Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo sla

Celkem nalezeno výsledků : 23.

1. Formlabs představuje silikonovou pryskyřici 40A
(Matching tags: Silicone 40A,Elastomery,Formlabs,SLA,Materiály,3D tisk)
Form­labs hrdě před­sta­vi­la prys­ky­ři­ci Si­li­co­ne 40A, první do­stup­ný čistě si­li­ko­no­vý ma­te­ri­ál pro 3D tisk, který umo­ž­ňu­je pa­ten­to­va­ná tech­no­lo­gie Form­labs Pure Si­li­co­ne Tech­no­lo­gy, ...
Čtvrtek, 14 Září 2023
2. Znásobení výkonu a produktivity SLA pro továrnu zítřka
(Matching tags: SLA 750,Webináře,Aditivní výroba,SLA,3D Systems,3D tisk)
Adi­tiv­ní vý­ro­ba za­lo­že­ná na SLA tech­no­lo­gii, která byla v prů­bě­hu let uzná­na pro vý­ji­meč­nou kva­li­tu pro­to­ty­pů a přes­nost dílů, se mění ve vel­kém stylu a při­ná­ší ...
Pondělí, 24 Říjen 2022
3. Stereolitografie se změnila – zjistěte jak
(Matching tags: SLA 750,Aditivní výroba,SLA,3D Systems)
V uply­nu­lých 12 mě­sí­cích spo­leč­nost 3D Sys­tems ne­ú­nav­ně pra­co­va­la na pře­tvo­ře­ní SLA pro­střed­nic­tvím no­vých ma­te­ri­á­lů, zlep­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a mož­nos­tí au­to­ma­ti­za­ce. ...
Úterý, 05 Duben 2022
4. Velkoformátová 3D tiskárna UnionTech SLA RSPro 2100
(Matching tags: Connect 2020,RSPro 2100,UnionTech,Velkoformátovy,FormNext,SLA,3D tiskárny,Hardware)
Uni­on­Tech úspěš­ně uvedl na trh nový pro­dukt ul­tra­vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny SLA RSPro 2100 na on-line vý­sta­vě Form­next Con­nect 2020. Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé ná­ka­ze Co­vi­dem-19 ...
Pátek, 04 Prosinec 2020
5. Nová metoda 3D tisku skla
(Matching tags: Sklo,ETHZ,3D tisk,Technologie,SLA)
Vý­zkum­ní­ci ze švý­car­ské­ho fe­de­rál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­sti­tu­tu (ETH Zurich) vy­u­ži­li 3D tisk na bázi ste­re­o­li­to­gra­fie (SLA) pro vý­ro­bu kom­plex­ních a vy­so­ce po­réz­ních ...
Středa, 18 Prosinec 2019
6. Cubicure nabídne samozhášecí SLA materiál
(Matching tags: SLA,Materiály.3D tisk,Cubicure,Samozhášecí)
Spo­leč­nost Cu­bicu­re před­sta­ví na ve­letr­hu Form­next no­vý sa­moz­há­še­cí ma­te­ri­ál, fo­to­po­ly­mer Evo­lu­ti­on FR bez ha­lo­ge­nů, s cer­ti­fi­ka­cí stan­dar­du UL94 V0 (ma­te­ri­ál sám ...
Čtvrtek, 07 Listopad 2019
7. Peopoly přichází s 3D tiskárnou Phenom
(Matching tags: Phenom.MLSA,LCD+LED,3D tiskárny,SLA,Peopoly)
... ja­ko LCD. Upra­ve­ný svě­tel­ný en­gi­ne od Pe­o­po­ly vy­dá­vá do­kon­ce ví­ce svět­la než dal­ší tis­kár­ny s SLA tech­no­lo­gií. Tis­ko­vá plo­cha či­ní 27,6 cm × 15,5 cm × 40 cm. Chla­di­cí sys­tém ...
Pondělí, 07 Říjen 2019
8. Shapeways přidává tři nové akrylátové materiály
(Matching tags: 3D tisk,Pryskyřice,SLA,Shapeways,Materiály,Akrylát,Fotopolymer,Accura 60,Xtrema,Xtreme 200)
Tři nové, na akrylátu založené, SLA plastické materiály nově nabízí spo­leč­nost Shapeways. Mají se vyznačovat vysokou robustností a jsou ur­če­ny pro 3D tisk formou ste­reo­li­to­gra­fie ...
Úterý, 02 Červenec 2019
9. Stratasys vydává SLA tiskárnu V650 Flex
(Matching tags: 3D tiskárny,Stratasys,SLA,V650 Flex,Somos,SolidView,Stereolitografie,Hardware)
Nová 3D tiskárna V650 Flex od Stratasysu je první stereolitografickou tiskárnou této firmy. V650 Flex umožňuje využít při tisku díky vlastním možnostem nastavení řadu pryskyřic Somos od partnerské společnosti ...
Pondělí, 01 Duben 2019
10. Peopoly představuje 3D SLA tiskárnu Moai 200
(Matching tags: Peopoly,Moai 200,SLA,3D tiskárny,3D tisk,Hardware)
Nová laserová tiskárna Moai 200 využívající pro tisk technologii stereolitografie (SSL) vychází ze svého předchůdce z roku 2017, nabízí však o 300 % větší tiskovou plochu – tedy 20 × 20 ...
Pátek, 25 Leden 2019
11. Rapid Prototyping a použití ve výrobě
(Matching tags: FDM,Rapid,Prototyping,SLS,SLA,DLP,CAD,CNC,3D tisk,CAM,Odlévání)
V dnešní době je kladen veliký důraz na snižování nákladů a zkracování výrobních časů. Při vývoji nového výrobku či zařízení se ve většině případů začíná s prototypem. Od prototypu očekáváte, ...
