Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo projectwise

Celkem nalezeno výsledků : 14.

1. Digital Design Delivery by ProjectWise detailně (2)
(Matching tags: Bentley,Webinar,ProjectWise,Tomáš Staněk,Digital Design Delivery)
Druhá část webi­ná­ře „De­tail­ní se­zná­me­ní s Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se“ se usku­teč­ní ve čtvr­tek 14. září 2023 ve spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky Di­gi­tál­ní Aka­de­mie ...
Pátek, 01 Září 2023
2. Digital Design Delivery by ProjectWise detailně (1)
(Matching tags: Webinar,Digital Design Delivery,Tomáš Staněk,Bentley Systems,ProjectWise)
Bent­ley Sys­tems zve zá­jem­ce na svůj další webi­nář, ve kte­rém účast­ní­ky de­tail­ně se­zná­mí s pro­ce­sem Di­gi­tal De­sign De­li­ve­ry by Pro­jectWi­se. První část tohoto webi­náře se koná ...
Středa, 02 Srpen 2023
3. Představení nové verze ProjectWise, powered by iTwin
(Matching tags: Tomáš Staněk,iTwin,ProjectWise,Webinar,Infrastruktura)
Zjis­tě­te jak nový Pro­jectWi­se, powe­red by iTwin, může po­mo­ci pro­jek­tan­tům, zho­to­vi­te­lům a správ­cům s vy­ře­še­ním no­vých výzev sou­čas­né vý­stav­by in­frastruk­tu­ry, zvý­še­ním ...
Čtvrtek, 20 Červenec 2023
4. Další ze série webinářů o novinkách v ProjectWise
(Matching tags: Bentley Systems,Webináře,ProjectWise,iTwin)
V po­sled­ním webi­ná­ři Bent­ley Sys­tems byly před­sta­ve­ny nej­no­věj­ší zá­sad­ní vy­lep­še­ní Pro­jectWi­se (PW). V úterý 25. dubna 2023 v 17:00 hodin se pak na webi­ná­ři Po­no­ře­ní ...
Pondělí, 10 Duben 2023
5. Bentley Systems oznamuje Bentley Infrastructure Cloud
(Matching tags: iTwin,IoT,Capture,Experience,Infrastructure,Cloud,ProjectWise,Bentley)
Ben­tley In­fras­truc­tu­re Cloud za­hr­nu­je Pro­ject­Wi­se pro re­a­li­za­ci pro­jektů, SYNCH­RO pro vý­stav­bu a As­set­Wi­se pro pro­voz ma­jet­ku. Tyto pod­ni­ko­vé sys­té­my nyní vy­uží­va­jí tech­no­lo­gie ...
Úterý, 15 Listopad 2022
6. Bentley Systems získává Plaxis a SoilVision
(Matching tags: Akvizice,Bentley Systems,SACS,ProjectWise,Plaxis,SoilVision,gINT,SVOFFICE,STAAD)
Společnost Bentley Systems oznámila 26. dubna 2018 akvizici společnosti Plaxis, předního poskytovatele geotechnického softwaru se sídlem v dánském Delftu, a dohody k získání poskytovatele ...
Čtvrtek, 10 Květen 2018
7. Řešení modelování reality Bentley nyní s cloudovými službami
(Matching tags: ContextCapture,ContextShare,Bentley,Cloud,ProjectWise)
Společnost Bentley Systems oznámila obecný přístup k modelování reality pomocí cloudových služeb, služby cloudového zpracování ContextCapture a ProjectWise ContextShare. UAV společnosti, geode­tické ...
Pátek, 01 Prosinec 2017
8. Personal Mobility – druhá část třídílné série webinářů Bentley
(Matching tags: ProjectWise,Služby,Webinar,Vzdělávání,Bentley,SELECT CONNECT,Bentley Learn)
Z hlediska návštěvnosti poněkud nešťastný termín pro pokračování webinářů představujících edici Select Connect, nejvýznamnější vylepšení programu Select společnosti Bentley od jeho vzniku, byl ...
Čtvrtek, 28 Září 2017
9. Bentley zlepší řízení stavebních projektů Shellu
(Matching tags: ProjectWise,Shell,Bentley,Stavebnictví)
... řešení firmy Bentley pro správu stavebních projektů 4D/5D. Toto řešení, které je založeno na platformě ProjectWise ConstructSim společnosti Bentley, bude zakomponováno do programu ProjectVantage firmy ...
Sobota, 07 Květen 2016
10. Bentley a Shell uzavřely globální rámcovou smlouvu
(Matching tags: Systems,ProjectWise,Shell,4D/5D,ConstructSim,AWP,Dohoda,Bentley,Stavebnictví)
... Bentley pro správu stavebních projektů 4D/5D. Toto řešení, které je založeno na platformě ProjectWise ConstructSim společnosti Bentley, bude zakomponováno do programu ProjectVantage firmy Shell, jako jeho ...
Pátek, 01 Červenec 2016
11. Bentley nabízí cloudové katalogové služby ProjectWise
(Matching tags: Bentley,Service,ProjectWise,Cloud,Catalog,Systems)
ProjectWise Catalog Service je novou cloudovou službou, která má pomoci projektovým týmům mít přístup k ověřeným katalogům a využít, či znovu použít ten správný obsah pro každý projekt, ať jde ...
Úterý, 13 Leden 2015
12. Bentley a Siemens oznámili strategickou spolupráci
(Matching tags: ProjectWise,Siemens,Bentley)
Strategickou spolupráci oznámily společnosti Siemens a Bentley Systems. Bude se týkat podpory integrace digitálního designu produktů a designu výrobních procesů s informačním modelingem pro prostředky ...
Středa, 21 Listopad 2012
13. DPR Construction standardizovalo ProjectWise
(Matching tags: DPR Construction,IPD,ProjectWise,Bentley,BIM)
Společnost DPR Construction, jedna z předních 50 amerických stavebních firem, standardizovala ProjectWise od Bentley. Software umožňuje spolupráci a sdílení práce při velkých stavebních projektech a využívá ...
Pátek, 12 Říjen 2012
14. Přístup k obsahu v ProjectWise byl rozšířen i na iPad
(Matching tags: Bentley,iPad,ProjectWise,Navigator)
Bentley Systems, firma zaměřená na poskytování komplexních softwarových řešení pro budování a údržbu infrastruktury, oznámila, že rozšiřuje možnost spolupráce v prostředí ProjectWise V8i a funkce ...
Úterý, 07 Červen 2011