Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo frankfurt

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. Podzimní edice veletrhu Light + Building 2022
(Matching tags: Smart City,Frankfurt,Veletrhy)
Už brzy se na frank­furt­ském vý­sta­viš­ti před­sta­ví před­ní me­zi­ná­rod­ní ve­letrh Light + Bu­il­ding Au­tumn Edi­ti­on. Ve dnech 2.– 6. září ote­vře nej­vět­ší svě­to­vou scénu pro prů­my­sl osvět­lo­va­cí ...
Čtvrtek, 22 Září 2022
2. Nejnovější 3D technologie eviXscan na Formnextu 2021
(Matching tags: eviXmatic,eviXscan,Evatronix,FormNext,Frankfurt)
Eva­t­ro­nix, vý­rob­ce 3D ske­ne­rů evi­Xs­can, bude jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu Form­next 2021. Akce se bude konat 16.–19. lis­to­pa­du 2021 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. ...
Pondělí, 25 Říjen 2021
3. Hexagon pro bezpečí veřejné dopravy ve Frankfurtu
(Matching tags: IP kamery,Dispečink,VGF,Safety & Infrastructure,Doprava,Frankfurt,Intergraph,Hexagon,GIS)
Spo­leč­nost pro ve­řej­nou do­pra­vu Ver­ke­hr­s­ge­sell­schaft Frank­furt am Main (VGF), hlav­ní pro­vo­zo­va­tel ve­řej­né do­pra­vy ve Frank­fur­tu, si vy­bra­la pro po­sí­le­ní své bez­peč­nost­ní ...
Středa, 20 Květen 2020
4. Farsoon nabídne 3D tiskový systém FS301M
(Matching tags: FS301M,System,Kovy,Farsoon,Frankfurt,FormNext,3D tisk)
No­vá plat­for­ma fir­my Far­so­on je ur­če­na pro adi­tiv­ní vý­ro­bu po­mo­cí ko­vů. By­la vy­vi­nu­ta ve spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi part­ne­ry z růz­ných ob­las­tí prů­mys­lu, pře­de­vším ná­stro­jů ...
Úterý, 15 Říjen 2019
5. 3D tiskárna Roboze ARGO 500 pro vysoce výkonné polymery
(Matching tags: Hardware,3D tiskárny,Roboze,ARGO 500,Frankfurt,FormNext,Polymery)
... Tiskárna dokáže vyrobit nástroje, malé součástky i funkční prototypy. Slavnostní před­sta­vení tiskárny proběhne na veletrhu Formnext ve Frankfurtu. Mělo by jít o první tiskárnu plánované ...
Pátek, 10 Listopad 2017
6. SondaSys představí průmyslový 3D SLS tiskový systém
(Matching tags: SondaSys,TCT,Průmysl,Frankfurt,FormNext,3D tisk,SLS)
V polovině listopadu na veletrhu Formnext ve Frankfurtu, pořádaném TCT, představí polská společnost SondaSys svůj tiskový systém pra­cu­jící metodou SLS, selektivního laserového slinování. ...
Pondělí, 06 Listopad 2017
7. 3D tiskový systém pro vysokorychlostní slinování od Voxeljet
(Matching tags: Slinování,High Speed Sintering,Frankfurt,Voxeljet,HSS,3D tisk)
... nanášení pojiva (binder jetting), jenž by se měl objevit poprvé v listopadu 2017 na veletrhu ve Frankfurtu. Sady materiálů firmy se soustředí na obrábění a odlitky, ale ...
Středa, 13 Září 2017
8. Postřehy z Euromoldu
(Matching tags: Veletrh,Skenování,CAD,Reportáž,CAM,Frankfurt,Euromold)
Opět jsem měl příležitost navštívit po krátké přestávce veletrh Euromold. Letošní, 21. ročník byl naposledy uspořádán ve Frankfurtu, příští rok budeme muset jet až do Düsseldorfu, kam se přesouvá. ...
Pondělí, 20 Duben 2015
9. Additive Industries představí 3D tiskárnu kovů
(Matching tags: Industries,Additive,MetalFAB1,FormNext,Frankfurt,Kovy,Hardware,3D tisk,3D tiskárna)
Na veletrhu FormNext ve Frankfurtu představí 17. listopadu společnost Additive Industries první průmyslový 3D tiskový systém pro kovy, MetalFAB1. Na vývoji a realizaci firma pracuje ...
Pátek, 16 Říjen 2015
10. 3D tisk dobývá nákupní centra Stuttgartu a Frankfurtu
(Matching tags: Byznys,Frankfurt,Stuttgart,Prodejny,Frančíza,iGo3D,3D tisk)
Od října dělá firma iGo3D 3D tisk hmatatelnějším ve Stuttgartu a Frankfurtu. Provozovatel první maloobchodní prodejny pro 3D tisk v Německu je také zakladatelem prvního frančízního řetězce s kompletními ...
Pondělí, 13 Říjen 2014
11. Výstava EuroMold ve Frankfurtu klepe na dveře
(Matching tags: Frankfurt,Výstava,Schott Systeme,SpaceControl,Euromold,Veletrh)
Jubilejní 20. ročník specializovaného a mezinárodně uznávaného veletrhu EuroMoldu se koná ve dnech 3. až 6. prosince ve Frankfurtu nad Mohanem. EuroMold je orientován směrem k uživatelům v oblastech, ...
Pondělí, 25 Listopad 2013