E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
SOLIDWORKS
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens PLM Softwaru se daří

Tags: PLM | Reportáž | Siemens

siemens-01Mám určitý dluh vůči Siemens PLM, ba téměř by se mohlo zdát, že se vyhýbám akcím pořádaným právě touto firmou. Ale není tomu tak a ani si nemyslím, že v souladu s tvrzením jiných (kteří se ovšem sami podle svých slov nechovají) si tak mohu zachovat určitou nestrannost. Naopak, ti nejvýznamnější novináři, řekl bych přímo celebrity odborného tisku, se snaží být na každé význačnější akci kterékoliv velké či malé softwarové firmy zabývající se CAD, CAM, PLM a jinými s těmito obory souvisejícími řešeními. Proto jsem alespoň korespondenčně připravil „rozhovor" s ředitelem české divize Siemens PLM Software Tomášem Svobodou.

V loňském roce jsem zaznamenal „ulovení" několika významných zákazníků na světovém i českém trhu. Můžete loňské úspěchy nějak zhodnotit?

siemens-02 Za posledních 12 měsíců stoupl celkový počet našich zákazníků globálně na 69 500 a počet dodaných uživatelských licencí na 6,7 miliónu. Do našich řad jsme přivítali 4800 nových zákazníků. Mezi nejzajímavější patří posun v automobilovém průmyslu, kde se k výměně CAD platformy a přechodu k systému NX přihlásila společnost Daimler AG. Od roku 2012 bude postupně vývoj nových i užitkových vozů Mercedes podporován NX, přičemž kompletní přechod k NX bude dokončen do roku 2015. Podobný krok oznámila již dříve společnost Chrysler, po Daimleru následovalo ohlášení Aston Martin nebo třeba francouzské společnosti Exagon Engineering, která v NX a Teamcenteru vyvíjí elektromobily. V automobilovém odvětví tak z 16 největších automobilek používá 15 řešení od Siemens PLM Software, 7 z nich vyvíjí s NX, 9 z nich spolupracuje pomocí Teamcenteru a 14 z nich používá Tecnomatix pro plánování a ověřování výroby v rámci digitální továrny. Globálně i v České republice jsme zaznamenali dvojciferný nárůst celkového obratu i obratu z prodeje licencí. V České republice jsme za posledních 9 měsíců fiskálního roku podepsali 30 nových zákazníků a jejich celkový počet stoupl na 730. Mezi nejzajímavější projekty u nás patří zavedení 3D CAD a PLM řešení ve skupině ALTA, konkrétně v dceřiných firmách vyrábějících obráběcí stroje TOS Kuřim-OS a ČKD Blansko-OS, projekt zavedení CAD Solid Edge a PLM řešení Teamcenter v ZKL Brno nebo implementace Teamcenteru ve společnosti NIOB, kde naše PLM řešení spravuje data pomocí přímé integrace na CAD systém Inventor.

Je známo, že samotná společnost Siemens používá mnoho různých CA.. softwarů, konečně měla je dříve, než odkoupila firmu UGS, z níž vznikla vaše divize. Je nějaký tlak na výměnu starých softwarových řešení za nová, značky Siemens? Pokud ano, jak se to daří?

Vývoj v závodech Siemens po celém světě je postupně kompletně převáděn na platformu NX a Teamcenter. Tento globální projekt se týká i závodů v České republice, přičemž většina konstruktérů je již dnes přeškolena na práci v NX a postupně rozbíhají vývojové projekty řízené Teamcenterem. Co je podle mého názoru podstatné pro naše zákazníky, je fakt, že Siemens jako jedna z největších průmyslových firem na světě spoléhá na schopnosti NX a Teamcenteru zefektivnit a zrychlit proces vývoje. Je to obrovská záruka dalšího rozvoje a inovací vlastní CAD a PLM platformy. Do dalšího vývoje našich softwarových řešení se rovněž promítají požadavky a zpětná vazba od našich zákazníků a od divizí Siemens zejména v odvětví průmyslu, energetiky a zdravotnictví, což jsou primární sektory, na které se Siemens globálně zaměřuje. Kromě toho dochází k synergickým efektům s řešeními Siemens v ostatních divizích. Jako příklad mohu uvést virtuální řídící systém Sinumerik divize Motion Control s názvem VNCK, jenž ve spojení s NX CAM představuje nejvyšší úroveň validace NC programu, která není k dispozici pro jiné CAM řešení nebo jiné řídící systémy.

Když se poprvé objevila synchronní technologie, jedni to brali jako revoluci, jiní říkali, že to, co Siemens představuje, oni už dávno mají, jen tomu neříkají revoluce. Jak se vám daří přesvědčovat zákazníky dnes, když už máme dokonce ST4?

Samozřejmě ti první měli a mají pravdu. Ale vážně. Siemens přinesl uživatelům technologii, která přesně vyplnila mezeru na trhu a reagovala na reálnou potřebu našich zákazníků, a to pracovat v Multi-CAD prostředí a moci bez složitých, pracných a drahých postupů využívat data z jiných CAD systémů. Za tu dobu, co je synchronní technologie na trhu, jsme se mnohokrát potkali s konkurencí u našich zákazníků a vždy jsme našim existujícím i potenciálním uživatelům nabízeli praktické porovnání výkonu našich aplikací a konkurenčních. A výsledky těchto srovnání jsou zcela vypovídající. Každý z našich konkurentů může tvrdit, co chce, v těchto praktických testech na datech zákazníka jsme vždy prokázali několikanásobně vyšší produktivitu našich CAD systémů.

Je docela příjemné sledovat tváře uživatelů, když před nimi načteme jejich data, která vidíme poprvé, a během několika minut jim upravíme model dle jejich přání. Nebo když začneme zpětně parametrizovat původně neparametrické těleso a budovat vazby mezi parametry. Vždy je to údiv až obdiv, jak snadné to je a jak si dovedou představit práci s našimi systémy.

Každoročně pořádáte českou uživatelskou konferenci. Jaký význam dáváte těmto setkáním a jak hodnotíte letošní konferenci v Mikulově? Je takové setkání i inspirací do další práce a zlepšování produktu? Jak se připomínky českých uživatelů mohou dostat k samotným vývojářům jednotlivých produktů nabízených vaší firmou?

Setkávání uživatelů klademe velký význam, pro nás je to příležitost potkat naše zákazníky a získat od nich zpětnou vazbu. Tyto akce mají svůj význam a důležitost také z pohledu osobního kontaktu a vzájemných vztahů. Snažíme se přiblížit našim zákazníkům, naslouchat jim a řídit se pak těmito sděleními při další práci.

Pro zákazníky je to zase příležitost, jak se dozvědět více o novinkách a trendech, v letošním roce to byla například nová aplikace Teamcenter Mobility a nové informace o vizi HD-PLM, zákazníci se dozvěděli, jakým směrem se ubírá náš vývoj, a uvedli jsme příklady naplňování naší vize na konkrétních aplikacích. Setkání uživatelů je místem, kde se diskutují aktuální témata a problémy a kde obě strany získávají inspiraci.

Jsme si vědomi, že zákazníci mají nabité diáře a dostávají pozvání na mnoho různých akcí a velmi pak zvažuji účast na každé z nich. Proto jsme rádi, že v letošním roce nás zákazníci opět potěšili svou hojnou účastí, navíc mnoho zákazníků se účastnilo setkání aktivně jako prezentující. Celkově máme na setkávání uživatelů velice pozitivní ohlasy a určitě hodláme v jejich organizaci nadále pokračovat, zvláště po letošním vydařeném ročníku, kdy jsme zaznamenali mnohé pozitivní ohlasy na zvolenou lokalitu historického města Mikulov i na doprovodný program setkání.

A jak se připomínky českých uživatelů dostávají k vývojářům? Máme zavedený systém technické podpory, který mimo jiné umožňuje podat tzv. Enhancement Request (Požadavek na zlepšení). V rámci tohoto nástroje je pak možno zaregistrovat v podstatě jakýkoliv požadavek na zlepšení funkčnosti aplikace nebo vytvoření úplně nové funkce. Samotný požadavek může založit kterýkoliv zákazník s platnou maintenance smlouvou sám, nebo může využít služby naší horké linky, kde technik přebere daný požadavek a následně jej zadá do systému. Je samozřejmostí, že dále projdou všechny požadavky určitým procesem prioritizace.

Žádný z dodavatelů řešení pro počítačovou podporu navrhování by neměl opomíjet vzdělávání „nové krve". Jak se stará vaše firma o to, aby měla dostatek vzdělaného dorostu?

Uvědomujeme, že školy nám vychovávají budoucí uživatele našich produktů, a proto je naše cenová politika vůči akademickým institucím velice vstřícná. Nicméně pouze nízká cena akademického SW nám dostatek vzdělaného dorostu nezajistí. V současné době jsme nastartovali projekt, v rámci kterého nabízíme školám možnost navázání bližší spolupráce s firmami po celém území České republiky. V tomto projektu budeme školy aktivně podporovat a zpřístupníme jim možnost učit se na reálných projektech firem. Po nabytí potřebných znalostí a časem získaných zkušeností z reálných projektů mohou na komerčních licencích zhodnotit své zkušenosti a navázat skutečnou spolupráci s komerčním prostředím, po kterém školy tolik volají.

Nemohu se nezeptat na cloudová řešení a možnost využití nejrůznějších mobilních zařízení uživateli vašich softwarů. Co aktuálně na tomto poli Siemens PLM podniká, vyvíjí a nabízí?

V letošním roce jsme uvedli novou aplikaci pro mobilní tablety s názvem Teamcenter Mobility, jež představuje klienta PLM řešení Teamcenter pro uživatele, kteří mají potřebu přístupu k firemním informacím a procesům na cestách, v terénu u zákazníka nebo třeba ve výrobní hale. Teamcenter Mobility je v tuto chvíli dostupný pro Apple iPad a brzy k dispozici pro tablety s operačním systémem Android. Uživatel může již dnes na svém iPadu přistupovat ke všem datům a informacím spravovaným Teamcenterem, prohlížet 3D reprezentaci dat ve formátu JT, tudíž bez potřeby plné CAD licence, může prohlížet informace v běžných formátech Word, Excel, PDF a dalších, a co je podstatné, může se takto mobilně plnohodnotně účastnit workflow a schvalovat, zamítat a připomínkovat řízení stejně, jako by byl připojen v kanceláři. Mobilní klient pracuje i v off-line režimu, všechna data jsou uložena v lokální cache a po připojení do on-line stavu je provedena synchronizace s firemním PLM platformou.

Mobility klient je tak výhodným řešením pro vytížené cestující řídící pracovníky, pro servisní techniky nebo všude tam, kde je třeba sdílet firemní know-how s omezeným přístupem k tradičním klientům. Teamcenter Mobility je příklad naplňování jednoho z pilířů naší firemní technologické vize HD-PLM, která znamená zprostředkovat informace všem uživatelům, kde jsou potřeba, a v kontextu, ve kterém jsou zapotřebí.

A na závěr: Máte příslib nějakých dalších zajímavých zákazníků u nás v ČR?

Na další fiskální období plánujeme opět navýšení kapacit našeho servisního týmu a ještě agresívnější růst než v letošním roce. Jedním z hlavních atributů našeho obchodního modelu a technologické architektury je otevřenost. Proto naše PLM řešení Teamcenter pracuje nezávisle na použité CAD platformě a my přímými integracemi podporujeme správu všech nejběžnějších CAD systémů na trhu. Teamcenter je tak atraktivní pro širokou škálu zákazníků, kteří dnes používají např. již zmíněný Inventor nebo AutoCAD, CATII, SolidWorks nebo Pro/E. Pokud se podíváme na hlavní činitele, kteří ovlivňují rychlost a efektivitu vývoje výrobků, tak zjistíme, že PLM tuto oblast ovlivňuje mnohem výrazněji než použitá CAD platforma. Druhou oblastí, kterou bych chtěl zmínit, jsou odvětví mimo tradiční sektory diskrétní výroby. U řady firem s procesním charakterem výroby nebo přímo nevýrobních firem se ukazuje, že potřeba zavedení jednotné platformy pro správu firemních znalostí je totožná, jenom použité názvosloví a použité průmyslové softwary se mohou lišit. Pochopitelně zde nebudu jmenovat konkrétní společnosti, ale určitě si uděláte představu, pro koho je naše nabídka zajímavá.


Mohlo by vás zajímat: