Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo erp

Celkem nalezeno výsledků : 25.

1. Maximální zákaznické výhody z digitální transformace
(Matching tags: Digitální transformace,ECAD,Eplan,ERP,PDM,CAD,PLM)
Part­ner­ský pro­gram EPLAN Part­ner Ne­twork byl za­lo­žen před více než dvěma lety a v prů­bě­hu této doby se do pro­gra­mu za­po­ji­lo při­bliž­ně še­de­sát spo­leč­nos­tí. Stra­te­gič­tí part­ne­ři ...
Čtvrtek, 09 Únor 2023
2. Konference IT Forum 2021 – Budoucnost IS
(Matching tags: Zbiroh,IT Forum 2021,TD-IS,ERP,Konference,CAD/CAM/CAE)
Od­bor­ná kon­fe­ren­ce, po­řá­da­ná spo­leč­nos­tí TD-IS pro zá­kaz­ní­ky a zá­jem­ce o ERP, PLM, CAD/CAM/CAE sys­témy, se letos koná na zámku Zbi­roh ve dnech 21. a 22. září 2021. Uply­nu­lé ...
Úterý, 31 Srpen 2021
3. Uvedení partnerské sítě EPLAN
(Matching tags: Integracde,EPN,Part­ner­ská síť,Spo­lu­práce,ECAD,Eplan,ERP,Simulace,PLM)
... kon­ti­nu­i­ty dat a in­te­gra­ce sys­té­mů, zejmé­na v ob­las­tech PLM, ERP a PLC, jakož i si­mu­la­cí. Do hloub­ky jdou­cí vý­mě­na in­for­ma­cí mezi jed­not­li­vý­mi vý­rob­ci soft­wa­ru ...
Úterý, 12 Leden 2021
4. EIZO Corporation si vybrala platformu Aras
(Matching tags: Digitální transformace,Platforma,Kusovníky,Innovator,Aras,MES,Eizo,ERP)
Spo­leč­nost Aras, po­sky­tu­jí­cí odol­né plat­for­my pro di­gi­tál­ní prů­mys­lo­vé apli­ka­ce, ozná­mi­la 21. květ­na 2020, že EIZO Cor­po­rati­on si vy­bra­la plat­for­mu Aras ke zvý­še­ní své schop­nos­ti ...
Pondělí, 25 Květen 2020
5. CAD Studio zve na 2. ročník Setkání uživatelů Autodesk Vault
(Matching tags: Vault,PDM,Strojírenství,ERP,CAD Studio,Vzdělávání,Autodesk)
... do­ku­men­tů na pod­ni­ko­vé ERP sys­témy.  ...
Úterý, 29 Říjen 2019
6. Bentley získá AIworx se specializací na technologie IoT
(Matching tags: Bentley Systems,ERP,Akvizice,GIS,AIworx,Stojní učení,IoT,Umělá inteligence)
Společnost Bentley Systems oznámila 13. listopadu, že uzavřela smlou­vu o koupi společnosti AIworx, poskytovatelem strojního učení, internetu věcí (IoT) a služeb. Od roku 2011 AIworx ...
Čtvrtek, 15 Listopad 2018
7. Bentley Systems oznamuje akvizici ACE enterprise Slovakia
(Matching tags: EAM,Ace Enterprise,SAP,AssetWise,GIS,Akvizice,ERP,Integrace,Bentley Systems)
Společnost Bentley Systems oznámila 13. listopadu akvizici bra­ti­slav­ské společnosti ACE enterprise Slovakia, poskytovatele inovačních technologických řešení pro rychlý vývoj aplikací na bázi lehkých ...
Středa, 14 Listopad 2018
8. Lectra vydává Fashion PLM 4.0
(Matching tags: Fashion PLM 4.0,Módní průmysl,Easy Connect,CRM,Lectra,Oděvní průmysl,PLM,ERP)
... jiných IT systémů jako ERP nebo CRM. Tyto konektory zajišťují integritu dat a nepřerušovaný přenos mezi interními i externími prvky dodavatelského řetězce. Posílena byla rovněž integrace Adobe ...
Neděle, 16 Září 2018
9. EPLAN Data Portal - přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP
(Matching tags: ERP,AutoCAD,CAD,ECAD,Eplan)
Firma EPLAN, dodavatel softwarových řešení, rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat přístrojů a součástek od předních ...
Úterý, 06 Červen 2017
10. OpenBOM oznamuje Order BOM pro plánování výroby
(Matching tags: ERP,PLM,OpenBOM,Kusovník,Order BOM,Plánování výroby)
... pro každou část. Order BOM pak lze sdílet s dodavateli a obchodníky. Navíc je možné Order BOM integrovat se systémy Bookeeping nebo ERP ohledně dodávek a sledování objednávek.  ...
Pátek, 22 Září 2017
11. IT FORUM 2017 – Zaměřeno na člověka 4.0
(Matching tags: TPV,MES,IT FORUM 2017,Člověk 4.0,Konference,CAx,PLM,ERP,Vzdělávání)
TD-IS srdečně zve technické manažery, konstruktéry, vedoucí výroby, pracovníky TPV, projektové manažery na pravidelnou odbornou konferenci IT Forum 2017, která se koná ve dnech 12. a 13. ...
Čtvrtek, 03 Srpen 2017
12. Dexter+Chaney přichází s novou verzí Spectrum Construction
(Matching tags: API,Správa,Dexter + Chaney,Spectrum Construction,Data,ERP,Stavebnictví)
Společnost Dexter + Chaney nabízí cloudový stavební ERP software a nyní představuje aktualizovanou verzi softwaru Spectrum Construction. Mezi novými funkcemi najdeme otevřené API prostředí, díky němuž ...
Pátek, 27 Leden 2017
13. TD-IS zve na konferenci IT Forum ve dnech 6. – 7. září 2016
(Matching tags: IT Forum 2016,Hotel Luna,Ledeč nad Sázavou,DMS,MES,ERP,TD-IS,Vzdělávání,PLM,Konference)
Společnost TD-IS pořádá pravidelnou odbornou konferenci IT Forum 2016 s podtitulem „Jak zkrotit procesy ve firmě“, která se letos koná v hotelu Luna v Ledči nad Sázavou, Kouty ...
Pondělí, 18 Červenec 2016
14. EPLAN Data Portal i pro uživatele systémů AutoCAD a ERP
(Matching tags: Eplan,Portal,Messe,Hannover,Uživatelé,Data,ERP,AutoCAD)
Firma Eplan rozšiřuje okruh uživatelů aplikace Eplan Data Portal, a tím posiluje svoji pozici mezinárodního poskytovatele digitálních dat přístrojů a součástek od předních výrobců. V tomto ...
Středa, 27 Duben 2016
15. Mechanické a elektrokonstrukce propojí EPLAN – Vault Connector
(Matching tags: Konektor,Propojení,Aplikace,Vault,Studio,Eplan,ERP,Autodesk,CAD,Elektro)
Společnosti CAD Studio a EPLAN vyvinuly novou podnikovou aplikaci propojující elektroprojekční systém EPLAN s řešením Autodesk Vault a ERP systémy. Integrační nástroj EPLAN – Vault Connector ...
Středa, 20 Duben 2016
16. Blízká budoucnost potřebuje chytré průmyslové inovace
(Matching tags: CAM,CAFM,ERP,CAD,Průmysl,revoluce,IoT)
Průmyslové výrobky mají svůj individuální životní cyklus, který začíná u koncepce výrobku a „žije" přes jeho návrh, výrobu, servis až po zánik a likvidaci. Tyto fáze života výrobků jsou ...
Středa, 22 Duben 2015
17. Cadenas vydává PARTsolutions verze 10
(Matching tags: CADENAS,PARTsolutions,Filtrování,Podobnost,Classification,ERP,PLM,CAD)
... komponent v jednom jediném 3D okně. Také je zde množství nových rozhraní pro všechny nejpoužívanější CAD, PLM a ERP systémy, se snadnější možností použití, např. katalogy součástek, jež lze převést ...
Pondělí, 27 Červenec 2015
18. Optiplan V3R4 pro oděvní průmysl
(Matching tags: Lectra,Optiplan,Střižna,Plánování,Výroba,Oděvní průmysl,ERP)
Společnost Lectra nabízí integrovaná technologická řešení pro výrobní průmyslová odvětví, používající jemné materiály, tkaniny, kůži, technické textilie a kompozitní materiály. Pro oděvní průmysl ...
Pondělí, 17 Listopad 2014
19. P-D Refractories šetří milióny propojením PDM a ERP dat
(Matching tags: Vault,Studio,CS ERP Connector,P-D Refractories,SAP,Autodesk,PDM,ERP,CAD)
Akciová společnost CAD Studio pomohla společnosti P-D Refractories zefektivnit výrobu nasazením aplikace CS ERP Connector a uspořit tak více jak milion korun ročně propojením CAD a PDM systémů ...
Pondělí, 01 Září 2014
20. TD-IS zve na IT Forum 2014
(Matching tags: TD-FS,PDS,DMS,MES,IT Forum,PLM,Autodesk,ERP,TD-IS,Konference,Vzdělávání)
... podporu vývojového procesu Autodesk PDS, mechanické a dynamické analýzy, řízení životního cyklu dokumentů (DMS), řízení životního cyklu výrobku (PLM), manufacturing Execution System (MES), ERP pro ...
Úterý, 19 Srpen 2014
21. Anark Core v4.3 pro 3D publikování
(Matching tags: Publikování,ERP,Data,PDM,CAD,Anark,Core,4.3,MBE,MES)
... MBE (Model Based Enterprise). Nová verze nabízí publikování dat z více zdrojů, včetně CAD, PDM, ERP a MES, vytváření MBE dokumentace a aplikací, které zodpovídají využití technologie Anark ...
Pátek, 30 Květen 2014
22. KISTERS vydává 3DViewStation ActiveX Integration Kit v11.4
(Matching tags: ActiveX,v11.4,KISTERS,3DViewStation,ERP,PLM,CAD)
Německá společnost KISTERS oznámila nejnovější aktualizaci 3DViewStation ActiveX ve verzi v11.4. Produkt 3DViewStation ActiveX je určen pro integraci do PLM, ERP a dalších správních systémů pro mechanická ...
Středa, 13 Únor 2013
23. Třetí generace komplexního DMS/PLM/ERP řešení EasyXX
(Matching tags: Konference,PLM,ERP,TD-IS,DMS,EasyXX)
Letošní IT fórum 2012 proběhlo v Mlýnhotelu Vílanec u Jihlavy ve dnech 9. – 10. října 2012. Tyto každoroční akce pořádané firmou TD-IS, s. r. o., mají za cíl informovat nejen stávající zákazníky a partnery, ...
Čtvrtek, 20 Prosinec 2012
24. CADstudio CSlink – integrace CAD a ERP
(Matching tags: PDM,ERP,CAD Studio,CHD,CSlink)
... vše přímo z prostředí CAD, aniž by bylo nutné spouštět ERP.  ...
Pondělí, 16 Leden 2012
25. Symbióza GIS, ERP a Business Intelligence
(Matching tags: GIS,ERP,Utility)
Žijeme v epoše globálního ekonomického prostoru, kde má velké množství ekonomických aktivit vztah k prostorovému rozmístění objektů, kterých se tyto aktivity týkají. Podpora rozhodovacích procesů vyžaduje, ...
Pátek, 12 Listopad 2010