Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo polyjet

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. Webinář MCAE: Polyjet jak ho neznáte
(Matching tags: MCAE,Stratasys,3D tiskárny,PolyJet,Webináře,J55)
Za­jí­ma­jí vás no­vin­ky ve světě 3D tisku? Kon­krét­ně o tech­no­lo­gii Po­ly­Jet? Chtě­li byste mít ak­tu­ál­ní pře­hled? Proto ne­vá­hej­te a po­dí­vej­te se na tři­ce­ti­mi­nu­to­vý webi­nář ...
Pátek, 15 Květen 2020
2. Nová 3D tiskárna střední třídy v nabídce MCAE Systems
(Matching tags: 3D tisk,Hardware,Stratasys,3D tiskárny,PolyJet,MCAE Systems,Produktový design,Střední třída,J826)
Nová 3D tis­kár­na Stra­ta­sys J826 s ka­pa­ci­tou sedmi ma­te­ri­á­lů nyní zpří­stupňuje pl­no­ba­rev­ný 3D tisk tech­no­lo­gií Po­ly­Jet i men­ším fir­mám. Při­bliž­ně za po­lo­vi­nu ceny opro­ti ...
Čtvrtek, 27 Únor 2020
3. Vydán GrabCAD Print ve verzi 1.38
(Matching tags: VeroUltraClear,VRML/OBJ,Stratasys,GrabCAD,PolyJet,Print)
  Kon­cem ledna 2020 byl vydán Grab­CAD Print ve ver­zi 1.38, která při­nes­la vy­lep­še­ní a čas spo­ří­cí změ­ny uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní tis­ká­ren Po­ly­Jet. Pokud tyto tis­kár­ny máte, ...
Pátek, 31 Leden 2020
4. GrabCAD Print přichází ve verzi 1.34
(Matching tags: GrabCAD,PolyJet,Novinky,Vylepšení,Print,3D tisk,Verze 1.34,SlicerFDM)
Pro uži­va­te­le FDM a Po­ly­Jet tis­ká­ren vy­šla no­vá ver­ze soft­wa­ru Grab­CAD Print. Ve ver­zi 1.31 byl jako vo­li­tel­ná mož­nost na­bíd­nut Po­ly­Jet Advan­ced Sli­cer pro 3D tis­kár­ny J750/J735, ...
Pátek, 20 Září 2019
5. Student brněnského VUT navrhl a vyrobil protézu oka 3D tiskem
(Matching tags: Stratasys,Studenti,PolyJet,MCAE Systems,J750,Oční protéza,3D tisk)
... PolyJet. Přednáška o tech­no­lo­giích 3D tisku na FSI VUT v Brně Ondřeje Vocílku zaujala tak, že za­čal přemýšlet o jejím využití při výrobě oftalmologických protéz a jak by je ...
Pátek, 10 Srpen 2018
6. Stratasys nabídne vlákna Agilus 30 a Digital ABS Plus
(Matching tags: 3D tisk,Agilus30,Digital ABS Plus,Stratasys,PolyJet,Materiály)
... materiály. Novinkami tedy jsou gumě podobný Stratasys PolyJet Agilus30 a technický materiál Digital ABS Plus. Agilus30 umožňuje tvořit flexibilní a ohebné prototypy a části, krabičky s vnitřní ...
Pondělí, 02 Říjen 2017
7. Stratasys vydává GrabCAD Print
(Matching tags: 3D tisk,Cloud,Stratasys,GrabCAD,PolyJet,FDM,Print)
Nový software je určen pro snadnější 3D tisk a nabízí novou, otevřenou architekturu „design-to-3D print“ (přímý 3D tisk z návrhu). GrabCAD Print je postaven na platformě GrabCAD SaaS, podporované ...
Čtvrtek, 19 Květen 2016
8. Fúze firem Stratasys a Objet
(Matching tags: Stratasys,Objet,3D tiskárny,PolyJet,FDM,Solidscape,Rapid,Prototyping)
Podle sdělení Scotta Crumpa, generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Stratasys, z 16. dubna 2012, které dorazilo do naší e-mailové schránky, se firmy Stratasys a Objet dohodly na fúzi, ...
Úterý, 17 Duben 2012