Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Lisované systémy Wavin

Autor článku: Redakce   
Úterý, 13 Únor 2024 13:09

Tags: BIM | Projektování | Revit | Wavin | WavinCzechia | Webinar

Wavin-2407Za­jí­ma­jí vás po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o li­so­va­ných sys­té­mech Wavin či prak­tic­ká ukáz­ka práce s Wavin knihov­na­mi K5/M5 pro pro­gram Revit? Pak se při­hlas­te na bez­plat­ný webi­nář Li­so­va­né sys­témy Wavin – te­o­re­tic­ké aspek­ty a prak­tic­ký návrh v pro­gra­mu Revit, který pro­běh­ne 23. února v čase 10:00 – 10:45 hodin.

Pokud se webi­ná­ře ne­mů­že­te zú­čast­nit, ne­va­dí. Za­re­gis­truj­te se a po skon­če­ní webi­ná­ře vám bude za­slán odkaz na jeho zá­znam.

Přednášející: Pavel Seidl a Stanislav Tejkal

Co se dozvíte:

  • Podrobné informace o lisovaných systémech Wavin – rozvody podlahového a radiátorového vytápění, rozvody vnitřního vodovodu
  • Aktuální novinky v sortimentu a ucelené produktové informace
  • Praktický aspekty návrhu potrubních rozvodů pomocí lisovaných systémů
  • Praktická ukázka práce s Wavin knihovnami K5/M5 pro program Revit
  • Řešení specifických sytuací při návrhu instalace v programu Revit

Registrovat se

 


Mohlo by vás zajímat: