Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo step

Celkem nalezeno výsledků : 20.

1. Technologie 3D tisku EVOLVE vstupuje do Česka
(Matching tags: 3D tisk,STEP,Evolve,3Dees,SVP,Evolveo,Aditivní výroba)
3Dees In­du­st­ries se stala ev­rop­ským part­ne­rem tech­no­lo­gie 3D tisku Evol­ve, která je ur­če­ná pro rych­lý tisk plas­to­vých dílů s de­tail­ní kva­li­tou po­vrchu. Uni­kát­ní je mož­nost ...
Pondělí, 03 Duben 2023
2. Datakit oznamuje verzi 2021.1 svých převaděčů CAD souborů
(Matching tags: V2021.1,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
Se za­čát­kem le­toš­ní­ho roku 2021 před­sta­vu­je Da­ta­kit novou verzi svého soft­wa­ru. Při­dá­vá novou kni­hov­nu pro čtení for­má­tu FBX, pod­po­ru sou­bo­rů ACIS .asab, pod­po­ru nej­no­věj­ších ...
Středa, 13 Leden 2021
3. Verze 2020.3 softwaru Datakitu pro převod 3D a 2D dat
(Matching tags: V2020.3,Konverze dat,Datakit,STEP,Siemens NX,Rhino,Revit,Creo,Inventor,CATIA)
... Revit, STEP a NX, pod­po­ru­je tex­tu­ry pro psaní for­má­tů FBX a glTF a nové plu­gi­ny pro Rhino. Při­dá­vá pod­po­ru pro čtení no­vých verzí for­má­tů CAD a BIM pro veš­ke­rý soft­ware ...
Pondělí, 20 Červenec 2020
4. Vydán TransMagic R12 SP3
(Matching tags: Balíčky,R12 SP3,PMI,3D PDF,STEP,TransMagic,Data,SolidWorks,CAD)
... – In­for­ma­ce o vý­ro­bě a vý­rob­ku). Rych­le vy­tvo­ří­te ba­líč­ky tech­nic­kých dat pro zá­kaz­ní­ky. Pro­hléd­ne­te si da­to­vé sou­bo­ry So­li­dworks a STEP PMI (včet­ně dal­ších ...
Čtvrtek, 16 Červenec 2020
5. Datakit podporuje nejnovější vývoj standardu STEP
(Matching tags: CrossMnager,Cross­Cad/Ware SDK,AP24E2,Standardy,Datakit,STEP,ISO,konverze,Data)
Da­ta­kit se ak­tiv­ně po­dí­lel na vý­vo­ji STEP AP242, edi­ti­on 2, a již je při­pra­ven na­bíd­nout čtení a zápis dat STEP AP242E2 po­mo­cí svých ná­stro­jů pro vý­mě­nu CAD dat. Druhá edice ...
Pondělí, 15 Červen 2020
6. ITC vy­dá­vá In­tel­li­CAD ve verzi 9.2
(Matching tags: STEP,IntelliCAD,Verze 9.2,IGES,DWFx,ITC)
... IGES a STEP, ma­zá­ní či kom­bi­no­vá­ní zdvo­je­ných či pře­krý­va­jí­cích se en­tit po­mo­cí pří­ka­zu Over­kill, po­u­ži­tí fon­tů s psa­ním zpra­va do­le­va, výběr z při­da­né­ho se­zna­mu ...
Středa, 14 Srpen 2019
7. VariCAD uveden ve verzi 2019-3.0
(Matching tags: Videa,VariCAD,Vylepšení,STEP,2019-3.0,Stažení,3D CAD,Software)
Tato verze přináší přepracovaný modul pro správu naposledy otevíraných souborů. Mezi další vylepšené funkce patří například hromadné ko­pí­ro­vá­ní a vkládání těles společně s použitím různých ...
Pondělí, 01 Červenec 2019
8. Nová verze VR prohlížeče M4 VIRTUAL REVIEW
(Matching tags: FBX,VR prohlížeč,M4 VIRTUAL REVIEW,Měření vzdálenosti,OBJ,STEP,CAD Schröer)
Prohlížeč virtuální reality M4 Virtual Review VR nabízí práci s ještě vět­ší­mi 3D modely, nové nástroje a větší flexibilitu ve virtuálním prostředí. No­vě tedy lze nahrát a plynule ...
Pátek, 07 Červen 2019
9. Vychází CAD Exchanger 3.5.0 s podporou IFC
(Matching tags: CAD Exchanger,Konverze dat,3.5.0,ACIS 27,IFC,Parasolid,SolidWorks,STEP)
CAD Exchanger se na začátku orientoval spíše na MCAD, a proto na­bí­zel především formáty pro strojní konstrukci jako Solidworks, Pa­ra­so­lid nebo STEP. Nová verze CAD Exchanger 3.5.0 ...
Pátek, 29 Červen 2018
10. CCE vydává EnSuite-Lite 2018
(Matching tags: STEP,Lite,Náhledy,CCE,EnSuite,3D CAD.Data,Překlad,Konverze dat)
... ze všech podporovaných formátů do sou­bo­rů STEP (verze 242). Vylepšení se týká rovněž 3D CAD mi­ni­atur, jež je možné zobrazit v prostředí File Exploreru a vybrat si tak správnou část ...
Čtvrtek, 31 Květen 2018
11. Cimatron - cesta k usnadnění konstrukce a výroby postupových a transferových lisovacích nástrojů
(Matching tags: CATIA,CAD,CAM,SolidWorks,Cimatron,STEP,2D/3D,dwg,DXF,PTC Creo)
Cimatron je CAD/CAM systém specializovaný na potřeby nástrojáren a nabízí funkce, které výrazně usnadňují celý proces konstrukce a výroby nástroje od nabídky po dodávku. S přihlédnutím k potřebám výrobců ...
Pátek, 04 Srpen 2017
12. AVX aktualizuje svůj nástroj pro navrhování 3D modelů
(Matching tags: AVX,SMD,Kondenzátory,Layout,STEP,ECAD,Modely,3D CAD,Simulace)
Společnost AVX Corp. nabízí pasivní komponenty a vzájemně propojitelná řešení. Svůj nástroj pro navrhování 3D modelů polymerových, tantalových a niob oxidových kondenzátorů nyní uvádí ve vylepšené ...
Pondělí, 19 Prosinec 2016
13. ITI vydává CADIQ ve verzi 9.1
(Matching tags: 9.1,MBD,STEP,CAD,Validace,Model,ITI,CADIQ,PMI)
... změny. Ve verzi 9.1 došlo k následujícím komplexním vylepšením validace STEP geometrie a PMI.  ...
Středa, 05 Říjen 2016
14. Zuken CR-8000 2016 s novými funkcemi
(Matching tags: MCAD,STEP,ECAD,Zuken,PCB,2016,Plošné,Spoje,CR-8000)
CR-8000 nabízí novou víceuživatelskou funkci pro souběžný PCB design, vylepšení správy úloh ECAD/MCAD u nativních 3D návrhů a možnost návrhy znovu použít, nebo také funkci pro dřívější validaci. ...
Čtvrtek, 09 Červen 2016
15. Geometric uvádí eDrawings Publisher pro Catii V5 10.6
(Matching tags: V5 10.6,HTML,IGES,CATIA,STL,Publisher,STEP,eDrawings,Geometric)
eDrawings Publisher pro Catii V5 10.6 podporuje prohlížeč eDrawings 2015, což je první e-mailový nástroj pro spolupráci, snadné sdílení a interpretaci 2D a 3D dat návrhů výrobků. Mezi funkcemi ...
Pondělí, 23 Květen 2016
16. CADSoftTools vydává ABViewer ve verzi 11
(Matching tags: STEP,Měření,ABViewer,CADsoft,Verze 11,IGES,3D model)
Nejzajímavějšími novinkami v nové verzi ABVieweru jsou vylepšení u měření 3D objektů v souborech STP a IGES. Výsledky měření jsou pak přidány do 3D modelu. Poté je možné výkres vytisknout ...
Čtvrtek, 24 Září 2015
17. Digital Dimensions nabízí PCBWorks pro Solidworks
(Matching tags: SolidWorks,STEP,Altium,Designer,Digital,Dimensions,PCBWorks,Parasolid)
Společnost Digital Dimensions se spojila s firmou Altium, tvůrcem známého softwaru pro návrh plošných spojů (PCB) Altium Designer, aby nabídla možnost propojení této technologie a ECAD/MCAD serveru ...
Úterý, 25 Srpen 2015
18. On-line 3D CAD prohlížeč v Chapoo
(Matching tags: 3D CAD,Prohlížeč,dwg,STEP,Chapoo,International,Bricsys,WebGL,Unity 5,Mono)
... na Chapoo nahraje soubor STEP, je automaticky převeden na DWG. Na rozdíl od jiných prohlížečů nepotřebuje Chapooo stáhnout celý model, než je možné jej zobrazit. Má v sobě LOD (level of detail – úroveň ...
Pátek, 17 Říjen 2014
19. Novinky ve VariCAD 2014, verze 1.03
(Matching tags: CAD,STEP,2D/3D,VariCAD,Verze 1.03,Multi-threading)
... otevírání souborů, rychlejší exporty ze 3D do 2D, a také výpočty objemu, hmotnosti a momentu setrvačnosti a vylepšení u načítání vstupních souborů STEP. Pokud je detekován dostatek ...
Úterý, 19 Listopad 2013
20. Stáhněte a vyzkoušejte si VariCAD 2013-1.03
(Matching tags: VariCAD 2013,Vylepšení,STEP,Import,VariCAD,Update)
Zatím poslední verze VariCADu 2013 nabízí zcela nové možnosti načítání těles ve formátu STEP. Nyní je možné importovat a dále upravovat tělesa, která nebyla v dřívějších verzích podporována (skořepiny, ...
Úterý, 26 Únor 2013