Google překladač: English Deutsch

PTC Windchill PDM Essentials

Autor článku: Karel Heinige   
Čtvrtek, 18 Červenec 2013 14:28

Tags: Essentials | PDM | PLM | PTC | Software | Windchill

CevelaP3280968Akciová společnost AV Engineering uspořádala v průběhu března putovní odborný seminář, na kterém představila hlavní výhody produktu PTC Windchill PDM Essentials. Zastávkami na trase byla města Ostrava, Plzeň, Mladá Boleslav a Brno. Seminář byl určen technickým ředitelům, vedoucím konstrukce a projektovým/produktovým manažerům. Na poslední akci v Brně jsem se setkal s obchodním ředitelem Petrem Čevelou, na kterého jsem v souvislosti s uváděným produktem měl několik otázek.

Jaké je nové PDM řešení společnosti PTC, které zde nabízíte?
PTC si velmi dobře uvědomuje, že podobné potřeby, jako mají velké globální firmy, mají i malé a střední podniky. Je to především potřeba rychle uvést výrobek na trh a zpracovat velmi rychle nové inovace. PTC využila svých zkušeností a zkušeností svých partnerů a vytvořila z ověřeného Windchillu nové PDM řešení naladěné pro malé a střední podniky. Ty byly od zavedení velkého Windchillu odrazovány jeho robustností a funkcemi, které má velký Windchill navíc a které malé podniky nepotřebují. Naopak funkce, které by potřebovaly, nebyly v rámci toho balíku úplně dostupné na straně jedné, na straně druhé robustní systém potřebuje i robustní IT infrastrukturu a další věci související nejen s implementací, ale i s údržbou systému. Proto PTC naladilo řešení tak, aby bylo vhodné pro malé a střední podniky.

Respektuje Windchill PDM Essentials menší kapacitu IT odborníků v malých a menších firmách?
PTC připravilo k tomuto systému velmi dobrý instalátor, což znamená, že produkt může instalovat každý bez nějaké detailní znalosti IT infrastruktury a prakticky během několika málo hodin v tom může začít pracovat. Což je úžasné! Samotný balíček softwaru je vytvořen tak, že v sobě zahrnuje i databázi, se kterou pracuje. V tomto případě je to runtime Microsoft SQL, takže ani o toto se nemusí uživatel starat. A součástí instalace je i vizualizační prostředí Creo View. Právě díky integrovaným vizualizačním funkcím Creo View mohou i uživatelé mimo konstrukční tým technická data (CAD modely, výkresy apod.) jednoduše prohlížet, proměřovat nebo třeba analyzovat. Navíc balíček Windchill PDM Essentials zahrnuje i tzv. workgroup managery, tedy jakési konektory do prostředí AutoCADu, Inventoru a SolidWorks. To je vhodné pro firmy, které používají více technologií při konstrukci, což je běžné třeba u zakázkových kanceláří, kde firmy používají více CAD technologií, protože to od nich očekávají jejich odběratelé.

Předváděné řešení ale neslouží jen pro správu konstrukčních dat, že?
Je určeno také pro správu dokumentů (document management), to znamená primárně Microsoft dokumentů nebo PDF dokumentů. Prostředí PDM Essentials je velmi užitečné a velmi atraktivní pro správu všeho, co dnes tvoří zakázkovou sadu technické dokumentace. Z tohoto důvodu si myslím, že je vhodné prakticky pro většinu firem v ČR, protože pokud budeme brát typickou firmu s konstrukční kanceláří v rozměru 3, 5, 8 konstruktérů, k tomu připočteme třeba dva technology, kteří se v podniku pohybují, řekněme dále pracovník nákupu, obchodu a třeba servisu, tak jsme na počtu licencí 8 až 10, které se mohou v rámci organizace efektivně sdílet.

Jak jsou licence koncipovány?
Licenční model, který PTC připravilo, vyplývá z modelové konstrukční kanceláře, kterou jsem naznačil. Jedná se o plovoucí licence, které se dají používat kdekoliv v organizaci, na kterémkoliv počítači, který určíte, podobně jak je tomu u CAD nástrojů třeba typu Creo. To je taková základní charakteristika.

A samozřejmě pokud firma poroste a bude chtít zapojit další funkce, třeba z oblasti technologických postupů, zavést složitější změnový management, změnové řízení atd., tak potom je možný přechod do tzv. velkého Windchillu s tím, že databáze už vytvořených dat je pro velký Windchill bezproblémově využitelná. Výhoda je, že i uživatelské prostředí je pro oba systémy stejné, takže se firmy nemusí zaobírat tím, že by museli lidi zaškolovat na nové prostředí. Prakticky si uživatelé osvojí jen nové funkce, které budou ve velkém Windchillu navíc. To je jistě dobrá zpráva pro firmy, které plánují svůj další rozvoj.

Dnes svou roadshow končíte. Děláte si z ní už nějaké závěry?
Již dnes z ohlasů účastníků je patrné, že potřeba lépe spravovat a řídit výrobková data je i pro střední a malé podniky důležitá. Firmy si začínají uvědomovat, kolik času a energie ztrácí tím, že potřebné informace nedohledají, nebo když dohledají, nemají jistotu jejich aktuálnosti. Životně důležité informace jsou mnohdy různě v podniku roztříštěné na mnoha datových úložištích, navzájem nepropojených, atd. Dohledat informace, to je jeden ze základních problémů. V posledním období jsme provedli řadu analýz v českých výrobních podnicích a manažeři nám sdělují: „Kdybychom byli schopni rychle a včas dohledat relevantní informace, tak zkrátíme naše časy uvedení výrobků do výroby až o 30 procent." To je zásadní informace. To by mělo majitele a management zajímat. Na jedné straně můžete kapacitu navyšovat tím, že budete rozšiřovat konstrukční týmy, ale to na sebe váže další náklady. Možná bude lepší se zamyslet, jak zvýšit efektivitu stávajících týmů třeba eliminací neproduktivních činností.

Dnes jsem zde napočítal asi 25 lidí. Jak vypadala účast v ostatních městech?
Jak jsem již uvedl, evidujeme zhruba 100 přihlášených. Udělali jsme roadshow ve čtyřech lokalitách, aby nemuseli účastníci trávit mnoho času v autech a jezdit za námi. Takže jsme využili naši kancelář v Plzni, v Mladé Boleslavi atraktivní Škoda muzeum a před touto brněnskou akcí seminář proběhl na univerzitě VŠB v Ostravě. Takže jsme využili čtyři lokality, aby to každý měl relativně dobře k dispozici.

Máte zákazníky, kteří ještě nepřešli z Pro/E na Creo a chtěli by tento produkt používat?
Řada společností by ráda přešla do prostředí Creo ze staršího prostředí Pro/Engineer, nicméně tento přechod synchronizují se svými partnery, se kterými spolupracují v rámci velkých dodavatelských řetězců. Velké korporace řeší změny verzí CAD softwaru systémově a provádí je bez ohledu na to, jaký inovační cyklus má vývojář softwaru. V okamžiku, kdy velké organizace budou přecházet na platformu Creo, bude to znamenat lavinový efekt směrem do dodavatelského řetězce, a to bude základním impulzem pro přechod řady podniků do prostředí Creo. My dnes evidujeme možná polovinu firem, které dřív používaly Pro/Engineer, už na platformě Creo. Takže zákaznická báze se do platformy Creo přetváří rychle. Dnes je totiž naprosto evidentní, jaké výhody Creo oproti původnímu Pro/Engineeru přináší. Nejde jen o uživatelský interface, ale o řadu zcela unikátních funkcí, které dnes mohou firmy využívat.

Jsou firmy, které mají plno dat a nyní by chtěly nasadit nějaké softwarové PDM řešení. Co to pro takové firmy bude znamenat?
To je velmi komplexní otázka, ale její řešení není složité. Nejpodstatnější je, aby si podniky uvědomily, jakou pro ně mají výrobková data hodnotu. S dalšími kroky už umíme firmám pomoci. Stanovíme informační model, lépe řečeno datovou strukturu informací, nastavíme schvalovací procedury, zavedeme uživatelské účty a přístupová práva a nastavíme základní pracovní postupy. Následně uživatele zaškolíme v takovém rozsahu, jak to bude jejich role v procesu vyžadovat. Po ověření nastavení v pilotním projektu lze velmi rychle přejít do rutinního používání.

U Windchill PDM Essential je velmi elegantní instalace, software se velmi dobře a příjemně konfiguruje, čili řada složitých procedur známých z velkých PLM systémů tady odpadá. Nastavení je relativně jednoduché, a pak jde tedy jenom o to, aby si každý uživatel dokázal uvědomit, jaká je jeho role v daném procesu a aby systém, který bude Windchill PDM Essential spravovat a řídit, respektoval.

Windchill PDM Essential využívá internetové technologie, takže každému uživateli se otvírá webová stránka a pracuje se s hyperlinkovými odkazy, což je velmi elegantní. Fyzická data se přenáší teprve tehdy, když uživatel data upravuje. Data se nachází v jednotném prostředí a uživatel má tak zajištěný snadný, ale přesto řízený přístup odkudkoliv. Princip distribuce fyzických dat v podniku např. e-mailem je nahrazen principem řízeného sdílení. To je velmi užitečné jednak z pohledu snížené náročnosti na vytížení počítačových sítí v rámci podniku, ale také třeba z pohledu omezení tvorby duplicitních dat.

Děkuji za rozhovor a hodnotné informace pro naše čtenáře.


Mohlo by vás zajímat: