Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo ocenění

Celkem nalezeno výsledků : 33.

1. Ocenění pro CadMouse Pro Wireless a akční nabídka
(Matching tags: CadMouse,Wireless,Pro,3Dconnexion,Ocenění,Myši,Hardware)
V únoru 2015 uvedl 3D­con­nexi­on na trh myš Cad­Mou­se. Byla to první myš na světě ur­če­ná hlav­ně pro práci s CAD a do­po­ru­če­ná pro­jek­tan­tům, kon­struk­té­rům, ar­chi­tek­tům a uměl­cům. ...
Středa, 16 Červen 2021
2. Vozíky pro psy AnyoneGo získaly Red Dot Design 2021
(Matching tags: Jan Jiránek,Red Dot Design 2021,Vozíky pro psy,AnyoneGo,Ocenění)
Startup Any­o­ne­Go zís­kal za své vo­zí­ky pro hen­di­ke­po­va­né psy pres­tiž­ní cenu Red Dot Pro­duct De­sign Award. Tyto po­můc­ky pro po­hy­bo­vě po­sti­že­ná zví­řa­ta jsou prv­ním pro­duk­tem svého ...
Středa, 07 Duben 2021
3. Dvě ceny „Produkt roku“ od Printing United Alliance pro Canon
(Matching tags: PRINTING United Alliance,Produkt roku,Ocenění,Soutěž,Canon)
Spo­leč­nost Canon zís­ka­la ceny „Pro­dukt roku“ v ka­te­go­ri­ích „Di­gi­tál­ní in­kous­ty – UV“ a „Au­to­ma­ti­zo­va­ná ře­še­ní (tisk/po­st­pro­duk­ce)“ v ak­tu­ál­ním roč­ní­ku pres­tiž­ní ...
Pondělí, 02 Listopad 2020
4. Konference Year in Infrastructure vstupuje do druhého dne
(Matching tags: YII 2020,Year in Infrastructure,Bentley Systems,Awards,Ocenění,Konference)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems se na svoji vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci při­pra­vi­la oprav­du dů­klad­ně a musím kon­sta­to­vat, že YII 2020 je asi nej­lep­ší z po­dob­ných akcí v le­toš­ním ...
Středa, 21 Říjen 2020
5. Bentley ohlásila finalisty ocenění Year in Infrastructure 2020
(Matching tags: Year in Infrastructure,Bentley Systems,Awards,Ocenění,Konference,Stavebnictví,YII 2020)
Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la 15. září fi­na­lis­ty oce­ně­ní Year in In­frastructu­re 2020. Tento kaž­do­roč­ní pro­gram oceňuje mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů soft­wa­ru Bent­ley, kteří do­sa­hu­jí ...
Čtvrtek, 17 Září 2020
6. Nikon získal Red Dot Award v oblasti produktového designu
(Matching tags: Red Dot,NIKKOR,Product design,Z 50,Z 58,Noct,Ocenění,Nikon,Award)
Nikon ozná­mil, že dva z jeho pro­duk­tů ob­dr­že­ly cenu Red Dot Award: Pro­duct De­sign 2020. Jed­ním z nich je fo­to­a­pa­rát Nikon Z 50, nej­no­věj­ší pří­růs­tek do ro­di­ny bez­zr­ca­dlo­vek, ...
Středa, 29 Duben 2020
7. BenQ SW321C s oceněním Best Professional Photo Monitor 2020
(Matching tags: SW321C,TIPA,Hardware,Monitory,Ocenění,BenQ)
Spo­leč­nost BenQ upo­zorňuje na zisk pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní pro pro­fe­si­o­nál­ní mo­ni­tor ze série Pho­to­Vue ur­če­ný fo­to­gra­fům – BenQ SW321C. Oce­ně­ní „Best Pro­fes­si­o­nal Photo Mo­ni­tor ...
Pondělí, 20 Duben 2020
8. Bent­ley při­jí­má no­mi­na­ce na oce­ně­ní YII 2020
(Matching tags: Uživatelé,Konference,Ocenění,Bentley Systems,Nominace,YII 2020,Vancouver)
Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ohlá­si­la 18. února 2020 pří­jem no­mi­na­cí na Year in In­frastructu­re Awards 2020. Tato oce­ně­ní, o nichž roz­ho­du­jí ne­zá­vis­lí po­rot­ci z řad prů­mys­lo­vých ...
Středa, 19 Únor 2020
9. Bentley Systems přijímá nominace na Year in Infrastructure 2019
(Matching tags: Nominace,Year in Infrastructure 2019,Ocenění,Awards,Bentley Systems,Singapur)
Bentley Systems ohlásila 27. února příjem nominací na ocenění Year in Infrastructure 2019. Tato ocenění, o nichž rozhodují nezávislí porotci z řad průmyslových expertů, hodnotí projekty ...
Pátek, 08 Březen 2019
10. Uchopovače OnRobot získaly významná ocenění
(Matching tags: Ocenění,OnRobot,Uchopovače,CIIF,Silver Award,RG-2FT)
Společnost OnRobot oznámila, že obdržela ocenění Silver Award for Innovation na 20. ročníku veletrhu Session China International In­du­s­t­ry Fair (CIIF) za svůj robotický uchopovač OnRobot ...
Pátek, 26 Říjen 2018
11. Uživatelé Bentley: Globálně zviditelněte svůj projekt!
(Matching tags: Projekty,Awards,Bentley Systems,Londýn,Year in Infrastructure,Konference,Ocenění)
Bentley vyzývá uživatele svých produktů, aby nominovali svůj projekt do soutěže Rok v infrastruktuře 2018. Každá nominace na ocenění v soutěži Year in Infrastructur se profiluje ...
Úterý, 27 Březen 2018
12. Přihlaste projekty do Year in Infrastructure 2018 Awards
(Matching tags: Projekty,Awards,Bentley Systems,Londýn,Konference,Ocenění,Year in Infrastructure)
Nominujte svůj projekt pro získání letošního ocenění za návrh infrastruktury a šanci vyhrát cestu do Londýna. Je to příležitost získat pro svůj projekt globální uznání, které si zaslouží. ...
Pátek, 23 Únor 2018
13. Josef Průša získal ocenění EY Začínající podnikatel roku 2016
(Matching tags: 3D tisk,Společnost,Ocenění,Research,Forbes,Prusa,Josef Průša)
Držitelem prestižního ocenění EY Začínající podnikatel roku 2016 České republiky se stal Josef Průša, jednatel a majitel Prusa Research. Tato cena je součástí soutěže EY Podnikatel roku, vyhlašované ...
Středa, 08 Březen 2017
14. MakerBot vyhrál cenu iF Design Award za Replicator+
(Matching tags: Replicator+,Stratasys,3D tiskárny,MakerBot,Award,iF design,Ocenění,Hannover)
Porota složená z 58 nezávislých odborníků z celého světa na soutěži iF Design Award, která se pořádá na mezinárodním fóru iF International Forum Design v Hannoveru, hlasovala ...
Úterý, 14 Únor 2017
15. ZWCAD získal v Polsku pošesté cenu Top Builder
(Matching tags: Ocenění,Top Builder,ZWCAD,Polsko)
... od roku 2005. ZWCAD získal ocenění časopisu Builder také v letech 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. Nezávislý časopis se věnuje problematice specializovaných staveb. Osobně cenu převzala ...
Středa, 28 Prosinec 2016
16. Letoun z ČVUT získal na MSV v Brně zlatou medaili
(Matching tags: Fakulta strojní,Ultralight,Exponáty,Zlatá medaile,Strojírenství,Ocenění,Praha,MSV,ČVUT)
České vysoké učení technické v Praze se na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně prezentuje s ultralehkým dvoumístným letounem UL-39 Albi. Ten odbornou komisi zaujal ...
Středa, 05 Říjen 2016
17. Epson SureColor SC-P20000 vyhrává cenu EDP
(Matching tags: Epson,Tisk,SureColor,Hardware,Grafika,Ocenění,Drupa,Düsseldorf,SC-P20000,EDP)
Na veletrhu drupa v Düsseldorfu získala nová tiskárna Epson SureColor SC-P20000 ocenění Evropské asociace digitálního tisku (EDP) jako „Nejlepší fotografická tiskárna“. Ceny EDP jsou každoročně ...
Úterý, 14 Červen 2016
18. Ocenění z SWW 2016 pro SolidVision
(Matching tags: 2016,President´s Club,100% Club,World,SolidWorks,Konference,SolidVision,Ocenění)
... loňský úspěšný rok získáním dvou cen. Počtvrté v historii si odvezla cenu prestižního President´s Clubu. Jedná se o ocenění náležící světově nejlepším prodejcům Solidworks.  ...
Pátek, 19 Únor 2016
19. Ocenění stavbě Luka Living Rental Apartments
(Matching tags: Ocenění,Automatizace,Living,Luka,Rental,Apartments,CAMA,Insight Home,Ekologie)
Ve stanici metra Luka začala výstavba nejmodernější rezidenční budovy v České republice – Luka Living Rental Apartments. Patnácti patrová budova má 216 apartmánů, tři patra garáží a tři ...
Pátek, 20 Listopad 2015
20. Philips získal prestižní cenu za design za Voice Tracer 2500
(Matching tags: Hardware,Design,Ocenění,Philips,2015,iF Design Award,Voice,Tracer,2500,Diktafon,Zvuk)
Loňská novinka mezi diktafony – Philips Voice Tracer 2500 – získala na letošním prestižním udílení cen iF Design Award 2015 ocenění za vysoce kvalitní a dokonalý design. Digitální diktafon ...
Čtvrtek, 05 Listopad 2015
21. Prestižní světové ocenění pro Úřad geodézie, kartografie a katastru SR
(Matching tags: Slovensko,Klient,ZB GIS,Mapy,Konference,ESRI,Ocenění)
Úřad geodézie, kartografie a katastru SR získal za svůj projekt ZB GIS (Základní báze dat pro geografický informační systém) prestižní světové ocenění Special Achievement in GIS (SAG) na mezinárodní ...
