E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA
Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nové cesty pro SketchUp 6 v českém prostředí

Většina z uživatelů tohoto softwaru už dnes velmi dobře ví, že jejich SketchUp 6 představuje velmi silný, rychlý a přizpůsobivý počítačový program, který jim šetří čas, poněvadž efektivně zkracuje projekční cestu k realizaci vlastních představ na monitoru. Málokoho však ale zatím napadne, že by mohl působit jako odrazový můstek či základna k programování různých Pluginů a doplňků, které dnes již začínají vyžadovat projektanti, architekti, návrháři obytných dispozic, designéři a stavební inženýři při řešení specializací ve Feng Shui nebo při zjišťování působnosti ergonomického a environmentálního vlivu na fyzické stavby.

ENGES a Feng Shui

Autor tohoto příspěvku je neodmyslitelně spojený s vedením prací ve firmě Alpan Harmony, která se intenzívně více jak 20 let zabývá kromě projekčních prací podle Feng Shui především tzv. Energetickou Geometrií Staveb, neboli ENGES.

ENGES vyšetřuje Tvarovou strukturu domů včetně jejího obsahu a podrobně zkoumá jejich vliv na psychické a fyzické zdraví Člověka. Především je zaměřená na nepravidelné půdorysné dispozice, které ve výstavbě bohužel převažují.Interní prostor podlaží domu na základě jeho vnější obvodové křivky Tvaru
Firma Alpan Harmony prošla od svého počátku velmi obtížnou cestou od testování energetické Formy na zmenšených modelech domů až po průzkum staveb ve skutečné velikosti. Alpan Harmony vytvořila nejprve programové databáze do kapesních počítačů CASIO Algebra FX 2.0 Plus, jež se výborně osvědčily v praxi, ale neumožňovaly velkoplošné interaktivní barevné zobrazování, jaké nabízejí AutoCADy a SketchUp 6.

Od počátku roku 2007 ale dochází při hledání nového a především vhodného softwaru k velkému posunu, neboť firma navázala kontakt s brněnskou pobočkou firmy 3E Engineering. Z jejich intenzívní spolupráce vzniká po více jak půldruhém roce kvalitní software FENG SHUI postavený právě na základně SketchUp 6. Plugin FENG SHUI umí v propojení s vědomostní databází uživatele velmi efektivně řešit i ty nejsložitější Tvarové struktury podle horizontálního řezu stavebního díla a odhaluje nedostatky v nepravidelných a nesymetrických Tvarech domů, ale také u bytů.
Energetické
ENGES podrobně testuje libovolný stavební Tvar podle jeho horizontálního řezu a zkoumá jak jeho vnější Tvarovou Formu (TF), tak především interní Obsah této Tvarové Formy (OTF).

Poněvadž nosnou filosofií Alpanu je starověká orientální systematika, také software FENG SHUI pracuje při řešení zjištěné problematiky v podlaží domu, bytu nebo v místnosti na základě celostního pohledu, který se očekává také od uživatele této programové databáze.

Do softwaru FENG SHUI bylo rovněž nezbytné ještě zavést výrazové prostředky blízké matematikům a stavebním technikům dnešní doby, ale přitom přesně vystihující původní speciální slovník používaný ve Feng Shui. Práce to byla vskutku nesnadná a náročná.

Výsledná programová databáze je navíc provedena takovým způsobem, že posiluje u každého uživatele systém intuitivní logiky, při zpracování jednotlivých úkolů tedy pracují u každého uživatele obě hemisféry a není přetěžována pouze ta levá, která řeší systém a logické zpracování dat.
Oblast maximální plochy

Stavby a vliv planety Země

Celá programová databáze je postavena na základě výsledků mnohaletých pozorování a testování jak v interním, tak v externím prostředí staveb. FENG SHUI vyhodnocuje chování kontrastního rozhraní mezi sebou, jaké se objevuje např. mezi cihelným zdivem a externím vzdušným prostorem nebo mezi silně vodivými a nevodivými materiály přiléhajícími těsně k sobě či mezi dřevěnou příčkou a interním (vzdušným) prostorem.

Výsledky výzkumu zakomponované v softwaru FENG SHUI totiž ukazují na působení a koncentraci všudypřítomného celoplanetárního Pole, které sestává ze dvou složek na sebe kolmých – z Pole Rotačního a Pole Gravitačního naší planety Země. Řekli bychom, že se jedná spíše o oblasti, které přináleží hodnotit odborníkovi na Geofyziku než stavebnímu technikovi, to však je ale omyl. Ukázalo se, že proudící pulzní RotačněGravitační Pole planety prochází jakoukoli hmotou nad zemským a pod zemským povrchem beze změny, k výrazným změnám ovšem bez pokračujícího ovlivnění směru proudění dochází právě na všech rozhraních hmotných mezi sebou a především na rozhraní mezi hmotnou konstrukcí a vzdušným prostorem v exteriéru. Na dotyčném rozhraní dochází k silné interaktivní komunikaci mezi energetickou složkou z jedné a druhé „homogenity“, jejímž výsledkem je vytvoření vrstvy někdy až s 300násobnou hustotou původního pole. Tato vrstva vytvoří v energetické podobě okolo fyzického stavebního Tvaru další Tvar, mající však povahu spíše magnetickou.
Dominantní plocha
Nakonec tato energetická struktura jakéhokoli Tvaru domu začne intenzívně „komunikovat“ ještě s interním prostorem dané stavby a vytvoří onu pověstnou a zvláštní Energetickou Geometrii Stavby (ENGES), přesněji jejího horizontálního řezu. Hierarchicky je oním Polem Země jakoby „naskenovaná“ nejprve celá stavba podle své celkové vnější obrysové křivky Tvaru a následně všechny dílčí místnosti podle svého rozhraní (na základě světlých rozměrů interních prostor).

Celá síla takového energetického Tvaru je ještě navíc závislá od umístění lokality lišící se pro severní a jižní polokouli, v kratším časovém úseku ji ovlivňuje střídání 4 ročních období a krátkodoběji ještě pozice Slunce na obloze a přechody teplé či studené fronty.
Základní energetické pole

Navrhujme v souladu s přírodou

V dotyčném RG Poli naší planety se všichni rodíme, jedná se o nejpřirozenější Pole, jež se řídí podle přesných matematických, geometrických a geofyzikálních zákonitostí. RG Pole lze usilovnou prací vysledovat a mnohokráte posléze ověřovat v praxi. Při dodržování správných pravidel geometrie v rámci zjištěných přírodních zákonitostí se Pole chová přirozeně, my jej ale můžeme v projekční praxi z neznalosti často zablokovat, přetěžovat nebo odlehčovat, právě na základě volby navrhovaného stavebního Tvaru, jenž vzniká na projekčním stole nebo na monitoru počítače.

ENGES tak ukazuje na vznik nového, velmi důležitého vědního oboru, v němž má hlavní slovo Geofyzika, která ale ukazuje na působnost RG Pole planety ve stavebních Tvarech. Tam je to už specializace stavební. Projekční týmy, stavební inženýři, návrháři nebo architekti tak dostávají příležitost se podílet s daleko větší zodpovědností na návrzích a realizacích svých děl.
Turbulentní kuželové Pole Země
ENGES však touto cestou logicky současně zvyšuje (a to především zpočátku) náročnost na profesionální studium a na čas k praktickému zavedení znalostí do projekční a stavební praxe. 

RotačněGravitační Pole naší planety (RG Pole) má velikou sílu vzhledem k tomu malému kousku umně tvarované hmoty jménem dům, jenž postavíme někde na povrchu Země. Zkusme nazývat dotyčné Pole Velkou Zemí a postavený dům Malou Zemí. Dá se totiž říci, že zákonitosti Malé Země jménem dům se hierarchicky mají přirozeně podřizovat zákonitostem Velké Země, která je připravená vzít Malou Zemi při respektování energetických pravidel vždy pod svoje ochranná křídla. Velká Země požaduje na základě systematiky ENGES u každého Tvaru domu jeho dostatečně přesné natočení podle tzv. silné diagonály na každé z polokoulí zvlášť, aby Malá Země (dům) jako Geočip přesně „zapadl“ do schématu přírodních energetických Polí Velké Země (planety). Život Člověka v takovém domě, který může být k nerozeznání od okolních staveb, je následně daleko více harmonický a zdravější než v jiných případech.Centální Energetické Pole

Volba softwaru – SketchUp

SketchUp 6 se právě pro svoji interaktivnost a rychlost provádění ve 2D a především 3D kompozicích stal ideálním výchozím bodem pro řešení této prakticky nové stavební problematiky.  

Přiložený seznam Pluginu FENG SHUI je koncipován tak, aby vedl uživatele od řešení vlastní Tvarové Formy (TF) domu nebo bytu k průzkumu ENGES jeho interního Obsahu Tvarové Formy (OTF). Jednotlivé oddíly společného významu a určení jsou navíc oddělené pro lepší přehlednost čarou. Ve 33 Položkách včetně autorizace a nápovědy se tak ukrývá arzenál nástrojů pro řešení originální „živé“ geometrie libovolného domu nebo Tvaru, jak lze vidět z barevné přílohy.
Turbulentní kuželové Pole Země
Pomocí nástroje Tužka nebo Obdélník, nebo přes horké klávesy, dosáhne uživatel nejprve známým způsobem rychlého zobrazení Tvarové křivky ENGES (rozměry podle vnějšího obrysu stavebního Tvaru), u níž se při uzavření projeví interní plocha vybarvená do modra (obr. 1).

Dále uživatel po aktivaci interní modré plochy (kliknutím do ní) prochází v horní liště

do přidaného Pluginu FENG SHUI, kde vytvoří nejprve pomocí nejvýše položené položky „Bazální dispozice Tvaru – vnější obrys“ základnu pro všechny následující práce s Tvarem. Při této aktivaci zmizí zabarvení plochy do modra a zůstane pouze obrys Tvaru v síle navolené čáry.
Horní energetické Pole
Následně vstupuje do aktivace druhé položky odshora, aby zjistil, jak je na tom Tvarová Forma (TF) podle vlastní nepravidelnosti Tvarové struktury, zdali je schopná se ještě propojit energeticky v případě chybějících rohů mezi sebou (obr. 2). Chybějící nároží, kde se červené linie nesetkají ani neprotnou, vytvářejí první větší problém s tzv. energetickou imunitou Tvarové Formy (TF). Podle pravidel Feng Shui je možné dotyčné chybějící rohy zaplnit vhodnou praktickou kreaturou, avšak v nárožích bez propojení to prakticky bude velmi obtížné. V případech, které ukazují na Tvaru spodní dvě protnutá nároží, to naopak půjde poměrně efektivně a snadno. 

V přírodě okolo nás platí důležitý zákon – kód o nutnosti dosažení symetrie a řádu jako cílové podoby u jakékoli Formy. Pokaždé se tedy energie ve Tvaru budou snažit přetvářet nepravidelné, byť hrubohmotné vlastní struktury do pravidelné a symetrické podoby, byť v energetické rovině RG Pole. Cesta u nepravidelného pravoúhlého Tvaru se na našem příkladě děje prostřednictvím zarovnání celé nepravidelné struktury do obdélníku, který se jmenuje Maximální Plocha (MP) – obr. 3. Jak ale později uvidíme, náš návrh Tvaru domu v porovnání s jiným, mírně pozměněným Tvarem se může výrazně lišit (porovnání obr. 9 s obr. 9a), zkrátka Tvarová Forma (TF) už to nedokáže a nastávají problémy pro obyvatele daného Tvaru (obr. 9a).
Turbulentní kuželové energie Země
Jestliže ale uživatel – projektant zjistil, že v návrhu projektu se vyskytují nespojené rohové kompozice, může zpětnými šipkami dojít na počátek tvorby k modrému půdorysu a nástrojem Posun natahovat nebo smršťovat nepatrně daný Tvar tak dlouho, až dojde k propojení ve všech chybějících rozích navrhovaného objektu. Tím, přestože bude mít Tvar domu ve fyzické rovině nepravidelnou Formu, ovšem zajistí symetrickou Formu pro RG Pole okolo hmotného Tvaru a budoucí dům bude v dostatečné míře harmonický a přínosný pro své obyvatele.

Z bílého půdorysu uživatel následně aktivuje položku „Celková výchozí situace Tvaru“, kde SketchUp 6 provede 3násobnou akci slučující další 3 položky pod ní do jediného kroku, pokud je to možné. Cílem je vyhledání a stanovení tzv. Dominantní Plochy (DP), která pracuje zvláště v nepravidelném Tvaru jako harmonizující symetrické srdce interní plochy. Okolo ní se v interním prostoru a v externím okolí Tvaru současně objevují zůstatkové plochy vyplňující nepravidelnosti Tvaru (obr. 4). Nyní bude rozhodující vzájemný poměr doplňkových ploch nejprve ve vztahu k poloviční a následně k celé výměře Dominantní Plochy (DP).
Souhrnný pohled
Plošné poměry totiž rozhodují, do jaké míry bude ENGES harmonickým celkem v daném Tvaru pro samotnou stavbu domu (obr. 5, 6), jakým způsobem a v jakých pozicích bude působit na každého člověka obývajícího dům (obr. 7, 7a, 8) a v jakém rozsahu bude ENGES schopná zastřešovat pomocí tzv. velké harmonizace život člověka i domu v rovině duševního zdraví a psychické pohody (obr. 9, 9a, 10). Všechny dotyčné příkazy řeší uživatel pomocí příslušné trojice položek pod zastřešujícími řádky VEP, VIP a ZIP – viz seznam Pluginu FENG SHUI.

Do hry navíc vstupují matrice turbulentních proudnic Země GHZ 8 postavené přesně podle světových stran (obr. 6, 8, 10), jež se pomocí programu SketchUp – FENG SHUI přepočítávají vzhledem k ploše zadaného podlaží domu po aktivaci u položek GHZ 8 (VEP, VIP, ZIP) nebo v případě potřeby rozsáhlejšího průzkumu u položek GHZ 12, 48, 72 (obr. 15, 17).
Čistá a rovná vertikální páteř domu
Obr. 14 Čistá a rovná vertikální páteř domu v gravitačním poli Země u symetrického a pravidelného Tvaru domu

Nepravidelnost Tvarové struktury domu způsobuje nejenom problémy Rotačnímu Poli stavby, ale především jeho Gravitačnímu Poli v interním prostoru podlaží domu. Vektorová Pole pravoúhlých kompozic VEP, VIP, ZIP, stejně jako pozice turbulentních Matric se nesetkávají nad sebou v zákrytu a bortí čistou gravitační osu – páteř domu do podoby určité silokřivky (obr. 11, 12, 13, 14). Matrice turbulentních kuželových energií
Obr. 15 Matrice turbulentních kuželových energií GHZ 72 + GHZ 24 + GHZ 8 působících na podlaží domu v každé ze svých 72 spektroid energie Země

Princip Letící Hvězdy

 

O principu Letící Hvězdy už bylo ve Feng Shui napsáno mnohé, avšak prakticky nikdo z uživatelů této elitní techniky neumí vysvětlit principy, na kterých vlastně funguje a pracuje. Alpanu se za léta praxe podařilo odhalit skutečnost, že Letící Hvězda je skutečnou „letící“ jakoby zazipovanou strukturou vždy čtvercových polí složenou ze samých vektorových součtů astro- a geofyzikálních sil, jež putují po silné diagonále na každé z polokoulí planety Země k místům spolurezonance narušených homogenních Polí v prostoru.
Energetická Form tzv. Letící Hvězdy
Ob. 16 Energetická Form tzv. Letící Hvězdy vycházející z rotačních a gravitačních principů severní polokoule, jež operuje nad domem těsně před vstupem do jeho interních prostor

Takovou jednoznačnou „poruchou“ homogenního RG Pole na jeho cestě nad povrchem Země je právě hmotná struktura domu nebo jakékoli stavby. To neplatí na horská pásma nebo solitérní vršky, neboť jsou přirozeným vyzdvižením zemského povrchu v geologicky aktivních obdobích planety, kdežto stavba jako taková je umělým navýšením zemského povrchu, se kterým planeta nebude „kamarádit“, dokud se nepodřídí zákonitostem a principům ENGES.

Struktura Letící Hvězdy se zastaví vždy přesně nad střechou domu a konfiguruje svou plošnou velikost s nejbližší a největší plošnou horizontální velikostí domu. Střed velké čtvercové plochy Letící Hvězdy se pokaždé nalézá přesně nad těžištěm oné maximální plochy pod ní a ona sama je pokaždé natočená ohraničením velkého čtverce přesně podle světových stran (obr. 16, 17). Alpan Harmony ovšem následně zjišťuje, že předchozí vektorové pravoúhlé konfigurace VEP, VIP, ZIP představují vlastně ukotvenou Letící Hvězdu do hmotného prostředí stavby.Spolurezonance geofyzikálních principů
VEP, VIP a ZIP ale pracují na základě své frekvence o celé 3 oktávy níže oproti Letící Hvězdě, komunikují podstatně silněji s fyzickou formou a vytvářejí jiné než čtvercové pravoúhlé dispozice tím způsobem, že vyplňují pokaždé ohraničený interní prostor podlaží domu. V Pluginu FENG SHUI se uživatel programu SketchUp 6 dostane ke grafickému vyjádření Letící Hvězdy prostřednictvím položek „Letící Hvězda 12/9, 36“ a „Těžiště a Letící Hvězda 12/9, 36“.

Nezanedbatelnou funkcí tohoto Pluginu je stanovovat plošné hranice frekvenční stability každého Tvaru pro centrální energie, které zodpovídají za synchronizační chod všech ostatních energetických složek ve Tvaru. Ve staré Číně měli pro tato místa označení Tchaj-Ti. Frekvenční rozhraní harmonického srdce domu
Na obr. 18 a obr. 19 je jasně vidět interní pravoúhelníky, které dělí původní obrazec Dominantní Plochy (DP) na 2 shodné plošné velikosti podle intervalu Oktávy (2/1). Překročením oné žlutozelené, respektive u Tvarů s poměrem bližším čtverci – oranžovo- a žlutozelené hranice znamená snižování frekvence Tchaj-Ti, což je v podstatě nebezpečné především pro energetickou imunitu stavebního Tvaru a následně i pro Člověka. Střed Tchaj-Ti se má pohybovat nejlépe v interním nejvnitřnějším obdélníkovém Poli Dominantní Plochy. Uživatel má po aktivování vybrané symetrické pravoúhlé plochy možnost zobrazení těchto interních rozhraní kliknutím na položku „Interní Mřížky DP (Tvaru) – frekvenční rozhraní“. Frekvenční rozhraní
Velmi důležitá je předposlední položka „EM Ohniska stran Tvaru“, pomocí níž efektivně uživatel Pluginu FENG SHUI dosáhne zobrazení bazální roviny ElMag. Ohnisek ze stran Tvaru, jejichž velikost a umístění je rozhodující pro výpočet Dominantní Osy (DO) horizontálního řezu stavby. Tato Dominantní Osa pro zajištění harmonických funkcí ve Tvaru musí směřovat podle jasných matematických pravidel do směru silné diagonály na severní nebo na jižní polokouli, čímž dochází k onomu „zapadnutí“ Geočipu Malé Země do systému pulzace a konfigurace Velké Země. Systém Ohnisek Elektrických (červená barva) a Magnetických (modrá barva) je na příkladu našeho Tvaru vidět přehledně na obr. 20.Rozmístění elmag. Ohnisek
Grafické schéma postupu v Google SketchUp PRO 6 CZ

Co říci na závěr?

Po dlouhých peripetiích a náročném testování máme v České republice software světového formátu, nikoli podle výbavy, ale na základě toho, co umí a co řeší. Na své si přijdou všichni, kteří projektují nebo navrhují obytné prostory včetně těch, již se zabývají principy Feng Shui všeobecně.

Pomocí Pluginu FENG SHUI se daří také řešit problematiku tzv. energetické ekologie staveb

a Plugin jako softwarový projekční nástroj představuje současně mimořádně důležitého pomocníka pro zajišťování vysoké úrovně tolik zmiňovaného zdravého bydlení.

 


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit