Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nářadí pro AutoCAD

Tags: AutoCAD | Autodesk | Praxe

remes-01Obecné CAD aplikace jsou výtečnými pomocníky při práci každého projektanta. Mezi nejznámější zástupce těchto aplikací můžeme řadit AutoCAD, AutoCAD LT, ZwCAD a další. Každá z těchto aplikací obsahuje množství standardních nástrojů, se kterými můžete nakreslit cokoliv z jakéhokoliv odvětví. V uvozovkách bychom je mohli považovat za „elektronické prkno", skýtající mnoho praktických výhod oproti prknu klasickému. Taktéž si tyto aplikace můžeme představit jako obrovskou dílnu, poskytující nám zázemí pro realizaci našich záměrů. Do každé dílny je ale nutno opatřit potřebné nástroje podle odvětví, ve kterém hodláme pracovat.

Podobně je to i s obecnými CAD aplikacemi, kdy pro profesně zaměřené kreslicí úkony lze tyto aplikace vybavit nástroji, nadstavbami, podle konstrukčního odvětví, kterému se uživatel aplikace věnuje.

Článkem „Nářadí pro AutoCAD" bychom vám rádi přiblížili volně dostupné nástroje pro aplikaci Autodesk AutoCAD. Většinou se bude jednat o nástroje obecného či stavebně technického zaměření, které jsou méně známé a s jejichž pomocí lze usnadnit každodenní rutinu profese projektanta.

Nutno podotknout, že ne každý nástroj podporuje všechny verze AutoCADu, proto doporučujeme pozorně číst pokyny autora na jeho domovských stránkách nebo v popisném souboru (ctimne, readme...). Některé z nástrojů popisovaných v článcích je možné provozovat i v jiných CAD aplikacích podporujících jejich načítání, např. ZwCAD atd. Upozornění: AutoCAD LT nepodporuje načítání aplikací ARX, VLX, LSP.

Nářadí obecné

Nejprve si představíme dva nástroje, jejichž autorem je Franz Plötzl. Na stránkách http://www.ploetzl.com/tools/autocad/ naleznete nástroje nejen pro práci s bloky, hladinami, kótami, ale i nástroje pro stavební praxi.

remes-02Schodiště (Steigung)

Nástroj pro kreslení schématu řezu schodišťového ramene. Jednoduchý dialog obsahuje obrázek s popisem vstupních hodnot. Nástroj vykreslí křivkou řez schodišťovým ramenem pomocí počtu stupňů, jejich šířky a výšky stupně. Tvar schodiště lze zadávat i výslednými hodnotami délky a výšky schodišťového ramene, případně vzájemnou kombinací vstupních hodnot. Ze zadaných hodnot je pak v uzamknutých polích automaticky dopočítán sklon schodiště a Lehmanův vzorec pro ověření správnosti návrhu.

Knihovna válcovaných profilů (Profil)

Praktická pomůcka pro kreslení ocelových profilů. Nástroj nabízí vytvoření ocelového profilu blokem, křivkou, oblastí nebo úsečkami. Podoba profilu může přesně odpovídat tvaru prvku, případně ji lze vykreslit schematicky. Zajímavou možností je vyšrafování profilu a zobrazení os, těžiště nebo středu styku pro zvolený profil. Profily byly vytvořeny na základě dat z knihy „Stahlbau-Profile", 18. vydání, publikované Verein Deutscher Eisenhuettenleute v roce 1991.

Poznámka: Nástroje na stránkách autora jsou ke stažení výhradně v německé, některé i anglické jazykové mutaci. Obrázky prezentované v článku jsou převzaty z přeložené verze nástrojů, které naleznete ve stavební nadstavbě GGmenu.

remes-03Nářadí pro betonové konstrukce a dopravní stavby

Dalšími nástroji, na které bychom rádi upozornili, zabrousíme do oblasti betonových konstrukcí a dopravních staveb. Zaměstnanec VUT v Brně Ing. Lukáš Hron vytvořil pro ulehčení práce několik zajímavých nástrojů, které si můžete stáhnout na jeho stránkách http://www.fce.vutbr.cz/KDK/hron.l/.

Kreslení prutů výztuže

Pokud jste kreslili výkresy výztuže, tak jste stáli před problémem, jak rychle a jednoduše nakreslit profily prutů ocelové výztuže. Jednou z možností je použít objekt vyšrafované kružnice, případně blok o daném průměru prutu, a tyto příkazem násobné kopie nebo pole rozkopírovat na potřebném úseku.

Nástroj „Výztuž" tuto činnost značně ulehčuje, neboť po výběru hladiny pro kreslení, průměru výztuže a způsobu kreslení jednoduše a rychle vytvoří libovolný počet prutů v daném úseku. Nástroj nabízí dva způsoby kreslení:

  • kreslení podle počtu ... rozdělí definovaný úsek a automaticky vypočítá osovou vzdálenost vkládaných prutů výztuže,
  • kreslení podle osové vzdálenosti ... umístí na definovaném úseku pruty výztuže po zadané osové vzdálenosti.

remes-04Ostatní nástroje

Nástroj pro kreslení prutů výztuže není jedinou zajímavou utilitkou, kterou lze na stránkách Lukáše Hrona nalézt. Uveďme alespoň seznam ostatních nástrojů se stručným popisem:

  • Export souřadnic 2D/3D křivky (polyline) nebo spline ... exportuje souřadnice do souboru,
  • Parabola ... kreslí parabolu počátkem, koncem a libovolným bodem paraboly,
  • Parabola ... kreslí parabolu počátkem, koncem a vzepětím,
  • Bubliny s odkazem ... kreslí bubliny s odkazem (pro odkazování prutů výztuže nebo prvků PSV),
  • Popis výztuže ... popisuje výztuž, kterou vyberete v řezu,
  • Výškový zakružovací oblouk,
  • Hladiny ... nástroj pro rychlou správu viditelnosti hladin,
  • Export souřadnic bodů.

Znáte nástroje nebo nadstavby pro AutoCAD, které jsou zdarma a zasloužily by si naši pozornost? Pak neváhejte a informujte nás na adrese: cadlabcz@gmail.com.


Mohlo by vás zajímat: