Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo edu

Celkem nalezeno výsledků : 20.

1. Bezplatné studentské licence pro nový školní rok
(Matching tags: Arkance Systems,Školní licence,EDU,Vzdělávání,Autodesk)
Na­stu­pu­je­te na tech­nic­kou vy­so­kou nebo střed­ní školu? Stáh­ně­te si nové verze li­bo­vol­ných pro­duk­tů Au­to­de­s­ku či Ar­kan­ce Sys­tems. Pro­ces udě­lo­vá­ní bez­plat­ných stu­dent­ských ...
Pátek, 20 Srpen 2021
2. Pracujeme v on-line výuce na PLM projektech
(Matching tags: VOŠ a SPŠ,Microsoft Teams,Žďár nad Sázavou,EDU,Inventor,Autodesk,CAE,FEM,CAD,PLM)
Ak­tu­ál­ní si­tu­a­ce ne­dá­vá ani ve škole pří­liš mož­nos­tí se se­tká­vat s na­ši­mi stu­den­ty. Jak ucho­pit řadu tech­nic­kých pro­blé­mů, jak je před­sta­vit našim mla­dým tech­ni­kům? Po­dí­vej­me ...
Čtvrtek, 21 Leden 2021
3. Jak zapojit 3D tisk do výuky představuje Y Soft
(Matching tags: Y Soft,Academy,SafeQ,be3D,Výuka,EDU,Vzdělávání,3D tisk)
Spo­leč­nost Y Soft Cor­po­rati­on před­sta­vi­la novou část ob­lí­be­né be3D Aca­de­my v po­do­bě pré­mi­o­vých 3D lekcí. Další no­vin­kou je kom­plex­ní 3D/2D vzdě­lá­va­cí ba­lí­ček, který má ško­lám ...
Středa, 22 Duben 2020
4. SolidVision EDU konference s bohatým programem
(Matching tags: EDU,SolidWorks,3D CAD,Vzdělávání,Konference,SolidVision)
Ve dnech 1. až 2. listopadu probíhá v brněnském hotelu Efi další EDU konference společnosti SolidVision, nejúspěšnějšího českého par­t­ne­ra Dassault Systèmes Solidworks. Velká část programu ...
Čtvrtek, 01 Listopad 2018
5. Seminář 3D skenování ve školách 1. března v Brně
(Matching tags: EDU,Brno,3D skenování,Školy,Vzdělávání,SolidVision,Seminář)
Ve čtvrtek 1. března 2018 pořádá ve svém brněnském sídle spo­leč­nost SolidVision krátký a obsahově nabitý seminář 3D skenování pro školy. Akce je určena pedagogům středních i vysokých škol, ...
Pondělí, 26 Únor 2018
6. Končí možnost registrace na EDU konferenci SolidVisionu
(Matching tags: EDU,Eureka,PCB,Registrace,Vzdělávání,SolidCAM,Konference,SolidVision,SolidWorks)
V pátek 27. října končí možnost registrace na EDU konferenci pořádanou společností SolidVision ve dnech 8.–9. listopadu v brněnském hotelu EFI, Bratislavská 234/52 pro pedagogy středních ...
Pátek, 27 Říjen 2017
7. EDU konference 2016 společnosti SolidVision
(Matching tags: EDU,PDM,SolidVision,DraftSight,SolidCAM,MySolidWorks)
Byla uspořádána ve dnech 2. a 3. listopadu 2016 v Brně, jako místo konání pořadatelé zvolili EFI Hotel na Bratislavské ulici. Uvítání všech přítomných se ujala Vlasta Piskačová, EDU manažerka společnosti ...
Úterý, 10 Leden 2017
8. SolidVision pořádá EDU Konferenci 2016
(Matching tags: EDU,eFi,Učebny,SolidWorks,Konference,SolidVision,Vzdělávání,SolidCAM,CNC)
Společnost SolidVision zve účastníky na letošní EDU Konferenci, která se uskuteční 2. – 3. listopadu v hotelu eFi v Brně. Konference je určena především pro pedagogy středních a vysokých ...
Sobota, 10 Září 2016
9. EDU seminář pro ZŠ – Rozvoj dovednosti žáků pro budoucí uplatnění
(Matching tags: Studenti,EDU,Robotika,3D CAD,3D tisk,Seminář,Vzdělávání,Žáci,Poradenství)
Firma EDU poradenství pořádá v areálu Podnikatelského centra, Hradecká 1134, Hradec Králové, dne 28. dubna 2016 EDU seminář – Rozvoj dovednosti žáků pro budoucí uplatnění. Tématickými celky budou 3D CAD ...
Středa, 13 Duben 2016
10. Podzimní EDU konference 2015 v Hradci Králové
(Matching tags: Školy,EDU,3D tisk,Vzdělávání,Konference,CAD,EDU poradenství,Marie Gregůrková,Učitelé)
Do pořádání konferencí pro pedagogy středních odborných a vysokých škol vstoupil v roce 2015 nový subjekt – společnost EDU poradenství z Hradce Králové. Ta ve dnech 3. a 4. listopadu ...
Pátek, 08 Leden 2016
11. EDU konference pro školy v Hradci Králové
(Matching tags: Poradenství,Gregůrková,CAD,CNC,3D tisk,Vzdělávání,Konference,CAM,Školy,EDU)
Firma EDU poradenství zve zájemce na dvoudenní EDU konferenci ve dnech 3. a 4. listopadu 2015 v Hradci Králové. Mezi tématy najdete učební pomůcky pro technické předměty (mechatronika, termodynami- ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2015
12. SolidVision pořádá 20. až 21. října EDU konferenci
(Matching tags: Vzdělávání,SolidCAM,SolidVision,SolidWorks,CNC,Konference,Avanti,Učitelé,EDU,Brno)
Společnost SolidVision zve pedagogické pracovníky na již tradiční dvoudenní EDU konferenci pro školy, která se koná 20.–21. října 2015 v Brně v hotelu Avanti. Na programu jsou ...
Pátek, 16 Říjen 2015
13. Změna EDU manažera společnosti SolidVision
(Matching tags: Spolupráce,Školy,Manager,EDU,SolidVision,Marie Grgůrková,Michaela Sochorová)
Společnost SolidVision oznámila změnu na pozici EDU manažera. Od 1. února 2015 bude pozici manažera pro vzdělávání a spolupráci se školami nově zastávat Ing. Michaela Sochorová, která tuto agendu ...
Pondělí, 02 Únor 2015
14. EDU konference firmy SolidVision 21. a 22. října 2014
(Matching tags: iMachining,EDU,Hradec Králové,Konference,SolidWorks,Vzdělávání,SolidCAM,SolidVision)
V uvedených dnech se koná pravidelná podzimní EDU konference pro školy v Hradci Králové. Na ní budou prezentovány nejen konstrukční programy pro strojírenství, ale bude kladen také důraz na metodiku ...
Pondělí, 20 Říjen 2014
15. SolidVision uspořádal podzimní EDU konferenci v Hradci Králové
(Matching tags: Školství,SolidVision,Konference,EDU)
Ve dnech 22. až 23. října se uskutečnila v královéhradeckém Podnikatelském centru další letošní EDU konference pro školy, pořádaná společností SolidVision, řadící se mezi největší dodavatele CAD systémů ...
Neděle, 10 Listopad 2013
16. SolidVision pořádá 9. dubna 2014 EDU konferenci
(Matching tags: SolidVision,Vzdělávání,SolidCAM,SolidWorks,3D CAD,Konference,EDU)
Jarní EDU konferenci pro školy pořádá 9. dubna v Brně na Střední škole strojnické a elektrotechnické, Trnkova 113, společnost SolidVision. Na konferenci budou prezentovány nejen konstrukční programy ...
Čtvrtek, 27 Březen 2014
17. SolidVision pořádá podzimní EDU konferenci
(Matching tags: EDU,Školy,SolidVision,Vzdělávání,SolidWorks,Konference)
Ve dnech 22. a 23. října 2013 se v Hradci Králové v areálu Podnikatelského centra koná podzimní EDU konference pro školy společnosti SolidVision. Připraveny jsou odborné přednášky 3D CAD SolidWorks, SolidWorks ...
Úterý, 08 Říjen 2013
18. SolidVision zahajuje nový školní rok už 29. srpna
(Matching tags: EDU,SolidVision,Seminář,SolidWorks,Vzdělávání)
Společnost SolidVision zve vyučující středních a vysokých škol na vzdělávací seminář Novinky SolidWorks 2008–2013, který se koná ve čtvrtek 29. srpna 2013 od 9 do 16 hodin v Brně v sídle firmy. Tento seminář ...
Pondělí, 12 Srpen 2013
19. SolidWorks a SolidCAM hrou
(Matching tags: SolidCAM,Konference,SolidWorks,SolidVision,EDU)
Takový podtitul nesla EDU konference konaná ve dnech 16. a 17. října v Podnikatelském centru v Hradci Králové, pořádaná společností SolidVision. Prezentovaly se projekty, studentské soutěže z celého světa, ...
Pondělí, 22 Říjen 2012
20. Studentské soutěže 3D modelování v SolidWorks
(Matching tags: SolidWorks,Soutěž,SolidVision,Konference,EDU)
Společnost SolidVision myslí na budoucnost a pořádá pravidelně soutěže pro studenty. Letos se konaly již 2 soutěže a 6. dubna 2011 proběhne EDU konference pro školy v Brně. Na SŠ PVC Dobruška proběhla ...
Středa, 30 Březen 2011