Alvao
Lomax
Google překladač: English Deutsch
Alvao
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo pimpel

Celkem nalezeno výsledků : 4.

1. Bezplatné webináře Pimpel Academy
(Matching tags: Virtuální stroje,CHECKitB4,Webináře,Academy,PIMPEL,ESPRIT,Zdarma,CAM)
Pim­pel při­chá­zí se sérií webo­vých se­mi­ná­řů zcela zdar­ma, které by účast­ní­kům měly po­mo­ci se 100% vy­u­ži­tím je­jich stro­jo­vé­ho parku v době, kdy se za nimi ne­mo­hou vydat na ná­vště­vu ...
Pondělí, 23 Březen 2020
2. Pimpel na dnech otevřených dveří ZENIT
(Matching tags: Sodick,Takumi,ZENIT,PIMPEL,ESPRIT,CAM)
Podle in­for­ma­ce došlé do naší re­dakč­ní pošty se spo­leč­nost Pim­pel, dis­tri­bu­tor CAM sys­té­mu ESPRIT, letos roz­hod­la po­tkat se svými zá­kaz­ní­ky v prů­bě­hu Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ...
Pátek, 04 Říjen 2019
3. ESPRIT pro 5 os
(Matching tags: PIMPEL,5 os,CAM,Obrábění,ESPRIT)
Obrábění komplexních 3D dílců v jediném nastavení je jednoduché s vysoce výkonným CAM systémem ESPRIT. ESPRIT zjednodušuje programování a nabízí dynamickou verifikaci, což eliminuje potřebu ...
Pátek, 30 Srpen 2013
4. ESPRIT 2013 přináší zvýšení produktivity obrábění
(Matching tags: CAM,ESPRIT 2013,PIMPEL)
Nejnovější verze CAM softwaru Esprit se zaměřuje na poskytnutí nových a vylepšených technologií obrábění, které zaručují chytřejší a efektivnější dráhu nástroje a nové strategie pro lepší ...
Pondělí, 17 Září 2012