Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo onshape

Celkem nalezeno výsledků : 43.

1. SyBridge Studio v PTC Onshape App Store
(Matching tags: PTC,App Store,Výroba,Konstrukce,Onshape,SyBridge Technologies,SyBridge Studio)
Sy­Brid­ge Tech­no­lo­gies, za­bý­va­jí­cí se kon­strukč­ní­mi a vý­rob­ní­mi ře­še­ní­mi, ozná­mi­la uve­de­ní Sy­Brid­ge Stu­dia, nej­mo­der­něj­ší apli­ka­ce pro na­hlí­že­ní do vý­ro­by, která ...
Čtvrtek, 13 Červen 2024
2. PTC dokončilo akvizici Arena Solutions
(Matching tags: PTC,Akvizice,Arena Solutions,SaaS,Onshape,CAD,PLM)
Spo­leč­nost PTC do­kon­či­la akvi­zi­ci firmy Arena So­lu­ti­ons, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­by (SaaS). Kom­bi­na­ce ...
Pátek, 29 Leden 2021
3. Onshape je 3D CAD běžící v prohlížeči
(Matching tags: Webová aplikace,CAD 3D,Onshape,Cloud,CAM,CAD,PLM)
Tra­dič­ní 3D CAD pro­gra­my ob­ná­ší sta­že­ní, in­sta­la­ci, ak­tu­a­li­za­ce a spous­tu prob­lé­mů. On­shape je 3D CAD, kte­rý bě­ží pl­ně v cloudu a za­ne­chá­vá nu­lo­vou di­gi­tál­ní sto­pu na va­šem ...
Středa, 11 Listopad 2020
4. PTC kupuje Onshape
(Matching tags: Akvizice,CAD,PTC,Onshape,Jon Hirschtick,SaaS,Jim Happelmann)
Tak toto je oprav­do­vá CAD bomba. Spo­leč­nost PTC ozná­mi­la ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci společnosti On­sha­pe, tvůr­ce první vý­vo­jář­ské plat­for­my for­mou Soft­ware as a Ser­vi­ce ...
Pátek, 25 Říjen 2019
5. Květnové novinky v Onshapu
(Matching tags: Novinky,on-line,Květen,Onshape,3D CAD)
V CAD oblasti najdeme vylepšení u BOM tabulky, kterou lze nyní v Onshape Drawing rozdělit, při práci se souřadnicovými rozměry dovolují nové funkce přemístit krokové body, u náhledů výkresů v Onshapu ...
Středa, 08 Květen 2019
6. Onshape novinky prvního čtvrtletí 2019
(Matching tags: Onshape,Q1 2019,Release Management,Novinky,Aktualizace,3D CAD)
V nové aktualizaci cloudové platformy pro vývoj výrobku najdeme např. no­vou funkci Release Management s možností nastavitelných upo­zor­ně­ní, aktualizace v Onshape Drawings a FeatureScript ...
Pondělí, 08 Duben 2019
7. Březnové novinky v Onshapu
(Matching tags: Březen 2019,Fill,Loft,Rozměry,Onshape,vyhledávání)
Nová verze programu Onshape nabízí dlouho očekávanou funkci vyhledávání, která se dá aktivovat přes Alt+C (Windows) nebo Option+C (Mac). Dalšími novinkami jsou možnosti vyhledávání podle firmou zadaných ...
Čtvrtek, 28 Březen 2019
8. Konfigurace sestav v Onshapu
(Matching tags: Onshape,Konfigurace,Sestavy,3D CAD)
Důležitou novinkou v Onshapu je funkce Assembly Configurations, která navazuje na Part Studio Configurations z loňského roku. Ta umožnila využít pro konfiguraci návrhu vícero vstupů namísto ...
Pondělí, 18 Únor 2019
9. Onshape novinky v únoru 2019
(Matching tags: Cloud,Novinky,Únor 2019,Part Studios,Onshape,3D CAD)
Novinkou pro firemní administrátory je možnost přihlásit se k Onshapu pomocí účtu Google, a to jak přes internet, tak přes mobilní zařízení. Pokud jde o vylepšení v CAD oblasti, nabízí Onshape ...
Středa, 13 Únor 2019
10. Prosincové novinky v Onshape
(Matching tags: Vylepšení,Novinky,Prosinec 2018,Broken Out,Onshape,Drawings)
Patnáct dní po předchozí aktualizaci přichází další, větší. V oblasti CAD nabízí v Onshape Drawings možnost vytváření ořezů náhledu nebo tvorby řezů typu Broken out, připsání požadavků uživateli ...
