Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo panasonic

Celkem nalezeno výsledků : 29.

1. Vylepšený TOUGHBOOK 55 lépe vyhoví práci v terénu
(Matching tags: Odolnost,Spolehlivost,Výkon,Toughbook,Panasonic,Hardware)
Pa­na­so­nic Con­nect uvádí třetí ite­ra­ci svého špič­ko­vé­ho mo­du­lár­ní­ho odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­ghbook 55. Mo­der­ni­zo­va­né za­ří­ze­ní je vhod­né pro stále roz­ma­ni­těj­ší role mo­der­ní­ho ...
Čtvrtek, 16 Listopad 2023
2. Nová verze modulárního odolného TOUGHBOOKU 55
(Matching tags: TOUGHBOOK 55,Panasonic,Upgrade,Hardware)
Pa­na­so­nic před­sta­vil 7. září nej­no­věj­ší verzi odol­né­ho no­te­boo­ku Tou­gh­book 55, který je stej­ně vše­stran­ný jako dříve. Dis­po­nu­je ale vy­lep­še­ným vý­ko­nem, ko­nek­ti­vi­tou a za­bez­pe­če­ním. ...
Úterý, 07 Září 2021
3. Panasonic uvádí nový odolný tablet TOUGHBOOK S1
(Matching tags: TOUGHBOOK S1,Panasonic,Tablety,Android,Stavebnictví,Hardware)
Spo­leč­nost Pa­na­so­nic před­sta­vi­la 18. květ­na 2021 nový Tou­ghbook S1 – ma­xi­mál­ně odol­ný tablet se sys­té­mem An­dro­id pro snad­nou mo­bi­li­tu při práci. Toto za­ří­ze­ní se 7pal­co­vým dis­ple­jem ...
Úterý, 18 Květen 2021
4. Panasonic zvolil nové distributory odolných TOUGHBOOKŮ v Evropě
(Matching tags: CI Distribution,Jarltech,Distributoři,Toughbook,Panasonic,Hardware)
Spo­leč­nost Pa­na­so­nic jme­no­va­la dva nové dis­tri­bu­to­ry svých odol­ných mo­bil­ních za­ří­ze­ní TOU­GHBOOK pro kon­ti­nen­tál­ní Ev­ro­pu, Vel­kou Bri­tá­nii a Irsko. Spo­leč­nost Jarl­tech, ...
Pondělí, 29 Březen 2021
5. Toughbooky Panasonic přináší digitální revoluci do lesnictví
(Matching tags: Toughbook,Panasonic,Lesnictví,Hardware)
V Ba­vor­sku se při­bliž­ně 3000 za­měst­nan­ců Ba­vor­ských stát­ních lesů (Ba­ye­rische Sta­a­ts­for­s­ten) za­bý­vá sprá­vou za­les­ně­né­ho území o roz­lo­ze více než 800 tisíc hek­ta­rů. ...
Úterý, 23 Březen 2021
6. TOUGHBOOKY pomáhají digitalizaci stavebnictví
(Matching tags: FIBO Bau,TOUGHBOOK 55,Toughbook,Panasonic,Notebook,Stavebnictví,Hardware)
Po­u­ži­tí di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií za­jiš­ťu­je větší transpa­rent­nost, kva­lit­něj­ší pro­ve­de­ní a rych­lej­ší po­stup při re­a­li­za­ci sta­veb­ních pro­jek­tů. Di­gi­ta­li­za­ce umožňuje ...
Sobota, 12 Prosinec 2020
7. Panasonic zavádí udržitelné strategie pro mobilní zařízení
(Matching tags: TOUGHBOOK 55,Udržitelné strategie,Mobilní zařízení,Toughbook,Panasonic,Hardware)
Ev­rop­ské firmy se snaží im­ple­men­to­vat udr­ži­tel­né stra­te­gie pro vy­u­ži­tí mo­bil­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky, pro­to­že rych­le se mě­ní­cí po­ža­dav­ky vedou k tomu, že vy­řa­zu­jí po­lo­vi­nu ...
Úterý, 27 Říjen 2020
8. Odolné Toughbooky Panasonic pomáhají vědcům v Antarktidě
(Matching tags: Tou­gh­pad,CF-20,Inuit Wind­Sled,Antarktida,Vědci,FZ-M1,Toughbook,Panasonic)
Za téměř dva mě­sí­ce ura­zil tým Inuit Wind­Sled 2538 ki­lo­me­t­rů v nej­od­leh­lej­ší a nejmé­ně pro­zkou­ma­né ob­las­ti pla­ne­ty Země – v kon­ti­nen­tál­ní Antark­ti­dě. Za vy­u­ži­tí ...