Neděle, 28 Prosinec 2014
22. Technodat spustil nový webový portál 3dexperience.cz
(Matching tags: PLM,Dassault,Webinar,Ocenění,Technodat,e-zin,Magazín,2015,Únor,3dexperience.cz)
V designu zcela odlišném od svého vlastního webu spustil Technodat portál 3dexperience.cz. Pokud se chcete dozvědět více o 4. průmyslové revoluci nebo najít informace o přínosech unikátní ...
Úterý, 17 Únor 2015
23. SolidCAM CZ třetím nejúspěšnějším prodejcem na světě
(Matching tags: SolidCAM,SolidVision,Ocenění,InventorCAM,SolidCAM World,Bangkok,Prodejce)
Společnost SolidCAM CZ, distributor softwaru SolidCAM a InventorCAM pro ČR a SR, byla u příležitosti celosvětové konference SolidCAM WORLD v Bangkoku opět oceněna jako třetí největší ...
Pondělí, 02 Únor 2015
24. SolidVision strategickým partnerem Creaformu
(Matching tags: Creaform,Strategic Partner,Skenery,Skenování,Prodejci,SolidVision,Ocenění)
... úspěšní prodejci. A zde se konečně dostáváme k meritu věci, protože výše zmíněná společnost SolidVision zde získala prestižní ocenění Strategic partner 2014.  ...
Čtvrtek, 29 Květen 2014
25. Prestižní ocenění iF Design Awards pro značku Canon
(Matching tags: iF Communication,Award,Design,Canon,Ocenění)
Značka Canon získala ocenění organizace iF International Forum Design GmbH. Prestižní cenou iF Design Award pro rok 2014 bylo vyznamenáno hned 9 produktů Canon ve dvou kategoriích – v produktovém ...
Pondělí, 03 Březen 2014
26. Technodat mezi nejúspěšnějšími partnery Dassaultu v Evropě
(Matching tags: Dassault,Ocenění,Technodat,Systèmes,Průmysl,Kick-Off 2014)
Většina organizací začíná obchodní rok „výkopem", tak je tomu i u společnosti Dassault Systèmes, která pozvala své obchodní partnery z Evropy na Dassault Systèmes „Kick-Off 2014". Sešlo se tak ...
Pondělí, 03 Březen 2014
27. Ocenění za 10 let skvělé podpory GibbsCAMu
(Matching tags: CAD/CAM,Ocenění,t-support,GibbsCAM,Podpora,Distribuce,Servis)
Společnost technology-support byla oceněna společností Gibbs and Associates za vynikající služby, podporu a servis při prodeji technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM, které poskytuje již jedenáctým ...
Úterý, 04 Únor 2014
28. Zakladatel 3D Systems získal cenu časopisu Economist
(Matching tags: 3D Systems,Economist,Chuck Hull,Innovation Award,3D tisk,Technologie,Ocenění)
Zakladatel společnosti 3D Systems a vynálezce 3D tisku, Chuck Hull, obdržel prestižní cenu časopisu The Economist, Innovation Award, za rok 2013. Ocenění bere v potaz významný přínos na ...
Pátek, 22 Listopad 2013
29. Camstar Systems s prestižním čínským oceněním pro výrobce
(Matching tags: Ocenění,Camstar Systems,e-works)
Společnost e-works Manufacturing Information Technology (China) je jednou z nejznámějších konzultačních, výukových a výzkumných IT společností, spolupracující již deset let s čínskými výrobními ...
Úterý, 26 Březen 2013
30. Freecom spolupracuje se známými průmyslovými designéry
(Matching tags: Freecom,Mitsubishi,Hardware,Design,Ocenění)
... atraktivní a funkční design. Výsledkem je řada designérských ocenění pro produkty Freecom jako jsou iF, Universal Design Award nebo Red Dot. Základem byl nápad, že atraktivní design přitáhne high-endové ...
Čtvrtek, 31 Leden 2013
31. Bentley Navigator V8i oceněn jako Constructech Top Product 2011
(Matching tags: Bentley,Software,Ocenění,Navigator V8i)
Společnost Bentley Systems oznámila, že její produkt Bentley Navigator V8i získal cenu Constructech Top Products 2011 v kategorii „Trusted Product“. Cena je vyznamenáním pro technologická řešení představující ...
Pondělí, 09 Květen 2011
32. Ocenění pro SolidWorks Sustainability
(Matching tags: SolidWorks,Software,Ocenění,Sustainability)
... Software SolidWorks Sustainability, umožňující návrhářům a technikům jednoduše omezit nepříznivý dopad vyvíjených výrobků na životní prostředí, získal v Londýně vůbec poprvé udělené ocenění „Nejlepší inovace ...
Pátek, 25 Únor 2011
33. Prestižní ocenění společnosti SolidVision
(Matching tags: DS SolidWorks,SolidVision,Ocenění)
Mezi skutečnosti, které mi na lednovém SolidWorks Worldu unikly, patří ta, že společnost SolidVision získala další prestižní ocenění od DS SolidWorks Corp. za 100% splnění všech daných kriterií v roce ...
Středa, 16 Únor 2011