SolidWorks
EDU Trainings IT školení
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
CAD Studio
AIMTEC
Voice of Industry

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZKW Group se softwarem Teamcenter pomáhá zvyšovat bezpečnost řidičů na silnicích

Autor článku: Lucie Hniličková   

Tags: PLM | Siemens | Teamcenter | ZKW

02Siemens250Správné světlo musí řidiči při řízení zajistit, aby viděl vozovku a bezprostřední okolí a také aby jeho vozidlo bylo dobře viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. K dobré viditelnosti, která znamená bezpečnost, po několik desetiletí významně přispívají inovační osvětlovací systémy vytvářené firmou ZKW Group (ZKW). Firma navrhuje a vyrábí osvětlovací systémy pro osobní a nákladní automobily a motocykly, převážně v segmentu špičkových výrobců.

ZKW vyvíjí jedinečné vlastnosti svých produktů na základě špičkových technologií. Výzkumné a vývojové projekty se často realizují výhradně pro zákazníky a v úzké spolupráci s nimi. Každý výrobek s sebou nese nesmírné množství informací o všech součástech, jakož i o cestě vývoje. Proto firma ZKW v červenci 2007 zavedla software Teamcenter od Siemens PLM Software jako svoji podnikovou informační základnu pro správu a řízení všech digitálních konstrukčních dat s celkovým počtem 55 uživatelů. Kromě dat výrobku řídí Teamcenter rovněž informace související s položkami, včetně potřebných vstřikovacích forem, z nichž některé navrhují a vyrábějí externí dodavatelé podle požadavků ZKW.

Dosahujeme plnou kompatibilitu

„V roce 2012 Teamcenter využívalo téměř 600 uživatelů, tedy třikrát více oproti původním odhadům.“

Systém začíná pracovat, jakmile je vznesen požadavek v prodejním oddělení, kde se systém používá k optimálnímu začlenění technických dat pro díly a montážní sestavy ve 2D a 3D i pro další projektově specifické dokumenty z různých zdrojů. Využívá se také pro data získaná v různých simulacích (simulace osvětlení, silová nebo teplotní analýza, simulace vstřikování atd.) a při zajištění jakosti. „Naším cílem je, abychom v Teamcenter měli všechny dokumenty vytvořené během životního cyklu výrobku a abychom udržovali varianty jako řízené verze," vysvětluje Erich Schildberger, vedoucí skupiny řízení dat pro ZKW. „Firma ZKW používá produkty od různých dodavatelů, aby zajistila plnou kompatibilitu se systémy preferovanými zákazníky. Často je tak možné u návrhů na zakázku pro různé nákupčí použít stejné díly nebo podsestavy. Pro celkový návrh našich výrobků máme multi-CAD prostředí."

Když před patnácti lety Schildberger nastoupil do firmy, měla ZKW přibližně 600 zaměstnanců. Začínal v oddělení centrálního řízení projektů. V současné době vede skupinu šesti lidí pověřených řízením dat, která se v první řadě zaměřuje na technickou infrastrukturu a systémy informačních technologií včetně základny SharePoint a software počítačem podporovaného projektování, vývoje a výroby (CAD/CAE/CAM).

02Siemens-02V šesti závodech ZKW navrhuje a vyrábí osvětlovací systémy pro osobní a nákladní automobily a motocykly
a zavádí při tom technologie, které vám určitě zvednou obočí, když je uvidíte na silnici v nastupujících generacích vozidel.

Matrix usnadňuje noční jízdu

„Teamcenter hraje strategickou úlohu v našem úspěchu na trhu, takže neustále rozšiřujeme jeho použití k pokrytí dalších oblastí aplikací,” říká Erich Schildberger, vedoucí skupiny řízení dat pro ZKW.

S automobilovým světlometem vybaveným plně automatickým matrix systémem svítících diod (LED) je řízení v noci bezpečnější a pohodlnější. Světelné zdroje LED v reflektorech lze zapnout a vypnout ve zlomcích sekund s použitím inteligence čelní kamery. Tímto způsobem jsou ostatní vozidla automaticky zakryta, zatímco jejich okolí zůstává jasně osvětleno dálkovým světlem. Funkce dynamického zatáčecího světla a otáčecího světla Matrix Light se již pro ZKW staly standardem, stejně jako výhradní používání energeticky účinných a trvanlivých LED v samotném reflektoru. Tento způsob inovace podpořil rychlý růst ZKW. Teamcenter pomáhá podporovat rozmach firmy zajištěním transparentnosti a komplexního archivu informací. Umožňuje spolupráci mezi roztroušenými týmy, což znamená, že mohou být rozesety po celém světě. Možnosti Teamcenter pro plánování a klasifikaci projektů se využívají několik roků s velkým úspěchem. „Vynikající znalost požadavků zákazníků je nejdůležitějším faktorem k tomu, aby bylo možno činit informovaná rozhodnutí, která vedou k lepším výrobkům," říká Schildberger. „Proto byly v celé firmě ZKW zavedeny moduly systémového inženýrství a řízení požadavků."

Papírové formuláře patří minulosti

„Přechod k Teamcenter podstatně posílil účinnost změnových postupů ZKW a dále zvýšil schopnost firmy rychle reagovat a dosahovat vynikajících výsledků.”

S rostoucí velikostí firmy, zvyšujícím se počtem jednotlivých projektů a narůstající složitostí výrobků se přirozeně rapidně zvyšuje počet změn. „Ve světě, v němž základní technologie podléhají rychlým změnám, je pochopitelné, že se věci mohou změnit mezi zaúčtováním objednávky a expedicí posledních kusů," říká Schildberger. „Jen v roce 2011 různé položky ZKW společně se souvisejícími výrobními procesy zaznamenaly nejméně 4 300 změn a optimalizačních běhů." Tento objem jasně naznačoval, že zavedený změnový proces není vhodný. Byl to papírový systém s formuláři, které se zasílaly ke schválení s dalšími přiloženými dokumenty. V důsledku růstu interní organizační struktury se formuláře opakovaně rozšiřovaly, aby poskytly více informací a odpovědí na dotazy. Neustále se také zvyšoval počet zapojených pracovníků, což nijak neurychlovalo realizaci a transparentnost revizních postupů. Pokusy urychlit proces paralelními pracemi měly za následek současné obíhání různých kopií. Sjednocování obsahu vytvářelo práci navíc a přidávalo další stupeň složitosti. Proto dříve existující změnové a revizních postupy nemohly v rozptýlených závodech již účinně fungovat.

02Siemens-03Přizpůsobivé zatáčecí světlo ZKW pro motocykly neustále udržuje hranici světlo/tma na povrchu vozovky,
což zvyšuje bezpečnost řízení.

Zavedení řízení změn dávalo smysl

S Teamcenter byla zavedena základna pro poskytování dat a vytváření klasifikovaných toků prací, takže rozšíření sady nástrojů přidáním možnosti řízení změn mělo smysl. „Stále více zaměstnanců trvalo na tom, aby se strategie začala opatrně zavádět," říká Schildberger. „Po přípravném období, které trvalo jeden rok, funkce změnového řízení Teamcenter plně nahradila předchozí změnové postupy." Nyní každý uživatel software Windows v celé firmě může použít interně naprogramovaný modul k zaevidování hlášení problému nebo návrhu ke zlepšení. Uživatelé si nemusejí lámat hlavu nad tím, kdo by mohl být správným příjemcem, protože všechny odpovědnosti za výrobek během fáze návrhu a sériové výroby jsou jasně upraveny a uloženy v databázi systému.

02Siemens-04Osvětlovací systém s modulem zatáčecího světla BendLite Xenon, světly pro denní svícení
a obrysovými světly ve tvaru prstence a LED indikátory otáčení. Foto: ZKW

Change Management umožňuje paralelní práci

Definovaný tok prací umožňuje, aby pověřená osoba byla informována okamžitě, jakmile dojde ke změně dokumentu a jakmile se třeba, aby tato osoba jednala. Změna vedla k podstatnému snížení pracovního zatížení. Kolegové dostanou zprávu až v okamžiku, kdy jsou shromážděny všechny informace potřebné pro jejich práci, a nemusejí trávit čas hledáním, protože všechna požadovaná data dostanou na svůj stůl. Navíc jsou tato data plně transparentní. Během všech fází plánování a realizace změny, které jsou uvedeny v Žádosti o změnu (Change Request) a Protokolu o změně (Change Report), se systém stará o to, aby uživatele informoval o procesech.

02Siemens-05Světlomet LED Matrix automaticky zakrývá protijedoucí vozidla nebo vozidla jedoucí před vámi,
zatímco jasně osvětluje jejich okolí. Foto: ZKW

Použití Change Management urychluje změnový proces, protože umožňuje paralelní práci. Kromě toho si lze kdykoliv prohlédnout aktuální stav každé změny nezávisle na lokaci prohlížejícího, což výrazně urychluje reakci na dotazy zákazníků a plánování. Systém také umožňuje identifikovat úzká místa procesu. Je rychle zřejmé, uvízne-li změnová akce na příliš dlouhou dobu. „Nejvýznamnějším přínosem funkce elektronického řízení změn je snadná identifikace toho, co se změnilo a proč a kdo se na změně podílel," říká Schildberger. „Teamcenter Change Management umožňuje firmě ZKW řídit změnové postupy v celé skupině, s centrální dokumentací a analýzou."

Světla, která svítí do zatáčky

Díky inovacím svých 3 800 zaměstnanců má společnost ZKW vynikající postavení na trhu. Ve svých šesti závodech neustále vyvíjí nové technologie, které milionům lidí zlepšují zážitek z jízdy. Pro příklad uveďme, že firma ZKW jako první na světě vyvinula a vyrobila přizpůsobivá zatáčecí světla pro motocykly. Mají tvar sestavy světlometu s aktivním vyrovnáním úhlu otáčení a sklonu. Tato technologie neustále udržuje hranici světlo/tma na povrchu vozovky, a to během akcelerace, zpomalování nebo zatáčení, což výrazně zvyšuje bezpečnost řízení.

Mohlo by vás zajímat: