Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo topsolid

Celkem nalezeno výsledků : 11.

TopSolid'Steel přichází s možností navrhovat a vyrábět různý kovový nábytek, složité kovové struktury, schodiště, zábradlí, venkovní přístřešky nebo jiné kovové výrobky naprosto přesně a kvalitně.  ...
Čtvrtek, 11 Květen 2023
... funkce softwaru, aby dokázal reagovat na výzvy spojené s 3D projekty při zpracování projektu, a jaká je v tomto kontextu přidaná hodnota systému TopSolid?  ...
Středa, 21 Září 2022
3. CAD/CAM software TopSolid – digitální řešení pro průmyslové výzvy zítřka
(Matching tags: MSV Nitra,TopSolid,CAD/CAM,Obrábění,Strojírenství)
Spo­leč­nost TOP­SO­LID SAS je jed­ním ze svě­to­vých lídrů v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM/PDM pro ko­voz­pra­cu­jí­cí a dře­vař­ský prů­my­sl. Dce­řin­ná spo­leč­nost Top­So­lid ...
Pátek, 13 Květen 2022
4. TOPSOLID otevírá dvě nové dceřiné společnosti v Evropě
(Matching tags: 4D SERVICES,TopSolid,Centersoft,CAD/CAM,PLM)
Top­so­lid SAS, jeden ze svě­to­vých lídrů v CAD/CAM/PDM ře­še­ních pro ko­vo­vý a dře­vař­ský prů­my­sl, pro­vá­dí svou me­zi­ná­rod­ní růsto­vou stra­te­gii akvi­zi­cí dvou svých his­to­ric­kých ...
Středa, 24 Červen 2020
5. ModuleWorks a TOPSOLID spolupracují na 5osém obrábění
(Matching tags: Strojírenství,Obrábění,5osé,ModuleWorks,Spolupráce,TopSolid)
Spo­leč­nos­ti Mo­du­leWorks a Top­So­lid po­de­psa­ly part­ner­skou smlou­vu, která umožňuje Top­So­li­du po­u­ží­vat 5osé ob­rá­bě­cí kom­po­nen­ty Mo­du­leWorks pro zrych­le­ní vý­vo­je soft­wa­ru ...
Pondělí, 16 Březen 2020
6. Využití CNC technologií při výuce na FLD ČZU
(Matching tags: TopSolid,CAM,CNC,Vzdělávání,CAD)
CNC (Computer Numerical Control) stroje patří do odvětví nejvíce progresívních technologií využívaných v dřevařském průmyslu. Jejich počátky sahají do minulého století, kdy se vyvinuly ze starších ...
Úterý, 14 Březen 2017
7. Jubilující Missler Software vydává TopSolid verze 7.9
(Matching tags: PDM,CAD,CAD/CAM,Missler Software,Konstrukce,TopSolid)
TopSolid verze 7.9 přináší v oblasti obecné konstrukce v návaznosti na technologie další rozšíření možností. Tato verze přichází v době, kdy výrobce softwaru – společnost Missler Software slaví 30. výročí ...
Úterý, 07 Červenec 2015
8. Missler Software přichází s TopSolid’Split 7.7
(Matching tags: Split,Vstřikování,TopSolid,Plasty,Design)
TopSolid’Split 7.7 je nové rozšíření pro TopSolid’Design, určený pro tvorbu nástrojů, zvláště u plastového vstřikování. Rozšíření dovoluje snadno definovat a vytvářet dutiny v blocích jádra z importovaných ...
Pátek, 16 Listopad 2012
9. TopSolid CAD-CAM pro výrobu nábytku
(Matching tags: Strojírenství,Dřevoobrábění,CAM,CAD,TopSolid)
... kombinovat materiály a postupy – například ohýbání plechu přímo při práci s dřevěnou konstrukcí – v rámci jednoho otevřeného konstrukčního návrhu nebývá zastoupena vůbec. TopSolid představuje z tohoto ...
Středa, 31 Říjen 2012
10. Interface DMG Virtual Machine pro Cam z TopSolid
(Matching tags: CAM,Software,DMG,Machining,TopSolid,Missler,Virtual)
Nové rozhraní vzniklo díky společnému úsilí Missler Software a DMG Electronics. Propojuje CAM z TopSolid s DMG Virtual Machining Simulator (DMG Virtual Machine) a vylepšuje simulaci pomocí vizualizace. ...
Úterý, 30 Říjen 2012
11. Práce s TopSolid'Wood 2012 znamená úsporu času
(Matching tags: TopSolid,Wood,Dřevoprůmysl,CAM,Software,CAD)
Francouzská společnost Missler Software oznámila 26. dubna dostupnost svého nového CAD/CAM řešení pro dřevařský průmysl TopSolid'Wood 2012. Jde o program integrující návrhování, výrobu a správu softwaru ...
Úterý, 08 Květen 2012