Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo esi

Celkem nalezeno výsledků : 18.

1. ESI slaví 50 let
(Matching tags: 50 let,Hra,Top Tech,ESI)
Vě­dě­li jste, že vůbec první vir­tu­ál­ní crash test v roce 1985 za­ve­dla VW Group a ESI? Nebo, že dnes ESI vede v prv­ním prů­mys­lo­vém me­ta­ver­su s re­cen­ze­mi mon­tá­že vý­rob­ků? ...
Pondělí, 27 Březen 2023
2. Validace obsluhy a servisu v těžkém strojírenství
(Matching tags: Lidský faktor,Webináře,ESI,Virtuální realita,Ergonomie)
... Často opo­mí­je­ny jsou však er­go­no­mie a vliv lid­ské­ho fak­to­ru. ESI zve k pří­stupu ke svému webi­ná­ři na téma Va­li­da­ce pro­duk­tů a pro­ce­sů za­mě­ře­ných na člo­vě­ka, kde se do­zví­te, ...
Úterý, 19 Duben 2022
3. Virtuální konference OpenFOAM 13.–15. října 2020
(Matching tags: Virtuální,ESI,CFD,OpenFOAM,Konference,CAE)
V dů­sled­ku ne­jis­tot kolem pan­de­mie covid-19 se na­plá­no­va­ná kon­fe­ren­ce ESI Open­C­FD změ­ni­la na vir­tu­ál­ní, pouze on-­li­ne kon­fe­ren­ci. Pokud byste chtě­li ko­mu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
4. Webinář Nový design a komfort s ESI Interior Solution
(Matching tags: Kabiny,Interior Solution,2020,Sedadla,ESI,HVAC,Simulace)
ESI Group po­řá­dá 30. červ­na v 10:00 hodin webi­nář o In­te­ri­or So­lu­ti­on 2020. ESI In­te­ri­or So­lu­ti­on je nové ře­še­ní vě­no­va­né vir­tu­ál­ní­mu pro­to­ty­po­vá­ní se­da­del a in­te­ri­é­ru. ...
Pondělí, 29 Červen 2020
5. K dispozici je SimulationX 4.1
(Matching tags: Technické systémy,Simulace,SimulationX,ESI,Analýzy,Modelování)
Pro­gram Si­mu­lati­onX je určen pro zjed­no­du­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů při mo­de­lo­vá­ní, si­mu­la­cích a ana­lý­zách tech­nic­kých sys­té­mů. Nová verze na­bí­zí e-lear­ning, tedy in­ter­ak­tiv­ní ...
Pátek, 13 Prosinec 2019
6. ESI CEM One 2018
(Matching tags: Kompatibilita,ECAD,Systémy,EMC,ESI,Group,CEM One 2018,IoT,Elektromagnetismus,Senzory,Výpočty)
ESI Group vydává ESI CEM One 2018, řešení pro elektromagnetické výpočty při návrzích bezpečných produktů, subsystémů a systémů elektromagnetické kompatibility (EMC). Nabízí všechny potřebné simulační ...
Neděle, 29 Duben 2018
7. ESI nabízí Pro-SiVIC 2017 pro simulace senzorů
(Matching tags: ESI,Group,Las Vegas,Simulace,DURA,ADAS,Pro-SiVIC,Senzory,2017)
ESI Group, známá mimo jiné svým softwarem pro virtuální prototypy, vydává platformu pro simulaci senzorů Pro-SiVIC 2017. Ta umožňuje testování provozního výkonu různých systémů snímání (snímačů a senzorů) ...
Středa, 14 Červen 2017
8. ESI příchází s Virtual Performance Solution 2016
(Matching tags: Automobily,ESI,Group,Kompozity,Virtual,Havárie,2016,Performance,Testy,Solution)
Společnost ESI Group vydává nejnovější verzi svého řešení Virtual Performance Solution (VPS), jež umožňuje především konstruktérům lehkých a „zelených“ aut návrhy a simulace virtuálních prototypů ...
Pondělí, 07 Listopad 2016
9. Partnerství ESI Group a Safran Nacelles pro virtuální realitu
(Matching tags: Virtuální realita,Simulace,Validace,IC.IDO,Safran Nacelles,ESI,Group,Výroba)
Společnost ESI Group, nabízející software pro virtuální prototypy, uzavřela partnerství s výrobní firmou v oblasti letectví, Safran Nacelles. Vývojové centrum Safran Nacelles ve svém novém ...
Úterý, 25 Říjen 2016
10. ESI uvádí IC.IDO 10.2
(Matching tags: Realita,10.2,Průmysl,IC.IDO,Vrtuální,IDO.SolidMechanics,IDO.Elastic,ESI,Group,Aplikace)
Společnost ESI Group, která nabízí software a služby pro virtuální prototypy, vydává IC.IDO ve verzi 10.2. Přibyly zde nové moduly IDO.SolidMechanics a IDO.Elastic, a předchozí modely ...
Pondělí, 26 Září 2016
11. ESI Pro-SiVIC 2016 pro testování provozních výkonů
(Matching tags: 2016,Pro-SiVIC,Provozní,Výkony,3D scénáře,CEM One,GPS,Testování,ESI,Group)
Skupina ESI Group, nabízející mj. řešení pro virtuální prototypy výrobků, vydává nejnovější verzi platformy pro simulaci senzorů Pro-SiVIC, kterou koupila vloni společně s firmou Civitec. ESI Pro-SiVIC ...
Úterý, 19 Červenec 2016
12. ESI Group vydává Visual-Environment ve verzi 11.5
(Matching tags: CAE,Simulace,Visual-Environment,ESI,Group,Windows,iOS,Modelica,11.5,RNTBCI)
Platforma Visual-Environment vychází ve verzi 11.5. Nabízí správu simulačních procesů v jediném unifikovaném prostředí od předpřípravy po následné zpracování přes tvorbu sítí, zobrazení výsledků či ...
Úterý, 08 Březen 2016
13. ESI Group aktualizuje Virtual Performance Solution 2015
(Matching tags: CAE,Simulace,ESI,Group,Virtual,Performance,Solution,NVH)
Nejnovější verze Virtual Performance Solution od ESI Group přináší rychlejší výsledky crash simulací, vylepšený výkon pro celý řetězec NVH (hluk, vibrace, rázy) a vylepšený CAE proces pro virtuální ...
Úterý, 02 Únor 2016
14. ESI vydává ESI-Xplorer pro modelování systémů
(Matching tags: ESI-Xplorer,VisualDSS,Visual-Environment,ESI,Group)
Společnost ESI Group se zabývá virtuálními prototypy pro výrobní průmysl a nyní spouští ESI-Xplorer, nové řešení modelování systémů integrované do multidoménové platformy ESI Visual-Environment. ESI-Xplorer ...
Čtvrtek, 06 Srpen 2015
15. ESI vydal Visual-Environment v10.0 pro OpenFOAM
(Matching tags: Proudění,Visual-Environment,ESI,Group,Simulace,CAD,CAE,Software,10.0)
Poskytovatel řešení pro virtuální prototypy, ESI Group, vydává ve verzi 10.0 svou komplexní simulační platformu Visual-Environment, s podporou CAE. Nejnovější verze Visual-Environment 10.0 umožňuje ...
Úterý, 30 Prosinec 2014
16. ESI nabízí CEM Solutions 2013 pro elektromagnetické výpočty
(Matching tags: Elektromagnetismus,CEM 2013,Simulace,ESI,Group,CEM)
ESI Group uvádí na trh řešení CEM 2013. Plně integrované řešení řešící všechny aspekty výpočetního elektromagnetismu (Computational Electromagnetics – CEM) v rámci jednotného grafického prostředí GUI – ...
Úterý, 23 Červenec 2013
17. Hyundai testuje virtuálně vibrace autosedaček ESI softwarem
(Matching tags: Virtual Seat Solution,ESI,Group,Automotive,Simulace)
ESI Group oznámila, že společnost Hyundai Motor Company rozšířila využití Virtual Seat Solution na dynamické testování pohodlí, s cílem posoudit a zlepšit vibrační komfort svých autosedaček. Snížení vibrací ...
Pondělí, 01 Červenec 2013
18. ESI vydala novou verzi PAM-CEM Simulation Suite
(Matching tags: Elektro,Simulace,ESI,Group,PAM,CEM)
ESI Group oznámila vydání nejnovější verze produktu PAM-CEM Simulation Suite. Softwarový balíček PAM-CEM, věnovaný všem inženýrům zapojeným do navrhování bezpečných elektromagnetických výrobků, systémů ...
Středa, 28 Prosinec 2011