Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo sls

Celkem nalezeno výsledků : 13.

1. Nová 3D tiskárna Formlabs FUSE 1+ 30W
(Matching tags: Fuse 1+ 30W,3Dees,Formlabs,SLS,3D tiskárny)
Jak oznámila spo­leč­nost 3Dees, For­mlabs před­sta­vi­l novou SLS (Se­lecti­ve Laser Sin­te­ring) 3D tis­kár­nu Fuse 1+ 30W, která pro tisk vy­u­ží­vá plas­to­vý prá­šek. Tímto za­ří­ze­ním For­mlabs ...
Čtvrtek, 21 Červenec 2022
2. Samonosná aditivní výroba s termoplasty
(Matching tags: Průvodce řešením,Aditivní výroba,SLS,Termoplasty,3D Systems)
Vý­ho­dy se­lek­tiv­ní­ho la­se­ro­vé­ho spé­ká­ní (SLS) jsou nyní k dis­po­zi­ci ve vý­rob­ním ře­še­ní, které je při­pra­ve­no pro vý­rob­ní haly. Tis­kár­na SLS 380 spo­leč­nos­ti 3D Sys­tems je ...
Úterý, 31 Květen 2022
3. Novinky vozíčků od AnyoneGo
(Matching tags: Psi,Vozíky,Hendikep,AnyoneGo,Vylepšení,SLS,Web,3D tisk)
Od října 2020 je sou­čás­tí všech vo­zíč­ků pro hen­di­ke­po­va­né pej­sky, při je­jichž vý­ro­bě hraje vel­kou roli 3D tisk, ně­ko­lik no­vi­nek. Jed­ním z vy­lep­še­ní, které kli­en­tům umož­ní ...
Středa, 14 Říjen 2020
4. Webinář na vyžádání: Vývoj dílů motoru pomocí SLS
(Matching tags: Briggs & Stratton,On-demand,Webináře,SLS,3D Systems,3D tisk)
Zá­jem­ci o SLS 3D tisk mají nyní k dis­po­zi­ci ke zhléd­nu­tí webi­nář na vy­žá­dá­ní firmy 3D Sys­tems, hos­to­va­ný na Ma­chi­ne De­sign. Návrh no­vé­ho pro­duk­tu může být ča­so­vě ná­roč­ný ...
Pátek, 28 Srpen 2020
5. Webinář 3D Systems Jak optimalizovat návrhy pro SLS tisk
(Matching tags: David Cullen,Webináře,SLS,3D Systems,Vzdělávání,3D tisk)
Jako tech­no­lo­gie 3D tisku z ny­lo­no­vé­ho práš­ko­vé­ho lože na­bí­zí se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­vá­ní (SLS) úžas­né pří­le­ži­tos­ti při ná­vr­hu slo­ži­tých a funkč­ních dílů bez ...
Čtvrtek, 21 Květen 2020
6. Vítejte v novém světě výroby podle 3D Systems
(Matching tags: 3D Systems,SLS,Výroba,3D tisk,DuraForm,HST)
Se­lek­tiv­ní la­se­ro­vé sli­no­vá­ní (SLS) se ob­je­vu­je jako mocná tech­no­lo­gie pro funkč­ní pro­to­ty­po­vá­ní i vý­ro­bu pro ko­neč­né po­u­ži­tí. Roz­bi­tím ře­těz­ců tra­dič­ní vý­ro­by ...
Pondělí, 11 Květen 2020
7. Rapid Prototyping a použití ve výrobě
(Matching tags: FDM,Rapid,Prototyping,SLS,SLA,DLP,CAD,CNC,3D tisk,CAM,Odlévání)
V dnešní době je kladen veliký důraz na snižování nákladů a zkracování výrobních časů. Při vývoji nového výrobku či zařízení se ve většině případů začíná s prototypem. Od prototypu očekáváte, ...
Úterý, 16 Leden 2018
8. SondaSys představí průmyslový 3D SLS tiskový systém
(Matching tags: SondaSys,TCT,Průmysl,Frankfurt,FormNext,3D tisk,SLS)
V polovině listopadu na veletrhu Formnext ve Frankfurtu, pořádaném TCT, představí polská společnost SondaSys svůj tiskový systém pra­cu­jící metodou SLS, selektivního laserového slinování. ...
Pondělí, 06 Listopad 2017
9. Rapid Prototyping a použití ve výrobě
(Matching tags: 3D Printing,Odlévání,FDM,Rapid,Prototyping,DLP,SLS,SLA)
V dnešní době je kladen veliký důraz na snižování nákladů a zkracování výrobních časů. Při vývoji nového výrobku či zařízení se ve většině případů začíná s prototypem. Od prototypu očekáváte, ...
Pátek, 06 Leden 2017
10. Možnosti RP technologií
(Matching tags: Stereolitografie,DMLS,CAD,rapid prototyping,3D tisk,SLS,3D data,FDM)
Termínem Rapid Prototyping (RP) jsou od konce 80. let minulého století označovány ty technologie, které výrobek vytváří neklasickými postupy – obvykle tzv. vrstveným aditivním ...
Pondělí, 04 Červenec 2016
11. Materiály RP technologií
(Matching tags: SLS,SLA,FDM,Prototypování,3D tisk,Strojírenství,DMLS)
V dynamicky se rozvíjející oblasti Rapid prototypingu dochází k neustálému zlepšování technologií, ale také používaných materiálů. Většina článků je zaměřená na podrobný popis jednotlivých technologií, ...
Pondělí, 11 Leden 2016
12. Materialise kupuje polskou společnost e-Prototypy
(Matching tags: Akvizice,CNC,3D tisk,e-Prototypy,DMLS,Materialise,SLS)
Belgická společnost Materialise, která má od roku 2004 svou pobočku i v České republice, v Ústí nad Labem, patří k předním firmám na trhu v oblasti 3D tisku. Že se jí daří, o tom ...
Pátek, 07 Únor 2014
13. Nike využije 3D tisk pro dokonalé kopačky
(Matching tags: Nike,Boty,Vapor Laser Talon,SLS,rapid prototyping,3D tisk)
Pokud jste si oblíbili boty od Nike, tak vězte, že nyní budou vznikat nejmodernější technologií za pomoci 3D tisku. Části podobných kopaček již byly vytvořeny – odpařovacím laserem (Vapor Laser Talon) ...
Úterý, 26 Únor 2013