Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo unicorn

Celkem nalezeno výsledků : 8.

1. BIM v praxi - streamovaný seminář v Praze
(Matching tags: CDE,Project Wise,Unicorn,Seminář,Facility management,Praxe,BIM)
Uni­corn zve zá­jem­ce k účas­ti na se­mi­ná­ři "BIM v praxi", který se bude konat dne 11. 5. 2023 od 9:00 do 13:00 hodin. Akce se bude konat on­si­te v pro­sto­rách SUDOP na Praze 3, avšak bude také stre­a­mo­va­ná, ...
Středa, 19 Duben 2023
2. Unicorn BIM Day 2022 – seminář v Praze
(Matching tags: OpenRail,Unicorn,OpenRoads,Microstation,Seminář,Bentley,BIM)
Spo­leč­nost Uni­corn zve na svůj se­mi­nář BIM Day 2022, který se koná v úterý 8. pro­sin­ce 2022 od 9:00 do 14:00 hodin. Akce se bude konat v Praze (bu­do­va SUDOP), ale také zá­ro­veň bude ...
Pondělí, 21 Listopad 2022
3. CETIN bude využívat geoinformační platformu Esri
(Matching tags: CETIN,Unicorn,Telekomunikace,ESRI,GIS)
​Po zhru­ba 10 le­tech při­stou­pil CETIN, správce tele­ko­mu­ni­kač­ní in­fra­stru­ktu­ry, ke ge­ne­rač­ní ob­mě­ně leh­ké­ho kli­en­ta GIS. S tím se pojí i zá­sad­ní změna tech­no­lo­gie, ...
Středa, 13 Leden 2021
4. Aplikace ForestGuard zvítězila v soutěži IT projekt roku 2019
(Matching tags: IT projekt roku 2019,Brouk,ForestGuard,Unicorn,ČZU,CACIO,Aplikace,GIS)
V úterý 15. září 2020 pro­běh­lo slav­nost­ní vy­hlá­še­ní sou­tě­že IT pro­jekt roku 2019, kte­rou po­řá­dá Česká aso­ci­a­ce ma­na­že­rů in­for­mač­ních tech­no­lo­gií (CACIO). Ví­tě­zem se stala ...
Středa, 16 Září 2020
5. Pražská energetika používá v terénu mobilní aplikaci Unicornu
(Matching tags: Pražská energetika,PRE,Android,mobilní aplikace,GIS,Unicorn,Terén,ProGIS)
Te­rén­ní vý­jezdy v Praž­ské ener­ge­ti­ce do­ne­dáv­na za­hr­no­va­ly tisk mno­ha pa­pí­ro­vých plán­ků a slo­ži­té plá­no­vá­ní trasy k da­né­mu místu. Nyní pra­cov­ní­kům po­má­há nová ...
Pátek, 20 Září 2019
6. Do boje s kůrovcem se zapojily drony a software Unicornu
(Matching tags: Projekt,Kůrovec,Lesy,KRNAP,ČZU Praha,Unicorn,Drony,Stromy)
Společnost Unicorn Systems se podílí na vývoji aplikace, která majitelům či správcům lesů umožní detekci stromů napadených lýkožroutem smr­ko­vým (kůrovcem). Díky aplikaci, na které se dále ...
Pátek, 07 Červen 2019
7. Mobilní GIS - aplikace do terénu
(Matching tags: GIS,Utility,Mobilní GIS,Unicorn,HSI,Android,Aplikace)
Společnost HSI, člen skupiny Unicorrn, představila ve svém letošním prvním vydání Novinek v geoinformatice aplikaci Mobilní GIS pro op­ti­ma­li­za­ci stávajících procesů terénních pracovníků ...
Čtvrtek, 19 Duben 2018
8. Vydařená konference Geoinformatics
(Matching tags: Výroba,Geoinformatika,HSI,Konference,Unicorn,Bankovnictví,Energetika)
Hlavním tématem a pojítkem všech přednášek v pořadí již devátého Unicorn College Open, které proběhlo 21. dubna, byla oblast Geoinformatiky. Na současné dění, vize budoucnosti i možná ...
Úterý, 16 Květen 2017