Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo solidvision

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Ujíždí vám vlak s vaší konkurencí?
(Matching tags: Způsoby práce,Digitalizace,Workshop,SolidVision,Webinar)
Na čtvr­tek 7. září od 13 hodin při­pra­vil So­li­dVi­si­on 30­mi­nu­to­vý webi­nář s od­po­věď­mi na otáz­ku – kde je a není možná di­gi­ta­li­za­ce? Pro­ce­sy se stále zrych­lu­jí a or­ga­ni­za­ce ...
Pondělí, 28 Srpen 2023
2. Vzdělávejte se o prázdninách se SolidVision
(Matching tags: Skicovací techniky,Svařované konstrukce,Plechové díly,SolidVision,Školení,SolidWorks)
V ter­mí­nu od 14. do 29. srpna po­řá­dá So­lid­Vi­si­on hned čtyři ško­le­ní, všech­na v Praze. Tři jed­no­den­ní se­zná­mí účast­ní­ky jak efek­tiv­ně vy­u­ží­vat ná­stro­je pro tvor­bu a práci ...
Středa, 09 Srpen 2023
3. Setkání uživatelů SolidCAM 21. 6. 2022
(Matching tags: CERATIZIT,Setkání,SolidVision,Uživatelé,SolidCAM)
Spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on, So­lid­CAM a Ce­ra­ti­zit po­řá­da­jí 21. červ­na 2022 v Tech­nic­kém cen­t­ru Ce­ra­ti­zit ve Vel­kém Me­zi­ří­čí, So­ko­lov­ská 250 se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­CA­Mu. ...
Pátek, 17 Červen 2022
4. Konference SolidDays 9.–10. června 2022
(Matching tags: SolidDays,SolidVision,Konference,Uživatelé,SolidWorks,Hotel Jezerka)
Po třech le­tech si­tu­a­ce ko­neč­ně umož­ni­la spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on při­pra­vit ob­lí­be­nou dvou­den­ní kon­fe­ren­ci So­lid­Da­ys. Pro­běh­ne opět v ho­te­lu Je­zer­ka ve čtvr­tek 9. ...
Neděle, 22 Květen 2022
5. Dvoudenní on-line konference SolidDays 2021
(Matching tags: SolidDays,on-line,SolidVision,Konference,PDM,SolidWorks,CAM,CAD)
S vir­tu­ál­ní for­mou kon­fe­ren­ce So­lid­Da­ys se musí smí­řit zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti So­lid­Vi­si­on, uži­va­te­lé soft­wa­ru So­lid­works, od stře­dy 16. červ­na 2021, 9:00 hodin. Účast­ní­ci ...
Čtvrtek, 10 Červen 2021
6. SWOOD řešení od A do Z
(Matching tags: CAD 3D,SWOOD,SolidVision,SolidWorks,CAD)
SWOOD je doplň­ko­vý modul soft­wa­ru Solid­works, jed­no­ho z nej­roz­ší­ře­něj­ších 3D CAD prog­ra­mů na světě s výkon­ný­mi kon­strukč­ní­mi prv­ky a intui­tiv­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním. Tato ...
Úterý, 15 Září 2020
7. Nová verze SolidCAM 2020 v květnu
(Matching tags: hrubování,Webináře,2020,Strojírenství,Obrábění,SolidCAM,Simulace,CAM,SolidVision,Turbo HSR)
So­lid­CAM s kaž­dou další verzí ino­vu­je to, co již dlou­há léta běží, roz­ví­jí nové směry a také při­dá­vá nové funk­ce. S verzí So­lid­CAM 2020 je tomu stej­ně tak, a proto při­ne­se ...
Úterý, 05 Květen 2020
8. 3D skenování v záznamech webinářů SolidVisionu
(Matching tags: Kontrola kvality,Creaform,3D skenování,3D Systems,SolidVision,Reverzní inženýrství)
Jak asi víte, je spo­leč­nost So­li­dVi­si­on v ob­las­ti 3D ske­no­vá­ní velmi ak­tiv­ní. Znají to pře­de­vším účast­ní­ci kon­fe­ren­cí uži­va­te­lů So­li­dworks So­li­d­Da­ys a také uči­te­lé ...
Pátek, 24 Duben 2020
9. Konference SolidDays 2019 se blíží
(Matching tags: SolidDays 2019,SolidVision,Uživatelé,Konference,SolidWorks,Vzdělávání,SolidCAM)
Ve dnech 20. až 21. června 2019 se uskuteční největší setkání uživatelů systémů Solidworks a SolidCAM v ČR – SolidDays 2019. Dvoudenní konference proběhne v osvědčeném Kongres ...
Čtvrtek, 06 Červen 2019
10. DPS získává největšího českého prodejce Solidworks
(Matching tags: CAM,Akvizice,SolidVision,SolidCAM,DPS,DPS Software,Solidcon,Solidmachine)
Německá spoleřnost DPS Software získává skupinu SolidVision se sídlem v Brně a dalších 5 poboček v České republice. SolidVision byl založena v roce 2002 a v roce 2018 dosáhl se ...
Středa, 03 Duben 2019
11. SolidVision vypálil účastníkům ModelManie rybník
(Matching tags: 2019,Solidworks World,SolidWorks,3D CAD,Soutěž,SolidVision,ModelMania)
V průběhu Solidworks Worldu 2019 v texaském Dallasu probíhala, jako v jiných letech, také soutěž ModelMania, ve které ukazovali účastníci své dovednosti v ovládání Solidworks a dostupných nástavbách. Soutěž ...
Středa, 13 Únor 2019
12. SolidVision EDU konference s bohatým programem
(Matching tags: EDU,SolidWorks,3D CAD,Vzdělávání,Konference,SolidVision)
Ve dnech 1. až 2. listopadu probíhá v brněnském hotelu Efi další EDU konference společnosti SolidVision, nejúspěšnějšího českého par­t­ne­ra Dassault Systèmes Solidworks. Velká část programu ...
Čtvrtek, 01 Listopad 2018
13. Seminář 3D skenování ve školách 1. března v Brně
(Matching tags: EDU,Brno,3D skenování,Školy,Vzdělávání,SolidVision,Seminář)
Ve čtvrtek 1. března 2018 pořádá ve svém brněnském sídle spo­leč­nost SolidVision krátký a obsahově nabitý seminář 3D skenování pro školy. Akce je určena pedagogům středních i vysokých škol, ...
Pondělí, 26 Únor 2018
14. SolidCAM zkracuje výrobní časy při výrobě forem ve firmě JKZ Bučovice
(Matching tags: JKZ Bučovice,SolidVision,CAD,SolidCAM,CAM,CNC)
Před deseti lety začala společnost JKZ Bučovice používat SolidCAM. Při zpracování hutních polotovarů, měřících řádově několik metrů a vážících až třicet tun, zaznamenala firma velmi významné výhody počítačové ...
Čtvrtek, 03 Srpen 2017
15. Končí možnost registrace na EDU konferenci SolidVisionu
(Matching tags: EDU,Eureka,PCB,Registrace,Vzdělávání,SolidCAM,Konference,SolidVision,SolidWorks)
V pátek 27. října končí možnost registrace na EDU konferenci pořádanou společností SolidVision ve dnech 8.–9. listopadu v brněnském hotelu EFI, Bratislavská 234/52 pro pedagogy středních ...
Pátek, 27 Říjen 2017
16. Nahlédnout přes rameno konstruktérům
(Matching tags: Škola,Vyškov,SolidCAM,SolidVision,CAD,CAM,SolidWorks)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov sídlí v komplexu budov na konci Vyškova. V letošním školním roce zde studuje okolo 360 žáků, a to v rámci nejrůznějších studijních ...
Pondělí, 30 Leden 2017
17. SolidVision je nově dodavatelem CAM softwaru CAMWorks
(Matching tags: CAMWorks,Distribuce,SolidDays,MSV,CAM,SolidWorks,SolidVision)
Společnost SolidVision je od května 2017 autorizovaným distributorem CAMWorks pro Českou republiku a Slovensko a zúčastní se setkání prodejců software CAMWorks 24.–.26. července 2017 ...
Úterý, 13 Červen 2017
18. EDU konference 2016 společnosti SolidVision
(Matching tags: EDU,PDM,SolidVision,DraftSight,SolidCAM,MySolidWorks)
... SolidVision, a představila ředitele společnosti Hynka Horáka, Zdeňka Baštu z regionálního zastoupení Dassault Systèmes, Pavla Kalu, Petra Lstiburka a další přítomné kolegy. Úvodních prezentací se ujali ...
Úterý, 10 Leden 2017
19. Výpočetní tomografie ve strojírenství
(Matching tags: Tomografie,DeskTom,RX Solution,NDT,SolidVision)
Vysoké nároky na současné metody nedestruktivního testování (NDT – non-destructive testing) zahrnují mnohdy požadavky na provedení analýzy vnitřní struktury materiálů a ověření vlastností daného materiálu ...
Úterý, 19 Červenec 2016
20. Konference SolidDays 2016
(Matching tags: PGM,SolidVision,SolidCAM,SolidWorks,SolidDays)
Společnost SolidVision se může pochlubit na svých každoročních konferencích velkými návštěvami účastníků. K jejich pořádání si už několik let vybírá oblast Českomoravské vrchoviny, nejprve tu východní, ...
Úterý, 05 Červenec 2016
21. SolidVision zve na SOLIDWORKS 2017 roadshow
(Matching tags: 2017,Vzdělávání,Semináře,SolidVision,SolidWorks,Roadshow)
Společnost SolidVision zve zájemce na SolidVision Solidworks roadshow, kde představí formou semináře novinky verze Solidworks 2017. Semináře začínají vždy v 9:30 a končí ve 14:30 včetně ...
Pátek, 16 Září 2016
22. SolidVision pořádá EDU Konferenci 2016
(Matching tags: EDU,eFi,Učebny,SolidWorks,Konference,SolidVision,Vzdělávání,SolidCAM,CNC)
Společnost SolidVision zve účastníky na letošní EDU Konferenci, která se uskuteční 2. – 3. listopadu v hotelu eFi v Brně. Konference je určena především pro pedagogy středních a vysokých ...
Sobota, 10 Září 2016
23. Konference SolidDays 2016
(Matching tags: Uživatelé,Konference,Vzdělávání,SolidCAM,SolidVision,SolidWorks,SolidDays,Jezerka,2016)
Ve dnech 15. a 16. června 2016 se bude konat osmnácté setkání uživatelů systémů Solidworks a SolidCAM s názvem SolidDays 2016. Konference se opět koná v Kongres hotelu ...
Pátek, 13 Květen 2016
24. EDU konference SolidVision 2015
(Matching tags: SolidWorks,Vzdělávání,Konference,SolidVision,SVL EDU)
Letošní konference firmy SolidVision, určená pro pedagogické pracovníky, proběhla ve dnech 20. až 21. října v brněnském hotelu Avanti. Ten se ostatně v poslední době stává velmi oblíbeným místem pro podobné ...
Středa, 11 Listopad 2015
25. Ocenění z SWW 2016 pro SolidVision
(Matching tags: World,President´s Club,100% Club,2016,SolidVision,Ocenění,Konference,SolidWorks)
... 3D CAD systému Solidworks. Letošní konference byla věnována 3D navrhování a technické komunitě, kdy se v partnerském pavilonu představilo 130 vystavovatelů. Společnost SolidVision potvrdila ...
Pátek, 19 Únor 2016
26. Webinář o DCAMCUT 17. 2. 2016
(Matching tags: SolidVision,Webinar,Vzdělávání,SolidCAM,DCAM,Solidwoks,DCAMCUT)
Vzhledem ke stále větší oblibě problematiky drátového řezání představí společnost SolidCAM CZ ve středu 17. února 2016 od 13:00 do 13:45 na webináři s názvem „5osé drátové ...
Úterý, 16 Únor 2016
27. SolidVision na SWW 2016
(Matching tags: Video,2016,SolidVision,SWW,Uživatelé,Konference,SolidWorks)
Společnost SolidVision by se s vámi prostřednictvím videoreportáže svého zaměstnance ráda podělila o dojmy z už proběhlé konference Solidworks World 2016 v americkém Dallasu. Pokud ...
Středa, 03 Únor 2016
28. SolidVision pořádá 20. až 21. října EDU konferenci
(Matching tags: Vzdělávání,SolidCAM,SolidVision,SolidWorks,CNC,Konference,Avanti,Učitelé,EDU,Brno)
Společnost SolidVision zve pedagogické pracovníky na již tradiční dvoudenní EDU konferenci pro školy, která se koná 20.–21. října 2015 v Brně v hotelu Avanti. Na programu jsou ...
Pátek, 16 Říjen 2015
29. Zajímavá videa: Solidworks u vývoje dakarských speciálů
(Matching tags: SolidWorks,SolidVision,Tatra,Loprais,Rallye,Dakar,Královna,Team,Video)
Rodinný Loprais Team funguje od roku 1999, kdy převzal aktivity společnosti Tatra, která v té době ukončila činnost svého soutěžního týmu. Od té doby dělá vše ve svých dílnách, garážích. Dříve šlo ...
Středa, 02 Září 2015
30. Portál MujSolidworks.cz potěší české uživatele Solidworks
(Matching tags: SolidWorks,SolidVision,MujSolidworks,Blog,Diskusní fórum)
Brněnská společnost SolidVision počátkem června spustila ostrou verzi portálu MujSolidworks.cz, který kombinuje magazín, diskusní fóra, pracovní nabídky a sociální síť pro uživatele softwaru Solidworks. ...
Středa, 10 Červen 2015
31. Přehled předprázdninových uživatelských konferencí
(Matching tags: Vzdělávání,Uživatelé,Konference,Delcam,Siemens,SolidVision,Technodat,Dytron,t-support)
Ve 23. týdnu tohoto roku je největší koncentrace uživatelských konferencí pořádaných dodavateli CAD / CAM / PLM produktů a řešení. Začínáme už v úterý 2. června, a to akcí Dytron Experience ...
Pátek, 29 Květen 2015
32. SolidDays 2015 společnosti SolidVision opět v hotelu Jezerka
(Matching tags: SolidVision,Vzdělávání,SolidWorks,Uživatelé,Konference,Seč,SolidDays,Jezerka)
... prostředí. Konference bude rozdělena na dopolední blok společných přednášek a odpolední odborné semináře, ve kterých se budou přítomným věnovat nejen specialisté firmy SolidVision.  ...
Úterý, 26 Květen 2015
33. SolidVision pořádal soutěž „Práce v SolidCAM“
(Matching tags: Soutěž,SolidCAM,SolidVision,SŠ PVC,Dobruška,Studenti)
Firma SolidVision pořádala 19. února 2015 již tradiční celodenní soutěž pro studenty technických oborů „Práce v SolidCAM“. Soutěž se konala na Střední škole – Podorlické vzdělávací centrum v ...
Středa, 25 Únor 2015
34. SolidCAM CZ třetím nejúspěšnějším prodejcem na světě
(Matching tags: SolidCAM World,Bangkok,Prodejce,InventorCAM,SolidVision,Ocenění,SolidCAM)
Společnost SolidCAM CZ, distributor softwaru SolidCAM a InventorCAM pro ČR a SR, byla u příležitosti celosvětové konference SolidCAM WORLD v Bangkoku opět oceněna jako třetí největší ...
Pondělí, 02 Únor 2015
35. Změna EDU manažera společnosti SolidVision
(Matching tags: Spolupráce,Školy,Manager,EDU,SolidVision,Marie Grgůrková,Michaela Sochorová)
Společnost SolidVision oznámila změnu na pozici EDU manažera. Od 1. února 2015 bude pozici manažera pro vzdělávání a spolupráci se školami nově zastávat Ing. Michaela Sochorová, která tuto agendu ...
Pondělí, 02 Únor 2015
36. Webinář Tipy a triky ve 2osém frézování II.
(Matching tags: 2osé,Obrábění,SolidVision,Webinar,Vzdělávání,SolidCAM,Tipy&Triky)
SolidCAM CZ ve spolupráci se společností SolidVision navazuje na úspěšnou sérii loňských webinářů. Pro rok 2015 bylo připraveno 10 témat, která budou průběžně představována. Prvním z nich jsou Tipy ...
Pátek, 16 Leden 2015
37. SWOOD – integrovaný software pro automatizaci návrhu a výroby nábytku
(Matching tags: Výroba,Nábytek,CAM,CAD,Design,SolidVision,SWOOD,EFICAD)
SWOOD Design a SWOOD CAM jsou dva integrované moduly pro SolidWorks od francouzské společnosti EFICAD. Pomocí jejich nástrojů lze vysoce zefektivnit návrhy nábytkových sestav a zejména zautomatizovat ...
Sobota, 04 Říjen 2014
38. Moderní systém správy dat ve společnosti T Machinery
(Matching tags: T Machinery,SolidVision,Reportáž,SolidWorks,SolidCAM,Správa dat)
Historie akciové společnosti T Machinery souvisí s firmou Baťa a těžbou lignitu pro Baťovy závody ve 30. letech 20. století. Tehdy v souvislosti s poptávkou po uhlí pro elektrárny napájející ...
Pondělí, 26 Květen 2014
39. EDU konference firmy SolidVision 21. a 22. října 2014
(Matching tags: iMachining,EDU,Hradec Králové,Konference,SolidWorks,Vzdělávání,SolidCAM,SolidVision)
V uvedených dnech se koná pravidelná podzimní EDU konference pro školy v Hradci Králové. Na ní budou prezentovány nejen konstrukční programy pro strojírenství, ale bude kladen také důraz na metodiku ...
Pondělí, 20 Říjen 2014
40. SolidDays byly letos na Jezerce
(Matching tags: Uživatelé,Konference,SolidWorks,SolidCAM,SolidVision,Jezerka,Seč)
Každoroční konference uživatelů systémů SolidWorks a SolidCAM – SolidDays 2014, pořádaná společností SolidVision, se uskutečnila ve dnech 24. a 25. června 2014. A v nové lokalitě. Pro ...
Středa, 02 Červenec 2014
41. SolidVision uspořádal podzimní EDU konferenci v Hradci Králové
(Matching tags: Školství,SolidVision,Konference,EDU)
Ve dnech 22. až 23. října se uskutečnila v královéhradeckém Podnikatelském centru další letošní EDU konference pro školy, pořádaná společností SolidVision, řadící se mezi největší dodavatele CAD systémů ...
Neděle, 10 Listopad 2013
42. SolidVision strategickým partnerem Creaformu
(Matching tags: Strategic Partner,Prodejci,SolidVision,Ocenění,Skenery,Skenování,Creaform)
V souvislosti s v tomto týdnu proběhlým webinářem Nové skenery Creaform 3D (27. května 2014), pořádaným společností SolidVision, bychom naše čtenáře rádi informovali o celosvětovém setkání ...
Čtvrtek, 29 Květen 2014
43. Webinář Měřicí sonda v SolidCAMu
(Matching tags: Měřicí sonda,Vzdělávání,SolidCAM,Webinar,SolidVision)
Společnosti SolidVision a SolidCAM CZ zvou 19. května ve 13 hodin na cca 40minutový webinář Měřicí sonda v SolidCAMu. Jde o plně integrovaný modul pro programování měřících sond v SolidCAMu, ...
Pátek, 09 Květen 2014
44. SolidVision zve na webinář drátové řezání DCAMCUT
(Matching tags: Drátořez,DCAMCUT,CAM,Webinar,Vzdělávání,SolidCAM,SolidVision)
V úterý 29. dubna 2014 pořádají firmy SolidVision, SolidCAM CZ a GF Machining Solutions společný webinář Drátové řezání DCAMCUT. Začíná ve 13 hodin a potrvá přibližně 40 minut. Zabývat se bude plně ...
Pátek, 18 Duben 2014
45. SolidVision pořádá 9. dubna 2014 EDU konferenci
(Matching tags: SolidVision,Vzdělávání,SolidCAM,SolidWorks,3D CAD,Konference,EDU)
Jarní EDU konferenci pro školy pořádá 9. dubna v Brně na Střední škole strojnické a elektrotechnické, Trnkova 113, společnost SolidVision. Na konferenci budou prezentovány nejen konstrukční programy ...
Čtvrtek, 27 Březen 2014
46. Studentská soutěž 3D modelování v SolidWorks
(Matching tags: SolidVision,Soutěž,SolidWorks,Studenti,Modelování,Hranice)
Společnost SolidVision pořádá 18. března 2014 již tradiční celodenní soutěž středoškolských studentů nazvanou 3D modelování v SolidWorks, která proběhne na Střední průmyslové škole v Hranicích ...
Úterý, 25 Únor 2014
47. Seminář SolidCAM – Produktivní frézování iMachining
(Matching tags: iMachining,Strojírenství,Obrábění,SolidVision,Seminář,Vzdělávání,SolidCAM)
Společnost SolidVision ve spolupráci se Západočeskou univerzitou Plzeň a firmou Gühring vás zve 27. února na jednodenní seminář o produktivních metodách frézování. Seminář se bude konat v areálu ...
Pondělí, 17 Únor 2014
48. Webinář SolidCAM – Tipy a triky ve 2osém frézování
(Matching tags: 2osé obrábění,Tipy a triky,SolidVision,Vzdělávání,SolidCAM,Webinar,CAM)
Společnost SolidVision pořádá 20. února 2014 ve 13 hodin asi 40minutový webový seminář, který ukáže účastníkům základní modul pro programování frézování v SolidCAMu s jeho velmi širokou škálou ...
Pondělí, 17 Únor 2014
49. SolidVision s oceněním ze SolidWorks Worldu 2014
(Matching tags: SolidWorks,SolidVision,Radoslav Zavřel,Rostislav Hanák,Hynek Horák)
Společnost SolidVision získala na letošní konferenci SolidWorks World 2014 v San Diegu dvě ocenění z rukou Bertana Sicota (CEO DS SolidWorks) a Kena Claytona (Vice President DS SolidWorks). ...
Pondělí, 10 Únor 2014
50. Pozvánka na studentskou soutěž Práce v SolidCAM
(Matching tags: Student,SŠ PVC Dobruška,SolidVision,Soutěž,SolidWorks,SolidCAM)
Tým společnosti SolidVision s EDU manažerkou Marií Gregůrkovou zve pedagogy se studenty na již tradiční studentskou soutěž s názvem Práce v SolidCAM. Akce se koná dne 19. února 2014 na Střední ...
Pondělí, 20 Leden 2014