Minerva
Google překladač: English Deutsch

Dytron Experience Forum 2016 v Olomouci

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Dassault | Dytron | Komference | Reportáž

dytron ilustracniHned na začátku je třeba poznamenat, že Dytron pokračuje ve své strategii posledních let, kdy setkání uživatelů pořádá hned tři za sebou, jedno v Čechách, druhé na Moravě a třetí na Slovensku. Jak už nadpis naznačuje, zúčastnil jsem se moravského setkání v příjemném hotelu Prachárna na západním okraji Olomouce. Letošní fórum opět nabídlo celou řadu kvalitních prezentací, cílených na široké spektrum oblastí výroby a vývoje. Přednášky byly rozděleny do dvou samostatných sálů se zaměřením na dodavatele, především do automobilového průmyslu, a OEM výrobce.

Všechny přítomné na úvod přivítal Josef Svoboda, jednatel společnosti, omluvil svého kolegu Jana Vokála, který se zúčastnil Dytron Experience Fora v Doksech, a předestřel program dne. Po dopolední společné části se odpolední program rozdělí na sekci pro dodavatele svázané s Catií V5 a sekci pro prvovýrobu. Vloni nebylo úplně jasné, zda šlo už o 20. setkání nebo ne, takže letos přišlo upřesnění. Právě toto letošní setkání bylo jubilejní dvacáté. Poté byla představena společnost Dytron jako obchodně-konzultantská firma, která pomáhá optimalizovat procesy svých zákazníků, poskytuje jim jedinečné know-how a je předním poskytovatelem průmyslových řešení Dassault Systèmes (DS). V ČR má Dytron 37 zaměstnanců zabývajících se oblastmi CAD a PLM. Z portfolia DS využívá nejvíce produkty Catia, Enovia a 3DVia. Klíčovým produktem, hlavně v souvislosti s automobilovým průmyslem, je Catia V5. Doporučuje se přechod z V5 na Catia 3DExperience, kde je součástí Enovia V6. V oblasti PLM je klíčovým produktem Enovia. Na trhu je stále Enovia SmarTeam, která však už není dále vyvíjena.

dytron 1

Nejdůležitějšími segmenty průmyslu jsou průmysl automobilový, letecký a elektrotechnický se spotřebním. Z odezvy zákazníků na spolupráci s Dytronem vybral Josef Svoboda následující: „Všeobecně platí, že firmu tvoří její zaměstnanci, a v Dytronu jsou lidé, kteří jsou na správném místě a jednoznačně rozumějí své práci,“ od Bohumila Lapky z firmy Kiekert, „S Dytronem se mi velmi dobře komunikuje, rychle, věcně a obsahově správně,“ od Václava Kvapila z firmy Black & Decker a „Vstřícný přístup a důvěra na začátku mého podnikání,“ od Jiřího Vašíčka z firmy VorKon Engineering.

Novinky v Dassault Systèmes

Přednáška Jána Petroviče z Dassault Systèmes představila, co má DS nového, jak reaguje na nové výzvy trhu a jak může být užitečná zákazníkům při jejich podnikání. Ján Petrovič je bývalým zaměstnancem IBM, divize, která se starala o implementace řešení od Dassaultu. Zmínil se především o dalších oblastech portfolia DS – Simulii, Delmii a 3DVii. Zmínil se o možnostech výroby automobilů podle konfigurátoru a s tím související velké náročnosti správy dat. Dozvěděl jsem se, že pojem PLM zmínil poprvé Bernard Charlès ve Financial Times v prosinci 2001. Tehdy ještě v souvislosti s IBM. PLM nemělo ochrannou značku, 3DExperience už registrovanou značkou je, a proto ji nepoužívá nikdo jiný než Dassault. Technologie PLM jsou založeny na správě souborů, ne na správě dat, toku informací, logických vazbách. To je právě rozdíl od 3DExperience.

DS podle vyjádření Jána Petroviče válcuje trh v oblasti elektroautomobilů a získává jednu referenci za druhou, ať už to je Tesla nebo jiné značky. Patří sem i Toyota Flying Car, francouzská Akka nebo slovenský Aeromobil, komerčně se snažící uplatnit s létajícím autem. Navíc jde o projekty v cloudovém prostředí. Zmínil se i o akvizicích, za dvě klíčové považuje získání společností Apriso (2013) a Quintiq (2014), jejichž technologie se podařilo začlenit v roce 2015 do 3DExperience. Šířka platformy ovlivňuje i pravděpodobnost úspěchu DS.

„Proč je Dytron důvěryhodným partnerem Dassault Systèmes? Protože za celou dobu spolupráce se k Dassault Systèmes nedostala žádná stížnost na Dytron od zákazníků.“

Ján Petrovič, Dassault Systèmes

Další prezentací představili Roman Lysičan (TechniaTranscat) spolu s Josefem Svobodou projekt nasazení PLM řešení DS ve společnosti Tyco. Příliš mnoho manuální práce přinášelo velké komplikace, především v toku dat. Bylo navrženo řešení, které už v grafickém vyjádření bylo velmi názorné a znamenalo jednoduché vysvětlování lidem, kteří na to měli uvolnit peníze. Implementačními partnery byly firmy Dytron a TechniaTranscat. Projekt byl zahájen koncem ledna 2015 a dokončen v dubnu 2016.

Certifikační program Education Partner

Vzdělávání se věnovali pánové Michal Kopecký z Dytronu a Peter Popp z EDAG Engineeringu CZ. Zmínili se o certifikačním programu Education Partner. Pomocí webové aplikace se testují znalosti firem i jednotlivců, úspěšný je ten, kdo zodpoví v určeném čase správně 75 % otázek. Školit se dá ve školicích místnostech Dytronu nebo ve vlastních prostorách firem. Otázky jsou zpracovány pro Catii 5.

„Implentace platformy 3DExperience je pro evropská R&D centra společnosti Tyco velký a důležitý krok, ve kterém společnost Tyco integruje procesy a produktová data v robustním a přitom flexibilním systému. 3DExperience nám přináší unifikaci metody práce napříč jednotlivými centry, konsolidaci dat a zjednodušení práce s daty. Nabízí další možnosti využití platformy pro širší spektrum uživatelů a částí organizace úzce spolupracujících na vývoji nových produktů.“

Marcel Murár, Site Manager, Ráječko R&D Center

Peter Popp nejprve představil společnost EDAG. Lidé procházejí specializovanými školeními po zjištění toho, co každý umí. Dochází i k průběžnému školení, podle toho, jak pracovníci zapomínají nebo přicházejí nové verze. Každý konstruktér má kariérní plán a matici zkušeností. Podle průzkumu respondenti rádi mluví o tom, že by se chtěli vzdělávat, ale často zůstává jen u slov. Firemní finanční příspěvky směřují v současnosti v mnohem větší míře do nejazykových oblastí. U EDAGu to běžně probíhá tak, že nejprve je školení Catia, pak je nastaven tréninkový plán a On job training. Pak nastává plánování KAPA a z efektivních zaměstnanců se vyčlení experti nebo mentoři. Je zjištěno, že expert tvoří díly 5–7krát rychleji než non-expert, ale také to, že optimalizace na míru se používá jen tam, kde tlačí bota.

Makra Catia

Zdeněk Šmejda seznámil přítomné s implementací Catia maker. Příkladem bylo nasazení makra Catia Measuring Points. Šlo o analýzu vývojáře, o sladění možnosti makra se zadáním, schválení analýzy s technickým řešením, cenovou nabídku, souhlas s řešením, tvorbu makra s upřesňováním detailů funkčnosti, uvolnění testovací verze, ověření funkce v daném prostředí, práce s makrem a sbírání poznatků. Prostě postup, jakým se makra vytvářejí a implementují.

Idiada je synonymem pro simulace

Marek Linhart ze společnosti Idiada se ujal přednášky o možnostech simulací v jednotlivých průmyslových odvětvích. Dnes už nejde o validaci, ale spíš o inovaci. I v rámci značky Simulia můžeme hovořit o dvanácti průmyslových odvětvích. Abaqus Solution je základem a na něj se nabalují další řešení a nástroje. Konkrétním příkladem byla ukázka změn konstrukce brzdového kotouče kola motocyklu, kdy je potřeba řešit mnoho aspektů, jako jsou vibrace, vadnutí brzdového efektu, souměrné opotřebení, zahřívání, doprovodné zvukové efekty apod. Bylo ukázáno řešení odvádění tepla a simulace tohoto jevu, tvarová optimalizace softwarem Tosca Structure a na závěr únavová analýza pomocí fe-safe. Marek Linhart zakončil své vystoupení konstatováním, že simulace řídí inovace.

dytron 2

Prezentace partnerů Dytron Experience Fora

Dvě krátké předobědové prezentace patřily partnerům konference. SpaceMouse Enterprise, novou 3D myš z produkce 3Dconnexion, představila Alexandra Goroszko. Myši byly například přidány klávesy Enter, Delete, Tab. Jako bonus si mohli účastníci konference pořídit celou sadu SpaceMouse Enterprise v ceníkové hodnotě samotné nové myši 399 eur.

