Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo elektromotory

Celkem nalezeno výsledků : 7.

1. Valeo získalo 100% podíl v JV Valeo Siemens eAutomotive
(Matching tags: Valeo Siemens eAutomotive,Valeo,Elektromotory,Vývoj,Akvizice)
Valeo zís­ka­lo 50% podíl spo­leč­nos­ti Si­e­mens ve Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve, jak je sta­no­ve­no ve smlou­vě po­de­psa­né se spo­leč­nos­tí Si­e­mens z 9. února. Valeo se tak nyní stává ...
Úterý, 19 Červenec 2022
2. Jak simulovat elektromotor s více stupni volnosti
(Matching tags: MDOF,EMWORKS,EMS,Elektromotory,ECAD,Webinar,Simulace,SolidWorks)
V po­sled­ních le­tech vý­raz­ně vzrost­la po­ptáv­ka po elek­tro­mo­to­rech, které se po­hy­bu­jí ve více než jed­nom stup­ni vol­nos­ti, tzv. multi-de­gre­es of fre­e­dom (MDOF). Tato změna pa­ra­dig­ma­tu ...
Úterý, 26 Duben 2022
3. Vývoj nové generace elektromotoru bez vzácných kovů
(Matching tags: Renault Group,Valeo Siemens eAutomotive,Valeo,Elektromotory,Vývoj)
Valeo, Valeo Si­e­mens eAu­to­mo­ti­ve a Re­nault Group ozná­mi­ly, že po­de­psa­ly me­mo­ran­dum o po­ro­zu­mě­ní za úče­lem vy­tvo­ře­ní stra­te­gic­ké­ho part­ner­ství pro návrh, spo­leč­ný ...
Pátek, 11 Únor 2022
4. Digitální transformace v Siemens Elektromotory
(Matching tags: Mohelnice,Digitální továrna,Elektromotory,Digitalizace,Siemens)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se ode­hrá­vá v mo­hel­nic­kém zá­vo­dě Si­e­mens Elek­tro­mo­to­ry již ně­ko­lik let. Letos se do­stá­vá do nové etapy, která je ve zna­me­ní im­ple­men­ta­ce vyš­ších ...
Pondělí, 08 Listopad 2021
5. Na elektromotory z Mohelnice nasazen MindSphere
(Matching tags: Údržba,Mohelnice,MindSphere,Predikce,Elektromotory,Výroba,Digitalizace,Siemens)
Jako jeden z prv­ních v Ev­ro­pě na­sa­dil mo­hel­nic­ký Si­e­mens na vý­ro­bu elek­tro­mo­to­rů po­kro­či­lé ře­še­ní sys­té­mu Mind­Sphe­re: Con­nect & Mo­ni­tor. Vý­rob­ní a pro­voz­ní ...
Úterý, 02 Červen 2020
6. Infolytica přichází s MotorSolve v5
(Matching tags: Simulace,Analýzy,Elektromotory,MotorSolve,ECAD,Infolytica,Verze 5)
Ve verzi 5 vydává společnost Infolytica simulační software MotorSolve určený pro projektanty elektrických strojů k simulaci a analýze výkonu motoru. Mezi novinkami, většinou na přání uživatelů, ...
Pátek, 06 Únor 2015
7. MapleSim v kombinaci s JMAG FEA pro elektrické motory
(Matching tags: FEA,JMAG,MapleSim,Elektromotory,Analýzy,Maplesoft)
Nový produkt, který uživatelům umožňuje kombinovat výkonný JMAG FEA s fyzickým modelováním a simulačními nástroji MapleSim, vydala společnost Maplesoft. Konektor MapleSim pro JMAG-RT dovoluje vytvářet ...
Středa, 26 Červen 2013