Úterý, 16 Leden 2018
12. Vývoj Rapid Prototypingu
(Matching tags: 3D Tech,SLA,3D Systems,3D tisk)
Když v roce 1986 Chuck Hull patentoval technologii SLA a založil společnost 3D Systems, vzbudilo to ve světě obrovský rozruch. Byla to revoluční událost, která otevřela dveře vzniku odvětví Rapid ...
Čtvrtek, 10 Srpen 2017
13. Materialise Magics s možností 3D tisku dutých objektů
(Matching tags: Magics22,Duté objekty,Midwest Prototyping,3D tisk,SLA,Materialise)
... novince snížila firma hmotnost některých SLA forem o 42,38 %. V současné době Midwest Pro­to­ty­ping nabízí sedm různých typů 3D tisku na 20 různých 3D tiskárnách, s certifikací ISO ...
Středa, 24 Leden 2018
14. UNIZ debutuje pěti novými 3D tiskárnami s UDP
(Matching tags: UNIZ,UDP,SLTV23,SLASH+,SLASH OL,SLASH PRO,SLTV15,Hardware,SLA,3D tiskárny)
... SLA, tedy stereolitografii. Z těchto pěti tiskáren jsou tři stolní a dvě průmyslové. SLASH+ je vylepšenou verzí tiskárny SLASH LCD a dosahuje tiskové rychlosti 8300 cc/hod. a XY rozlišení ...
Čtvrtek, 21 Prosinec 2017
15. Formlabs nabízí barvy pro 3D tisk formou SLA
(Matching tags: Hardware,3D tisk,Form X,Formlabs,SLA)
... formou stereoli­tografie (SLA). Společnost Formlabs nabízí sadu, jež umožňuje barev­ný 3D tisk dílů formou SLA. Formlabs Color Kit, jak zní oficiální název, sestává z toneru s pryskyřicí Color ...
Neděle, 10 Prosinec 2017
16. EnvisionTEC nabízí 3D tiskárnu Aria
(Matching tags: 3D tiskárny,SLA,UV LED,EnvisionTEC,Aria)
Pro začátečníky je určena stolní 3D tiskárna firmy EnvisionTEC s náz­vem Aria za 6999 dolarů. Objednat se dá i z Evropy a termín dodání je 4–6 týdnů. Tiskárna je postavena ...
Úterý, 28 Listopad 2017
17. 3D tiskárna Atom 3 kombinuje 3D tisk SLA a FDM v jednom
(Matching tags: FDM,SLA,3D tiskárna,Hardware,Atom 3,Kombinace 3D tisku,Layer One)
Společnost Layer One nabízí možnost jedné tiskárny pro dvě současné metody 3D tisku – FDM (Fused Deposition Modeling) a SLA (stereolitografie). Zatímco FDM se využívá pro 3D tisk silnějších a větších ...
Pondělí, 04 Září 2017
18. CUREbox pro následné vytvrzení po 3D tisku
(Matching tags: SLA,Wicked Engineering,CUREbox,3D tisk,Hardware)
U pryskyřicových tisků pomocí SLA 3D tiskáren přichází po tisku obvykle následné vytvrzení pomocí UV záření. Existuje mnoho způsobů, jak následně vytvrdit výtisk, od vystavení na slunce ...
Středa, 09 Srpen 2017
19. Průmyslová SLA 3D tiskárna Wave3D Pro
(Matching tags: Hardware,SLA,Průmyslová 3D tiskárny,Wave3D Pro,Stereolitografie)
Společnost Wave3D, vyrábějící průmyslové stereolitografické 3D tiskárny, vydává po dvou letech vývoje svůj první komerční produkt, Wave3D Pro. Tato kompletně mobilní 3D tiskárna je rovněž určena pro ...
Sobota, 22 Červenec 2017
20. Rapid Prototyping a použití ve výrobě
(Matching tags: 3D Printing,Odlévání,FDM,Rapid,Prototyping,DLP,SLS,SLA)
V dnešní době je kladen veliký důraz na snižování nákladů a zkracování výrobních časů. Při vývoji nového výrobku či zařízení se ve většině případů začíná s prototypem. Od prototypu očekáváte, ...
Pátek, 06 Leden 2017
21. Materiály RP technologií
(Matching tags: SLS,SLA,FDM,Prototypování,3D tisk,Strojírenství,DMLS)
V dynamicky se rozvíjející oblasti Rapid prototypingu dochází k neustálému zlepšování technologií, ale také používaných materiálů. Většina článků je zaměřená na podrobný popis jednotlivých technologií, ...
Pondělí, 11 Leden 2016
22. Nové on-line poznámky u souborů pro 3D tisk na 3DMT
(Matching tags: FDM,SLA,ARC,3D Material Technologies,MJP,3DMT,MLS,STL,CAD,3D tisk)
... Modeling), tisku z více trysek (MultiJet Printing – MJP), stereolitografie (SLA) a laserového spékání kovů (Metal Laser Sintering – MLS). Nový on-line poznámkový systém akceptuje STL a oblíbené ...
Pátek, 18 Duben 2014
23. Stáhněte si tuto zbraň
(Matching tags: Defense Distributed,Cody Wilson,SLA,Zbraně,3D tisk)
Nedávno jsme psali o amatérských nadšencích, kteří se snaží vyrobit zásobník, jenž by u AR-15 vydržel více jak 20 střel. AR-15 je civilní verze vojenské M16. Neuteklo tolik času a opět je o nich slyšet. ...
Pondělí, 04 Březen 2013