Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Projektování TZB na počítači dostupné pro každého

Tags: CAD | pitSoftware | Software | TZB

pit-01Pracnost vytváření grafické dokumentace projektů TZB je přes dnešní široké možnosti IT nástrojů stále značná. Navíc se pořád zvyšují nároky na kvalitu dokumentace. Pracovat bez počítače je i pro samostatného projektanta v podstatě nemožné. Nabídka CAD projekčních nástrojů je poměrně velká. Vybírat můžeme podle výkonnosti, použitého formátu souborů a v neposlední řadě podle cen.

Kompatibilita s DWG

Jednoznačnou podmínkou je téměř vždy kompatibilita s formátem DWG, který je představován produkty řady AutoCAD od firmy Autodesk. Je možné používat i samotný produkt AutoCAD pro vytváření dokumentace. Mnohem efektivnější pro projekt stavební profese je však využít oborového řešení nebo nadstavbového programu, který projektantovi usnadňuje tvorbu dokumentace nejen samotným kreslením, ale i vazbami na jeho ostatní činnosti – výpočty, výpisy materiálů apod. Zde ale přichází ke slovu kritérium ceny softwarové podpory.

AutoCAD versus AutoCAD LT

Program AutoCAD se používá ve 2 úrovních. Je to plná verze, která nabízí obrovskou škálu obecných funkčností jak pro kreslení ve 2D, tak i v prostorovém modelování. Navíc tato verze umožňuje doplňovat a využívat vlastní podpůrné programy nebo koupit celá řešení, která s prostředím AutoCADu spolupracují. Jde často o velmi efektivní řešení, které je pro obor projektanta podle jeho zvyklostí a postupů upraveno. Druhou možností je tzv. lehká verze AutoCAD LT. Jde o velmi dokonalý kreslicí program pro projektanta. Kreslení je však omezeno na zobrazení ve 2D a neumožňuje spolupráci nadstavbových modulů nebo vlastních řešení. Nabídka řešení pro projektanty TZB je pod touto LT verzí výrazně menší. Zatímco plná verze AutoCADu se pohybuje vysoko nad sto tisíci korunami, cena LT verze je asi jen 30 % z plné verze.

Levnější řešení

Tyto cenové nároky určitě inspirovaly firmy k hledání alternativních řešení. Po určité době prověřování se nám jeví jako nejzdařilejší řešení na bázi Intellicadu. Dobré zkušenosti máme s verzí Bricscad od firmy Bricsys. Grafický editor Bricscad je k dostání ve třech verzích Classic, Pro a Platinum. Pracuje s formátem souborů DWG, které jsou velmi dobře kompatibilní se soubory zpracovanými v AutoCADu. Ovládání i funkční rozsah je velmi podobný, kompatibilita i použití podpůrných souborů jsou si velmi blízké a navzájem převoditelné (např. plotrovací styly, nabídky, nástrojové panely, apod.).

Pokud chce uživatel použít nadstavbové programy nebo vlastní podpůrná řešení, je nutné, aby pracoval s verzí Pro, která je jen nepatrně dražší než verze Classic. Pořizovací náklady platformy jsou přibližně na 10 % ceny plného AutoCADu, což bezesporu umožňuje projektantům pořídit si plnohodnotné profesní řešení za velmi přijatelné ceny.

Komplexní nadstavbové řešení

Jako příklad velmi komplexního nadstavbového řešení pro projekci TZB lze uvést programy pit-CAD. Verze pit-CAD 2012 pracuje nejen s plným AutoCADem, ale i s verzí Bricscad V11.x v plné funkčnosti. Kdo pracoval s tímto programem pod AutoCADem, pozná rozdíl snad jen v ikonách nástrojových panelů. Jako ukázku možností práce profesní nadstavby TZB s Bricscadem zobrazuje ovládací tablet pit-Klick pro profesi Vzduchotechnika. Je to současně i názorná ukázka možností programu:

Při zastavení kurzoru na typu objektu se objeví nabídka funkce, kterou potvrdíte kliknutím. Pokud se kurzorem vzdálíte, ovládací tablet se automaticky minimalizuje a nezabírá místo na obrazovce:

pit-02

Přepnutí profese dosáhnete volbou záložky – např. Vytápění.

Profesní modul umožňuje nejen vytváření jednotlivých komponent projektu vytápění, ale dává možnost tvorby modelu soustavy potrubních systémů. To bylo dosud doménou tzv. plných CAD platforem. Současná verze Bricscadu podporuje 3D modelování v rozsahu dostatečném pro vytvoření realistického modelu projektované soustavy.

Jak může model z modulu pit-Potrubní systémy vypadat?

pit-03

Nejde jen o pěknější a přesnější zobrazení. Definicí rovin řezu získáváme „živé" řezy. Ty nám umožní bez překreslování vytvářet aktuální pohledy na dispozici v libovolném místě a libovolným směrem.

pit-04

Tak jako modul Potrubní systémy disponují i další moduly podobnými nástroji. Velmi atraktivní je v tomto pohledu modul Vzduchotechnika. Umožňuje komfortní práci v režimu 2D s možností následného generování 3D nebo přímo tvorby 3D objektů. Záleží na projektantovi, který postup je pro něj lepší.

Doporučujeme vyzkoušet si profesní řešení na bázi Bricscadu ve vhodném nadstavbovém programu, např. pit-CAD. Testovací verzi lze získat zdarma.

Autor je CAD senior konsultantem společnosti pit Software.


Mohlo by vás zajímat: