Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Postavíme znovu Pepčín? – možná odpověď na otázku: ...A co třeba rozhledna?

Úterý, 28 Prosinec 2010 16:13

Tags: Architektura | GIS

pepcin01Období léta přináší takměř neomezené možnosti v poznávání nových míst, prožití neuvěřitelných zážitků či jen „obyčejný" relax a uvolnění od každodenních pracovních stresových situací. I v tomto období má architektura neodmyslitelné místo v našich plánech, především těch výletně poznávacích i částečně umocněných českým fenoménem – rozhlednami. Jedním z takových přitažlivých míst na mapě České republiky se stává a v blízké budoucnosti snad stane i lokalita v srdci východního Slovácka nedaleko Uherského Brodu, resp. místo ležící v pomyslném těžišti mezi obcemi Drslavice, Hradčovice, Veletiny a Vlčnov. Tato lokalita je pojmenována několika názvy – Mišince, Kaunicův vrch či nejpoužívanějším Pepčín.

Vrchol Pepčína (352 m n. m.) je jednou z přírodních dominant Uherskobrodska.

Historicky je místo na vrcholu spjato s objektem bývalého zámečku hraběte Kaunice, který svou architektonickou a stavební činností výrazně ovlivnil podobu centra Uherského Brodu.

Místo je dnes paloukem obklopeným lesním porostem s nedalekou chráněnou PP „Kovářův žleb" s výskytem několika endemitních druhů rostlin a hmyzu; historičnost rozmanitosti lidského umu, dřiny a folklóru zase dotvářejí soubory vinařských „sklépků" – búd (vlčnovské a veletinské), situované na úpatí kopce.

V současnosti význam místa stoupá, je častým cílem vycházek místních i přespolních; konají se tu pravidelná setkání občanů k příležitosti ukončení letních prázdnin či kalendářního roku s účastí více jak 500 návštěvníků (poslední s podtextem nejvíce půllitrů slovácké slivovice na jednom místě).

S tímto oživením souvisí i snaha výše jmenovaných obcí o vybudování infrastruktury cestovního ruchu spolu s výstavbou rozhledny.

Snaha o přípravu tohoto záměru se datuje od roku 2005, kdy za výrazné podpory místního patriota Jiřího Rosenfelda začaly ve spolupráci s naší společností GISarch studio, s. r. o., vznikat první představy a studie budoucí rozhledny. Původní – velmi extravagantní a nadčasové řešení bylo v průběhu let a po převzetí iniciativy představiteli dotčených obcí usměrněno do dnešní podoby, která se svým tvarem a vzhledem velmi blíží původní podobě věže bývalého zámečku. Naše snahy tedy navazují na ideály našich předků z dob meziválečných minulého století. Tato skutečnost výběru byla následně stvrzena i všelidovým regionálním referendem právě při loňském prázdninovém setkání na Pepčíně.

pepcin02Urbanistické a architektonické řešení

Rozhledna bude realizována v místě, kde se nacházel letní zámeček postavený hrabětem Václavem z Kounic. Stavba byla před třemi desítkami let z moci úřední a v tajnosti srovnána se zemí.

Záměrem je vybudovat rozhlednu, jež bude shodně s původní stavbou ctít myšlenku jednoduchosti a atraktivnosti stavby; její provoz bude nenáročný na údržbu a s celoroční provozuschopností. Stavba svou výškou respektuje výšku okolní vzrostlé zeleně 25 m.

Nová rozhledna vytváří velmi úměrnou hmotu s jednoduchý architektonickým výrazem, jenž zapadne jak do krajinných panorámat, tak i do dílčích scenérií vrcholových partií. Výška, přesahující vrcholy současného lesního porostu o cca 6 m, se dle zkušeností s jinými výškovými stavbami jeví do budoucna jako úměrná. Viditelnost rozhledny bude bezpochyby omezena jednoduchým a nenápadným tvarem vyčnívající části a použitým materiálem s barevností, která může vytvořit zřetelný soulad s obklopujícím prostředím. Rozhledna se tak svým architektonickým ztvárněním, výškou i hmotou příznivě zapojí do krajinného rázu dané lokality.

Základní charakteristika

  • zastavěná plocha........................................185,8 m2
  • obestavěný prostor.....................................526,0 m3
  • výška vyhlídkového ochozu........................... 27,0 m
  • celková výška rozhledny................................31,2 m

1. NP – z otevřeného nádvoří po kruhovém schodišti se vystoupá na vstupní ochoz rozhledny (prostor pod ochozem je možné využít jako sklad, přípravnu či malou výstavní galerii);

2. NP – tvořeno nástupním ochozem, jenž je výškově osazen cca 2,7 m nad okolním terénem a nástupem do rozhledny;

3.–9. NP – tvořeno schodišťovými mezipodestami, umožňujícími výhled okenními otvory do bezprostředního okolí rozhledny;

10. NP – vyhlídkový ochoz ve výšce 27 m nad terénem, cca 3 m nad okolní vzrostlou zelení.

Stavba je navržena jako železobetonová monolitická se železobetonovým nosným sloupem v těžišti tubusu, kotvená k železobetonové základové desce; vyhlídkový ochoz o průměru 5,5 m s kapacitou 20 návštěvníků; přístup po 136 schodech; jednotlivé stupně jsou podporovány dřevěnými trámy kotvenými do nosného sloupu, do předem připravených otvorů.

pepcin03Rozhledna Pepčín – vizualizace, umístění do reálného prostoru

Plášť rozhledny je oživen prostorovou modelací teleskopicky se vysouvajících segmentů v délkách 4,7 m; doplněn okenními otvory a „korunou" vyhlídkové terasy. Pata rozhledny – nástupní ochoz do rozhledny bude navýšen nad okolní niveletu přisypanou zeminou z vytěžené stavební jámy. Otevřením vstupního parteru a zjednodušením přístupu rozhledny bude v maximální míře omezen vliv vandalů na konstrukci rozhledny, resp. její okolí, vzniklý násyp bude sloužit zároveň jako hlediště pro případné pořádané aktivity. Kolem paty násypu rozhledny jsou situovány kameny věnované zainteresovaným obcím regionu Uherskobrodsko.

Z vrcholu nové rozhledny bude velmi kvalitní kruhový panoramatický výhled na území Uherskobrodska, Uherskohradišťska, východního Slovácka lemovaný masívy hřebenů Bílých Karpat, Chřibů, Prakšické vrchoviny, Hostýnských a Vizovických vrchů; slušně jsou vidět Vršatecká bradla na Slovensku (pravdivost těchto tvrzení dokládá studie viditelnosti a potvrzená měření z vysokozdvižné plošiny ve výšce 27 m nad terénem).

Realizace stavby prospěje nejen samotnému Uherskému Brodu a okolním obcím – rozhledna obohatí celý region o nové atraktivní turistické místo. To bude mít dopad na zvýšení návštěvnosti území a rozšíření doprovodných volnočasových aktivit a služeb.

Projektová dokumentace, výstupy a vizualizace je zpracována v prostředí ArchiCAD13, analytické studie provedeny v produktech ESRI.

Identifikační údaje stavby

Název stavby ............Rozhledna Pepčín
Místo stavby
...............vrchol Pepčína, k. ú. Drslavice
Kraj
..........................Zlínský
Investor
.....................Obce Drslavice, Hradčovice, Veletiny, Vlčnov, Uherský Brod
Projektant
..................GISarch studio, s. r. o., Luhačovice (www.gisarchstudio.cz)

Ing. Pavel Bednařík, Mgr. Radek Bednařík, Jan Šrámek, Ing. Emil Černý (Bibus, s. r. o.)


Mohlo by vás zajímat: