Sophos - promo akce na zabezpečení koncových bodů
Minerva
Google překladač: English Deutsch
Bim.Point

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo topsolid

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. TOPSOLID otevírá dvě nové dceřiné společnosti v Evropě
(Matching tags: 4D SERVICES,TopSolid,Centersoft,CAD/CAM,PLM)
Top­so­lid SAS, jeden ze svě­to­vých lídrů v CAD/CAM/PDM ře­še­ních pro ko­vo­vý a dře­vař­ský prů­my­sl, pro­vá­dí svou me­zi­ná­rod­ní růsto­vou stra­te­gii akvi­zi­cí dvou svých his­to­ric­kých ...
Středa, 24 Červen 2020
2. ModuleWorks a TOPSOLID spolupracují na 5osém obrábění
(Matching tags: Strojírenství,Obrábění,TopSolid,Spolupráce,ModuleWorks,5osé)
Spo­leč­nos­ti Mo­du­leWorks a Top­So­lid po­de­psa­ly part­ner­skou smlou­vu, která umožňuje Top­So­li­du po­u­ží­vat 5osé ob­rá­bě­cí kom­po­nen­ty Mo­du­leWorks pro zrych­le­ní vý­vo­je soft­wa­ru ...
Pondělí, 16 Březen 2020
3. Využití CNC technologií při výuce na FLD ČZU
(Matching tags: TopSolid,CAD,CAM,CNC,Vzdělávání)
CNC (Computer Numerical Control) stroje patří do odvětví nejvíce progresívních technologií využívaných v dřevařském průmyslu. Jejich počátky sahají do minulého století, kdy se vyvinuly ze starších ...
Úterý, 14 Březen 2017
4. Jubilující Missler Software vydává TopSolid verze 7.9
(Matching tags: CAD,PDM,CAD/CAM,Missler Software,TopSolid,Konstrukce)
TopSolid verze 7.9 přináší v oblasti obecné konstrukce v návaznosti na technologie další rozšíření možností. Tato verze přichází v době, kdy výrobce softwaru – společnost Missler Software slaví 30. výročí ...
Úterý, 07 Červenec 2015
5. Missler Software přichází s TopSolid’Split 7.7
(Matching tags: TopSolid,Split,Vstřikování,Design,Plasty)
TopSolid’Split 7.7 je nové rozšíření pro TopSolid’Design, určený pro tvorbu nástrojů, zvláště u plastového vstřikování. Rozšíření dovoluje snadno definovat a vytvářet dutiny v blocích jádra z importovaných ...
Pátek, 16 Listopad 2012
6. TopSolid CAD-CAM pro výrobu nábytku
(Matching tags: CAD,CAM,Strojírenství,Dřevoobrábění,TopSolid)
... kombinovat materiály a postupy – například ohýbání plechu přímo při práci s dřevěnou konstrukcí – v rámci jednoho otevřeného konstrukčního návrhu nebývá zastoupena vůbec. TopSolid představuje z tohoto ...
Středa, 31 Říjen 2012
7. Interface DMG Virtual Machine pro Cam z TopSolid
(Matching tags: CAM,Software,DMG,Machining,TopSolid,Missler,Virtual)
Nové rozhraní vzniklo díky společnému úsilí Missler Software a DMG Electronics. Propojuje CAM z TopSolid s DMG Virtual Machining Simulator (DMG Virtual Machine) a vylepšuje simulaci pomocí vizualizace. ...
Úterý, 30 Říjen 2012
8. Práce s TopSolid'Wood 2012 znamená úsporu času
(Matching tags: TopSolid,Wood,Dřevoprůmysl,CAD,CAM,Software)
Francouzská společnost Missler Software oznámila 26. dubna dostupnost svého nového CAD/CAM řešení pro dřevařský průmysl TopSolid'Wood 2012. Jde o program integrující návrhování, výrobu a správu softwaru ...
Úterý, 08 Květen 2012