Pátek, 24 Červenec 2020
9. Dýchací přístroj pro pacienty s COVID-19 od Panasonicu
(Matching tags: CPAP,Dýchací přístroje,COVID-19,Panasonic,Manufacturing)
Tým z car­di­ffské­ho zá­vo­du spo­leč­nos­ti Pa­na­so­nic Ma­nu­factu­ring vy­ro­bil 80 pro­to­ty­pů dý­cha­cích pří­stro­jů, které po­má­ha­jí hospi­ta­li­zo­va­ným pa­ci­en­tům tr­pí­cím one­moc­ně­ním ...
Pondělí, 15 Červen 2020
10. Panasonic FZ-G1 s dvojnásobnou operační pamětí a nejnovějšími procesory Intel
(Matching tags: Hardware,Intel,Panasonic,Toughpad,Core i5,RAM 8 GB,256 GB SSD,FZ-G1)
Společnost Panasonic 2. 8. 2018 oznámila, že v nejnovější verzi svého po­pu­lár­ní­ho tabletu Panasonic Toughpad FZ-G1 zdvojnásobila ka­pa­ci­tu ope­ra­č­ní paměti RAM a uživatelské paměti ...
Pondělí, 06 Srpen 2018
11. VDC Research: Panasonic v čele dodavatelů odolných notebooků a tabletů
(Matching tags: Hardware,Tablety,Průzkum,Nejdůvěryhodnější dodavatel,Odolné notebooky,VDC Research,Panasonic)
Jak vyplývá z odpovědí respondentů nejnovějšího průzkumu provedeného společností VDC Research, která je specialistou na technologie na mezinárodním trhu, je společnost Panasonic nejdůvěryhodnějším ...
Čtvrtek, 28 Červen 2018
12. Panasonic představuje nový 5” odolný Toughbook
(Matching tags: Skenování,FZ-T1Wi-Fi,WiFi a 4G,5 palců,Odolný,Panasonic,Toughbook)
Společnost Panasonic představila své nejnovější odolné handheldové zařízení Toughbook FZ-T1 pro mobilní pracovníky, kteří vyžadují vše­st­ran­né, stylové a zároveň výkonné zařízení. Odolné 5” zařízení ...
Pondělí, 25 Červen 2018
13. Tablet Panasonic se záznamem a měřením 3D snímků
(Matching tags: FZ-M1,D410,Panasonic,Toughpad,RealSense,Tablet,Intel)
Panasonic oznámil uvedení plně odolného tabletu Panasonic Tough­pad FZ-M1 s integrovanou 3D kamerou Intel RealSense navrženou k měření a zpracování 3D obrazu v pohybu. Řešení je vhodné ...
Středa, 16 Květen 2018
14. Toughpady a 3D obraz v revoluční léčbě vředů a ran
(Matching tags: Panasonic,Toughpad,3D obraz,Léčba,WoundCare,Intel RealSense 3D,FZ-M1)
Efektivní léčba pacientů, kteří trpí proleženinami, popáleninami a dal­šími ranami nyní prochází revolucí díky novému 3D zobrazovacímu softwaru, který lze spustit na odolných tabletech Panasonic ...
Středa, 25 Duben 2018
15. Jeřábový hák vyrobený 3D tiskem otestoval Huisman
(Matching tags: Jeřábový hák,Panasonic,svařování,3D tisk,Huisman,Výroba,Testování)
První jeřábový hák na světě vyrobený technikou 3D tisku úspěšně pro­šel zátěžovými testy na 80 tun a souvisejícími kontrolami v souladu s nejpřísnějšími kritérii. Jeřábový hák ...
Středa, 07 Březen 2018
16. Tablet Panasonic pro odvětví s nebezpečím výbuchu
(Matching tags: Tablet,GIS,Hardware,Chemický průmysl,Nebezpečí výbuchu,Panasonic)
Panasonic představil poslední verzi svého populárního plně odolného tabletu s Windows, certifikací ATEX, 10,1palcovým displejem, výdrží baterie až 14 hodin a ještě vyšším výpočetním výkonem. ...
Pátek, 02 Březen 2018
17. Panasonic odhalil nový laserový projektor PT-RQ22K
(Matching tags: PT-RQ22K,Solid Shine,Projektor,Panasonic,Laser)
Společnost Panasonic Business oznámila nový přírůstek do rodiny v podobě laserového fosforového projektoru s rozlišením větším než 4K, který se zaměřuje na živé přenosy a vystoupení, ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
18. Panasonic rozšířil portfolio displejů pro digitální reklamu
(Matching tags: Displej,Panasonic,Full HD,Signage,EF1,Hardware,Reklama,IPS,LED)
Řada EF1 je dodávána od července 2016. Nabízí zejména vysokou kvalitu obrazu displejů na technologii IPS, spolehlivost a autonomní fungování. Každý z modelů disponuje vestavěným ...
Pátek, 15 Červenec 2016
19. Vylepšený odolný 10,1palcový tablet Panasonic Toughpad
(Matching tags: FZ-G1,Panasonic,Toughpad,Odolný,10.1 palce,Tablet,Hardware)
Panasonic uvedl 28. června na trh 4. generaci odolného tabletu Toughpad FZ-G1, který představuje vylepšený výkon a komunikační funkce, dále baterii se 14h výdrží a operační systém Windows ...
Úterý, 28 Červen 2016
20. Nové plně odolné kapesní tablety Panasonic Toughpad
(Matching tags: Hardware,FZ-F1,FZ-N1,Kapesní,4.7 palce,Panasonic,Toughpad,Android,Tablet)
Společnost Panasonic představuje světově nejlehčí kapesní tablety s vysokou odolností určené pro podnikání. 4,7palcové kapesní tablety Panasonic Toughpad FZ-F1 a FZ-N1, které jsou v současnosti ...
Pátek, 04 Březen 2016
21. Profi 4K kamera s pevnou instalaci a vzdáleným ovládáním
(Matching tags: Infomcomm,4K kamera,Stacionární,Streamování,AW-UE70,Panasonic,Veletrh,Hardware)
Společnost Panasonic představila na veletrhu INFOMCOMM profesionální 4K kameru pro pevnou instalaci a vzdálené ovládání, která se může pochlubit svým prvenstvím na trhu. Kamera AW-UE70 poskytuje rozlišení ...
Středa, 01 Červenec 2015
22. Nové modely Panasonic Toughbook a Toughpad
(Matching tags: FZ-G1,Panasonic,Toughbook,CF-19,CF-31,Toughpad,Hardware,Tablet,Notebook)
Společnost Panasonic oznámila 39. ledna 20015, že nejnovější verze tabletu Toughpad FZ-G1 a notebooku Toughbook CF-31 budou osazeny procesorem Intel Core 5. generace, který zaručí vyšší výkon a delší ...
Pátek, 30 Leden 2015
23. Panasonic uvedl výkonný a odolný tablet FZ-B2 s Androidem
(Matching tags: Hardware,FZ-B2,Panasonic,Toughpad,Android,Tablet)
Společnost Panasonic uvedla v posledním říjnovém dnu na trh svůj nejvýkonnější, flexibilní, pracovní, odolný tablet Toughpad FZ-B2 s operačním systémem Android, který disponuje sedmipalcovým ...
Středa, 05 Listopad 2014
24. Z uvedení Toughpadů Panasonic FZ-E1 a FZ-X1na IFA 2014
(Matching tags: FZ-X1,FZ-E1,Panasonic,Toughpad,Windows,Tablet,Android,GIS,Hardware)
Den před oficiálním začátkem veletrhu IFA 2014 v Berlíně, tedy 4. září, uvedla společnost Panasonic na tiskové konferenci pro evropské novináře v berlínském hotelu Ellington dva nové odolné modely ...
Pátek, 12 Září 2014
25. Panasonic vylepšuje Toughpad s Windows
(Matching tags: Tablet,Hardware,Stavebnictví,GPS,GIS,FZ-G1,Glonass,Panasonic,Toughpad)
Společnost Panasonic ohlásila 13. května uvedení nové verze svého odolného tabletu Toughpad FZ-G1, který pracuje s operačním systémem Windows. Tenký, lehký a maximálně odolný 10.1″ tablet se systémem Windows ...
Úterý, 13 Květen 2014
26. Výkonnější Panasonic Toughpad 4K pro CAD a 3D modelování
(Matching tags: Panasonic,Toughpad 4K,UT-MA6,Hardware,Tablet)
... jakým pracují konstruktéři a designéři. Výkonný model Panasonic Toughpad 4K UT-MA6 byl navržen jako univerzální nástroj pro konstruktéry a designéry v leteckém průmyslu, oblast technických služeb, ...
Úterý, 11 Březen 2014
27. 3D kamery Intel a Sense od 3D Systems
(Matching tags: 3D skenování,CES,Tablet,3D Systems,Intel,Sense,Panasonic,3D tisk)
Společnost 3D Systems začala spolupracovat s Intel Corporation pro širší využití 3D skenování a 3D tisku i mezi veřejností. 3D Systems umožní ve druhé polovině roku 2014 svým zákazníkům ...
Středa, 08 Leden 2014
28. Představení 20” Toughpadu Panasonic na IFA 2013
(Matching tags: Windows,Panasonic,Toughpad,Microsoft,Hardware,CAE,CAD)
Úvod s malým připomenutím historie společnosti Panasonic zařídil Hiro Sakamoto, přivítal 61 novinářů z 19 zemí a bez velkých odkladů se dostal k novince, kvůli které byla konference uspořádána. ...
Čtvrtek, 05 Září 2013
29. Panasonic modernizuje notebooky Toughbook
(Matching tags: Panasonic,Toughbook,CF-19,CF-31,CF-53,CF-H2,Notebooky,Hardware)
Společnost Panasonic informovala o modernizaci své řady odolných notebooků Toughbook a o jejich úpravě pro platformu Windows 8. Řada je nově vybavena procesorem Intel Core i5 vPro, operačním systémem Windows ...
Čtvrtek, 25 Červenec 2013