Libor Hynek z HP se věnoval novým modelům displejů, včetně speciálního monitoru pro virtuální realitu a 4K/5K UHD. Novinkou jsou HP ZBooky G3, jako HP ZBook 15u, HP ZBook Studio s disky SSD, šestou generací Intel dvou- a čtyřjádrových procesorů a grafikami AMD nebo Nvidia. Přibyla možnost osazení přes PCIe připojených SSD.

dytron 3

Odpolední program

Po obědě, jak už bylo avizováno, se účastníci rozdělili do dvou sekcí. První byla určena pro dodavatele a na programu měla témata Catia V5 a řízení CAD dat, programování a řízení NC strojů v Delmia 3DExperience a spolupráce partnerů Škoda Auto. Druhá byla pro prvovýrobu a zabývala se tématy Catia 3DExperience R2016x pro malé a střední firmy, řízení zakázkových projektů pomocí 3DExperience a úprava 3DExperience platformy podle požadavků prvovýrobce. Hodil jsem si korunou a vyrazil do druhé sekce.

Dozvěděl jsem se tak, že 3DExperience má 4 role a 4 úrovně. Jsou jimi SMWX Sheetmetal Designer, MDHX Mechanical Designer, MEHX Mech & Shape Designer a M3HX 3D Master Designer. Uživatel se přihlásí a dostává se jen tam, kam mu to jeho role dovolí. Catia V6 už není pouhou Catií, ale směsí Catie a Enovie. Z hlediska spolupráce je výhodou práce na jednotné platformě, každý může pracovat s použitím 3D jako referencí a nezávisle na své roli. Druhou výhodou je design a spolupráce v reálném čase. Znamená to zlepšení kvality díky včasnému zjištění nedostatků. Třetí výhodou je inovace prostřednictvím objevování nových alternativ. Čtvrtou pak integrace multiaplikačního modelu. Navrhuje se od konceptu k detailům, přes simulace až k výrobě v jediném prostředí.

Z pohledu inženýrství se jedná o práci bez limitů na komplexních produktech, přenášení a vývoj existujících výrobků, zachycení dat pro další použití a vyrobitelnost nebo urychlení modifikací s chytrými a adaptivními šablonami, které zachycují návrh i metodiku. Lze omezit rutinní příkazy a dát prostor inovaci s integrovanými automatizacemi. Vývoj je urychlen prostřednictvím jednotného uživatelského rozhraní, k výhodám patří kontextové nabídky, použití kontextového panelu nástrojů, panelů akcí apod.

Řešení zakázkových projektů pomocí 3DExperience představili Vladimír Nagy a Miroslav Brtva. Projektové řízení se děje prostřednictvím projektových šablon. Vybereme si tu vhodnou a velice jednoduše projekt řešíme včetně financí a dalších položek, které chceme sledovat. Je to připraveno i pro zařízení typu mobil, tablet apod.

dytron 4

Závěrečná odborná přednáška se týkala úpravy 3DExperience platformy dle požadavků prvovýrobce u konkrétního zákazníka – firmy Czech Sport Aircraft, které se ujal Petr Kopecký z Dytronu. Dvě aktuálně dodávaná letadla touto společností, PS-28 Cruiser a SportCruiser, odpovídají regulím EASA. Bylo zmíněno číslování komponentů, role přistupujících ke kolaborativním prostorům a s tím související přístupová práva k CAD datům. Mluvilo se o vlastních atributech, razítku a kusovníku. Výklad byl opět doprovázen živou ukázkou, se všemi hláškami, kontrolními mechanismy apod.

Po odborných přednáškách se všichni přesunuli do venkovních prostor, kde proběhla tombola a poté volná zábava doprovázená dobrým jídlem a pitím. Většina účastníků z firem se znala se zástupci Dytronu, takže jistě bylo o čem povídat. I když jsem se této části konference už neúčastnil, myslím, že byli všichni spokojeni jak s úrovní konference, tak s místem konání.


Mohlo by vás zajímat: