,Vývoj,Laboratoř,Lab,Produkt,StartUp,Systèmes,3DEXPERIENCE,Podpora)
Společnost Dassault Systèmes představila 3DExperience Lab. Jde o novou otevřenou inovační laboratoř a podpůrný program pro startupy, jejímž účelem je podpořit a posílit inovativní projekty ...
Středa, 25 Listopad 2015
47. Dassault vylepšil on-line službu 3D ContentCentral
(Matching tags: Systèmes,on-line,3D ContentCentral,Konfigurování,vyhledávání,Služba,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes spustila novou verzi 3D Content- Central. Jde o on-line službu, která je určena k vyhledání, konfigurování a stahování součástek, komponent a sestav od certifikovaných ...
Středa, 18 Listopad 2015
48. 3DExperience Forum 2015
(Matching tags: 2015,Dassault,Konference,3DEXPERIENCE,Lipsko,Forum,Systèmes)
Evropské 3DExperience Forum s podtitulem „Podnikání ve věku zkušeností: zákaznicky orientovaná ekonomika“ se koná letos v Lipsku ve dnech 12. a 13. listopadu. Jak mají společnosti ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2015
49. Creaform VXmodel s přímým přístupem do Solidworks
(Matching tags: VXelements,VXmodel,Dassault,SolidWorks,GO!SCAN 3D,Systèmes,Creaform)
... tedy nově nabízí funkci pro spolupráci a přímý přenos se Solidworks od Dassault Systèmes a usměrněné pracovní postupy pro reverzní inženýrství a aditivní výrobu. Díky přímému přenosu ...
Čtvrtek, 08 Říjen 2015
50. Dassault Systèmes uvedl na trh Solidworks 2016
(Matching tags: Systèmes,Vylepšení,Optimalizace,Funkce,2016,Vizualizace,SolidWorks,Dassault)
Společnost Dassault Systèmes uvedla v prvním podzimním dnu, 23. září 2015, na trh Solidworks 2016. Jde o nejnovější verzi úspěšného firemního portfolia 3D konstrukčních softwarových aplikací ...
Pondělí, 05 Říjen 2015