Neděle, 23 Prosinec 2018
11. MecSoft vydává VisualCAMc pro Onshape
(Matching tags: VisualCAMc,Onshape,CAM,MecSoft,Strojírenství,Obrábění,Frézování,Cloud)
Společnost MecSoft oznámila po rozšířeném období beta testování komerční dostupnost produktu VisualCAMc pro Onshape, cloudovou a plně integrovanou doplňkovou CAM aplikaci určenou pro Onshape. ...
Úterý, 02 Říjen 2018
12. Srpnové Onshape novinky
(Matching tags: Srpen 2018,Onshape,Novinky,Aktualizace,CAD)
... 15 nových funkcí pro zpracování plechů, vylepšení se dočkalo také výukové centrum Onshape Learning Center (rozhraní, snadnější vyhledávání, nová ovládací deska Learning Pathway pro sledování po­stu­pu, ...
Středa, 08 Srpen 2018
13. Onshape a jeho červencové novinky 2018
(Matching tags: Novinky,Onshape,Blog,Červenec 2018,3D CAD)
Mezi mnohá vylepšení u výkresů a samotného CAD jádra patří např. nová ikona Drawing Properties po pravé straně výkresu v Onshape Drawings, možnost nastavit tloušťku čáry výkresu pro ...
Středa, 18 Červenec 2018
14. Aktualizovaný Onshape přináší mnoho novinek
(Matching tags: Aktualizace,Novinky,CAD,Červen 2018,Onshape)
Červnová aktualizace Onshapu přináší další vylepšení podle po­ža­da­v­ků klientů. V oblasti CAD jde o vylepšení tvorby výkresů a funkcí u plechových rozvinů, možnost volby viditelnosti ...
Pátek, 22 Červen 2018
15. Onshape nabízí prémiovou edici své 3D CAD platformy
(Matching tags: Enterprise,i.materialise,Konstrukce,SolidWorks,3D CAD,Strojírenství,Onshape)
CAD platforma Onshape, kterou vytvořilo několik bývalých pracovníků ze SolidWorks, je kompletně dostupná v cloudu. Od vydání doplňku i.materialise v roce 2016 je přístupnější většímu ...
Čtvrtek, 24 Květen 2018
16. Onshape App Store nabízí SIMSOLID Cloud
(Matching tags: SIMSOLID,Onshape,Cloud,App Store,Modelování,Analýzy)
Firma Simsolid nabízí Simsolid Cloud pro strukturální analýzu, za­lo­že­ný na bázi internetového prohlížeče. Ke dispozici je na Onshape App Storu, využívá jednoduché Onshape přihlášení a běží ...
Neděle, 11 Únor 2018
17. Jak moderní CAD nástroje dostanou produkt na trh rychleji
(Matching tags: CAD,Webinar,Machine Design,7. prosince 2017,Onshape)
Následující řádky jsou pozvánkou na hodinový webinář společnosti Onshape, tedy hlavně pro ty, co ovládají angličtinu. Moderní CAD nást­roje přinášejí revoluci v konstrukci produktů, což umožňuje inženýrům ...
Čtvrtek, 23 Listopad 2017
18. Červencové novinky v Onshapu
(Matching tags: Drawings,Onshape,Červenec 2017,Properties,Partial Section Views,Aktualizace)
Aktualizovaná verze on-line CAD modeláře Onshape nabízí vylepšení v Onshape Drawings u příkazu Dimension, jenž se dá nyní využít pro vytvoření skoro jakéhokoliv rozměru. Už není nutné dopředu ...
Pondělí, 31 Červenec 2017
19. Červnové novinky v Onshapu
(Matching tags: Vylepšení,Novinky,Onshape,Červen 2017,Drawings)
Nejnovější aktualizace se soustředí především na vylepšení v Onshape Drawings, a to na základě hlasování na diskuzních fórech Onshapu. U symbolů pro svár přibyly nově ...
Čtvrtek, 15 Červen 2017
20. Novinky v Onshape App Storu
(Matching tags: 3D PCB,IDF-to-3D,OnCreate3D,Onshape,CAM,App Store)
Onshape App Store nabízí po dohodě s partnery nové inženýrské aplikace určené pro integraci a využití v cloudovém prostředí a pracující přímo s Onshape Documents. Novými aplikacemi ...
Pondělí, 22 Květen 2017
21. OpenBoM nabízí kusovník pro výkresy Onshape
(Matching tags: Onshape,OpenBOM,Kusovník,Vylepšení,BOM)
OpenBoM je řešení pro správu BOM, kusovníku. Tato integrovaná aplikace pro Onshape, kompletní cloudový CAD systém, jenž běží na jakémkoliv počítači, nabízí řadu nových funkcí. BOM for Onshape Drawings ...
Pondělí, 13 Únor 2017
22. MecSoft nabídne CAM doplněk pro Onshape
(Matching tags: Onshape,Doplněk,MecSoft,CAM,Cloud,Windows)
Společnost MecSoft oznámila doplňkovou plně integrovanou, cloudovou CAM aplikaci pro Onshape, cloudový CAD systém. Doplněk ShapeCAM pro Onshape umožňuje vytvářet 2,5osé a 3osé dráhy frézy pro Onshape ...
Středa, 08 Únor 2017
23. Vectary zpřístupní 3D modelování masám
(Matching tags: Onshape,Vectary,3D Modelování,3D tisk)
... rovněž cloudový Onshape, za kterým stojí původní zakladatelé společnosti SolidWorks John McEleney a Jon Hirschtick. Je však jednodušší, momentálně k němu mohou přistupovat pouze schválení beta uživatelé ...
Pondělí, 11 Červenec 2016
24. Novinky v Onshapu z konce roku 2016
(Matching tags: 3D CAD,Onshape,Prosinec 2016,Novinky,Cloud)
V roce 2016 se dočkal cloudový 3D CAD softwarový systém Onshape 16 vylepšení či nových funkcí. Těsně před koncem roku přichází další velká aktualizace, jež nabízí nástroj Curve Pattern pro vzory ...
Úterý, 20 Prosinec 2016
25. Graebert představuje ARES Kudo pro editaci DWG
(Matching tags: Cloud,dwg,Kudo,Graebert,Editace,Onshape,ARES,Commander,CAD)
... propojit existující cloudová úložiště (včetně Boxu, Dropboxu nebo Google Drivu), ale také specifická průmyslová řešení, například lze mít přístup k výkresům uloženým na serverech Onshape.  ...
Pondělí, 17 Říjen 2016
26. Srpnové novinky v Onshape
(Matching tags: Srpen 2016,Onshape,Novinky,Vylepšení,Update)
V nové aktualizaci je řada vylepšení, opět na vyžádání uživatelů. Nově lze nyní vytvářet lineární i kruhové obrazce částí a sestav na úrovni sestavy, novinkou je paralelní propojení, ...
Pondělí, 15 Srpen 2016
27. Červencová aktualizace Onshapu
(Matching tags: Aktualizace,3D CAD,Menu,Červenec,Klávesy,2016,Skici,Onshape)
Neuplynula ani moc dlouhá doba, a Onshape opět přichází s některými novinkami. Není potřeba nic stahovat nebo instalovat, stačí jen v prohlížeči stisknout tlačítko Obnovit. Takže co najdeme ...
Středa, 20 Červenec 2016
28. Geometric nabízí nástroje STL Workbench pro Onshape
(Matching tags: 3D tisk,Sítě,STL,Nástroje,Geometric,MachineWorks,Polygonica,Onshape,Workbench)
STL Workbench pro Onshape je výkonná sada nástrojů pro nastavení různých požadavků souvisejících s tvorbou a zpracováním STL 3D sítí. Ty jsou důležité pro 3D tisk, a tak v nástrojích ...
Pondělí, 11 Červenec 2016
29. Květová aktualizace Onshapu
(Matching tags: Studios,Květen,Assemblies,Uživatelské,Rozhraní,Onshape,2016,Drawings,PART,Aktualizace)
Nejnovější aktualizace softwaru Onshape přináší novinky v uživatelském rozhraní a vylepšení v modulech Part Studios, Assemblies a Drawings. Co se týká uživatelského rozhraní, u numerických ...
Pondělí, 16 Květen 2016
30. Power Surfacing pro Onshape modeluje organické povrchy
(Matching tags: Power,App,Store,Surfacing,Povrchy,Onshape,Sub-D,Organické.3D modelování)
Onshape App Storu je nyní k dispozici Power Surfacing pro Onshape. Produkt umožňuje vytvářet komplexní organické tvary. Organické Sub-D modelování doplňuje mechanické modelování v Onshapu, ...
Úterý, 03 Květen 2016
31. Swift Calcs nabízí pro Onshape matematické modelování
(Matching tags: Modelování,Analýzy,App,Store,CAD,Design,Swift,Calcs,Onshape)
Aplikace Swift Calcs, jež je nyní dostupná na Onshape App Storu, nabízí možnost z jednoho místa spravovat produktový design i analýzy. Aktivní matematické pracovní tabulky uvnitř Onshape odstraňují ...
Středa, 27 Duben 2016
32. Aktualizace Onshapu
(Matching tags: Březen 2016,Zrcadlení,Onshape,Aktualizace,Vylepšení,Sdílení)
Nejnovější aktualizace se zaměřuje na pár novinek podle požadavků uživatelů, přibyla povolení ke sdílení, pár vylepšení na stránce dokumentů (Documents) a vylepšena byla i součinnost se staršími ...
Neděle, 10 Duben 2016
33. ProtoTech nabízí WebGL export pro Onshape
(Matching tags: Solutions,Services,WebGL,ProtoTech,Export,Onshape)
Společnost ProtoTech Solutions and Services nabízí nově svou aplikaci pro export WebGL z Onshapu. ProtoTech vyvíjí aplikace pro Onshape již delší dobu, jako první společnost nabídla kompletní cloudové ...
Středa, 23 Březen 2016
34. MecSoft se přidává k Onshape App Store
(Matching tags: VisualCAD,App Store,CAM,MecSoft,Onshape,VisualIMPORT,FreeMILL,VisualCAM)
Společnost MecSoft Corporation oznámila, že se připojí k Onshape App Store. Obchod s aplikacemi Onshape byl spuštěn jako soukromá beta verze, aby umožnil uživatelům snadný přístup k Onshape ...
Čtvrtek, 21 Leden 2016
35. Novinky v programu Onshape
(Matching tags: Dimenzování,Tolerance,Onshape,Konstrukce,GD&T)
V nejnovější verzi Onshapu, vydané v polovině prosince, najdeme řadu vylepšení infrastruktury a výkonu, a také nové čistící nástroje u Drawings and Assemblies. Výkresy Onshape ...
Pondělí, 28 Prosinec 2015
36. KeyShot Connection pro Onshape
(Matching tags: Komerční verze.App Store,3DPrintCloud,TraceParts 3DX,Onshape,KeyShot,Aplikace)
Společnost Onshape ukončila betatestování, začala svůj produkt nabízet komerčně a také představila Onshape App Store. Firma Luxion spolupracuje s touto webovou 3D CAD platformu a nabízí ...
Čtvrtek, 17 Prosinec 2015
37. Novinky v 3D CAD systému Onshape
(Matching tags: Novinky,Cloud,Proměnné,Skici,Pozicování,Onshape)
Onshape je plně cloudový 3D CAD systém, jenž umožňuje simultánní práci kohokoliv z týmu na návrhu prostřednictvím internetového prohlížeče, chytrého telefonu nebo tabletu. Nejnovější aktualizace ...
Pátek, 16 Říjen 2015
38. Nejnovější aktualizace Onshapu
(Matching tags: Cloud,3D modely,Materiály,Drawings,2D výkresy,Loft,Extrude,Fillet,Onshape)
Největší novinkou této aktualizace je cloudové řešení Onshape Drawings pro tvorbu profesionálních 2D výkresů Onshape modelů. Je zde i nástroj pro náhled výkresu, a to nejen standardních náhledů, ...
Pátek, 04 Září 2015
39. Onshape nyní podporuje 3D myši od 3Dconnexion
(Matching tags: 3D myš,3Dconnexion,SpaceMouse,Windows,Onshape,CadMouse,Ovladače,Firefox,Chrome,CAD)
... stejně jako rychlý přístup k příkazům, které používáte znovu a znovu. Onshape s potěšením oznámil nové partnerství s 3Dconnexion, tvůrci CadMouse a 3D SpaceMouse myší, které dávají ...
Středa, 19 Srpen 2015
40. Onshape spustíte i na Androidu
(Matching tags: Google,3D CAD,Nástoje,Onshape,Play,Android)
Software Onshape je nyní k dispozici jako aplikace pro Android, a je tak možné vytvářet profesionální 3D CAD modely přímo z telefonu nebo tabletu s Androidem, nejrozšířenějším operačním ...
Čtvrtek, 13 Srpen 2015
41. Onshape aktualizoval na verzi 1.27
(Matching tags: Vazby,Trim,Onshape,CAD,3D CAD)
Nová verze aplikace Onshape nabízí možnost dělení křivek, spravovat tak lze komplexnější výkresy izolováním pouze určitých částí otevřených i zavřených prvků výkresů. Příkaz se nachází pod odkazem ...
Středa, 18 Březen 2015
42. CAD by měl dohnat změny v komerčním softwaru
(Matching tags: Onshape,John McEleney,Cloud,CAD)
Před čtrnácti dny jsme dali čtenářům k dispozici překlad textu Jona Hirschticka, kterým otevřel blog na webu společnosti Onshape. Včera (21. 1.) zde přibyl článek Johna Mc Eleneye, generálního ředitele ...
Čtvrtek, 22 Leden 2015
43. Jon Hirschtick provětrává zatuchlé CAD vody
(Matching tags: CAD,Onshape,Mobilita,Jon Hirschtick,Jim Collins,Emil Somekh,Cloud,John McEleney,Web)
... Ovšem na stránkách společnosti Onshape, založené Jonem Hirschtickem po odchodu z Dassault Systèmes, ani nikde jinde jsem nenašel jedinou zmínku. Jednoduchá webstránka Onshapu dávala od začátku svého ...
Čtvrtek, 08 Leden 2015