Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo simlab

Celkem nalezeno výsledků : 11.

1. Altair Simulation 2021
(Matching tags: HyperWorkks,Pollex,2021,FEKO,PCB,SimLab,Advanced Engineering,Altair,Simulation)
Nová verze si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru Al­tair pro rok 2021 je zde. Kromě zvý­še­ní rych­los­ti a přes­nos­ti si­mu­la­cí a šir­ších mož­nos­tí tech­no­lo­gií Si­mu­lati­on-dri­ven De­sign for ...
Sobota, 20 Únor 2021
2. SOFTconsult rozšířil nabídku podpory 3D technologií
(Matching tags: SimLab,Composer,SOFTconsult,Design,Výrobky,Web,Architektura,Interiéry)
SOFT­con­sult jako re­se­ler ná­stro­je SimLab Com­poser ozná­mil roz­ší­ře­ní na­bíd­ky pod­po­ry 3D tech­no­lo­gií. Pro soft­ware z ob­las­ti vi­zu­a­li­za­cí a CAD /CAM na­bí­zí ši­ro­ké spek­trum ...
Středa, 16 Září 2020
3. Novinky verze SimLab Composer 10
(Matching tags: Výrobky,Verze 10,SimLab,Web,Interiéry,SOFTconsult,Composer,Architektura,Design)
SimLab Com­poser je 3D vi­zu­a­li­zač­ní soft­ware ur­če­ný ar­chi­tek­tům, in­te­ri­é­ro­vým de­signe­rům, de­signe­rům vý­rob­ků, web de­sig­né­rům a vý­vo­já­řům. Od 15. čer­ven­ce 2020 je k dis­po­zi­ci ...
Čtvrtek, 23 Červenec 2020
4. Advanced Engineering zve na nové webináře
(Matching tags: HyperMesh,Altair,Advanced Engineering,SimLab)
První s té­ma­tem „Od CAD ke kom­plex­ní ana­lý­ze se­sta­vy v mi­nu­tách“ se koná už 3. břez­na 2020 od 15:00. Po­dí­vej­te se, jak BMW Mo­torrad zkrá­til čas po­třeb­ný na vy­tvo­ře­ní FE mo­de­lu ...
Pondělí, 02 Březen 2020
5. Altair vydává SimLab ve verzi 14.0
(Matching tags: HyperWorks,SimLab,Modelování,Altair,MKP,FEM,Simulace,14.0)
Společnost Altair vydává SimLab 14.0, určený pro zjednodušené modelování pomocí konečných prvků a řešení nejčastějších komplexních problémů. Umožňuje rychlé nastavení simulací a automatizuje ...
Neděle, 01 Listopad 2015
6. Novinky v SimLab Composeru 6.1
(Matching tags: 3D PDF,SimLab,Render,Composer,Authoring,Soft)
Společnost Simlab Soft vydává ve verzi 6.1 svůj authoringový software SimLab Composer. Nově přidanými funkcemi jsou nové pevné body (Hard Points) pro interaktivní transformaci existujících objektů ...
Úterý, 15 Září 2015
7. SimLab Composer 6 pro Mac i Windows
(Matching tags: SimLab,Edition,Mechanical,Composer 6,Soft)
Společnost SimLab Soft vydává novou verzi svého nástroje Composer pro vykreslování textur a kvalitní zobrazení 3D modelů. Jde o samo- statnou aplikaci pro tvorbu 3D scén, renderování a sdílení ...
Čtvrtek, 25 Červen 2015
8. SimLab Composer 6 Mechanical Edition
(Matching tags: Composer 6,EditionVizualizace,Soft,Mechanical,Analýzy,SimLab,Simulace)
Společnost Simlab Soft vydává SimLab Composer 6 Mechanical Edition. Tato nová edice je určena pro strojní inženýrství a produktový design, nabízí také interaktivní simulační analýzy na základě řešení ...
Pátek, 12 Červen 2015
9. Aktualizace SimLab Composeru 2015 servisním balíčkem
(Matching tags: WebGL,Export,2015,Soft,iOS,SP1,Simulation,Android,Composer,3D PDF,SimLab)
Společnost SimLab Soft vydala aktualizaci svého softwaru SimLab Composer 2015 SP1, kde je novinkou modul Simulation umožňující dynamickou simulaci více těles. Možné je překonvertovat jakýkoliv 3D model ...
Úterý, 04 Listopad 2014
10. SimLab Composer 2015
(Matching tags: 2015,Soft,3D scény,Šablony,Voxelizace,Composer,Vylepšení,SimLab)
Společnost SimLab Soft vydává SimLab Composer 2015, systém pro práci s 3D scénami a jejich výstavbou, renderováním, sdílením, animací a automatizací. SimLab Composer 2015 nabízí kompletní ...
Úterý, 10 Červen 2014
11. Altair vydává SimLab v12.0 pro analýzu motorů
(Matching tags: HyperWorks,SimLab,12.0,OptiStruct,Altair)
Softwarový nástroj SimLab 12.0 byl vytvořen specificky jako preprocesor pro podrobné počítačové modely motorů a hnacích jednotek a je nyní součástí HyperWorks 12.0. Díky této integraci mohou projektanti ...
Pátek, 28 Červen 2013