Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

S programem Allplan zvládnete BIM s lehkostí

Autor článku: Jozef Režný   
Úterý, 03 Říjen 2017 00:00

Tags: 3D model | Allplan | Architecture | BIM | Engineering | Stavebnictví

Allplan ilustracniV době digitalizace stavebnictví a průmyslu 4.0 je už všem jasné, že BIM je budoucnost tohoto odvětví. Digitalizaci nelze realizovat bez softwarových nástrojů.  I když je cíl vždy stejný, ne každý nástroj ho optimálně zvládne. Společnost Allplan, člen skupiny Nemetschek Group, poskytuje řešení, kterými se snaží každodenní práci architektů a stavebních inženýrů nejen automatizovat, ale současně ji učinit i zábavnou. Řešení pro oblast BIM disponují množstvím nástrojů, které jsou vzájemně důmyslně propojené a tvoří ucelený systém.

Těžištěm jsou programy Allplan Architecture a Allplan Engineering, vhodně doplněné cloudovým CDE řešením Allplan Bimplus. Jedná se o BIM systémy, které v jednotném prostředí vytvoří virtuální 3D model stavby nebo plnohodnotnou 2D výkresovou dokumentaci – od studie přes další stupně projektové dokumentace až po realistické vizualizace a animace. Tento systém práce šetří spoustu času nejen zkušeným uživatelům. Díky jedinečné funkčnosti tzv. asistentů v kombinaci s individuálním přístupem k zákazníkům nabízíme tuto výhodu hned od prvního dotyku myši i úplným začátečníkům. V případě potřeby je možné dále plnohodnotně pracovat i klasickou metodou v 2D, případně 2,5D. Obavy z přechodu na způsob práce v BIM se tak s Allplanem okamžitě rozplynou a s „bimováním“ nebudete chtít přestat.


Budova Aviatica, Building, s. r. o., Praha

3D model stavby se tvoří pomocí parametrických architektonických prvků. K dispozici mají uživatelé komplexní škálu od základů přes stěny, sloupy, nosníky, desky, nebo otvory s výplněmi, až po schodiště, střechy, krovy, či digitální model terénu. Tyto se zakreslují do jednotlivých podlaží modelu, která odpovídají skutečnému výškovému členění stavby. Orientace v modelu i samotné kreslení jsou velmi intuitivní.

Kromě půdorysů se z modelu automaticky generují pohledy a řezy, ve kterých se v reálném čase zohledňují všechny změny modelu. To stejné platí i pro výkazy, automatické popisy a různé legendy. Aby byla práce komfortnější, je součástí instalace i bohatá knihovna 2D symbolů, 3D objektů, textur a povrchů. Další bonusový obsah se nachází například na zákaznickém portálu Allplan Connect.

Program Allplan Engineering Building je nejvyspělejším systémem pro 3D návrh výztuže betonových konstrukcí, včetně výkresů výztuže a tvaru. Pracuje s prutovou výztuží, sítěmi, nebo kobercovou výztuží Bamtec. Poradí si i s předpjatou výztuží. Jakékoliv změny v návrhu jsou automaticky promítnuty do pohledů, řezů a spolehlivých výkazů výztuží. Jako podklad pro návrh je možné použít import nutné plochy výztuže spočítané v statických programech (např. Scia Engineer). Kromě monolitů se Allplan díky volnému 3D modelování a rozsáhlé knihovně typizovaných prvků uplatňuje také v prefabrikaci.

Společnost Allplan nezůstává jen u architektonického návrhu nebo vyztužování, ale dále rozšiřuje své portfolio a posiluje své současné kompetence i jako poskytovatel řešení pro mostní stavitelství, liniové stavby a náročné inženýrské stavby. Pro toto odvětví nabízí nový produkt Allplan Engineering Civil. Síla softwaru spočívá v modelování inženýrských staveb s komplexní geometrií, je-li to nezbytné, včetně předpětí a výztuží. Provedení stavby je tedy monitorováno už od začátku, takže chyby a nesrovnalosti jsou rozpoznány a opraveny už během projekce.

BIM je především o efektivní spolupráci. Proto Allplan nabízí téměř neomezené možnosti výměny dat. Podporuje více než 50 datových formátů, mezi jiným např. DWG, DXF, DGN, PDF. Samozřejmostí je certifikované IFC rozhraní pro import a export.


Díky softwaru Allplan Engineering 2018 je možné komfortně vytvořit i dvojitě zakřivené nosné konstrukce s proměnlivým průřezem, jako je tomu u mostu přes řeku Tamina ve Pfäfersu ve Švýcarsku. Zdroj: Leonhardt, Andrä a partneři / © Bastian Kratzke

V těchto dnech přichází na trh nová verze Allplan Architecture 2018 a Allplan Engineering 2018. Software Allplan Architecture 2018 umožňuje převedení vizí se značně zredukovaným množstvím vynaložené práce. K novinkám patří mezi jiným např. několikanásobná modifikace vlastností formátů pro volně tvarovaná 3D tělesa, nástroj k modelování skořepin, B-spline křivky k jednoduchému a flexibilnímu vytvoření zakřivených tvarů, jakož i pro přesnější modelování organicky tvarovaných budov.

V softwaru Allplan Engineering 2018 mohou uživatelé během krátké doby pohodlně a v souladu s BIM procesem vytvářet v podobě 3D modelu výztuž dvojitě zakřivených nosných systémů s pozměnitelným příčným řezem, např. u konstrukcí mostů. Je možné zadat různá pravidla, jako například to, jak mají být výztuže uloženy. Na základě těchto informací vygeneruje software automaticky model výztuže.

Kombinace produktů Allplan Share, Allplan Architecture nebo Allplan Engineering a cloudové platformy Allplan Bimplus umožňuje přímou spolupráci partnerů na celém světě na společném Allplan projektu. 

Allplan Share je založen na cloudové platformě Allplan Bimplus. Jde o výkonný nástroj pro spolupráci všech účastníků projektu na různých místech, nejen v rámci jedné firmy, ale mezi jednotlivými profesními obory. CDE (společné datové úložiště) platforma Allplan Bimplus je otevřená pro jakýkoliv stavební software, a to prostřednictvím různých formátů (např. IFC a BCF). Pomocí Allplan Bimplus lze snadno shromáždit jednotlivé modely z různých oborů. Vzniká tak centrální model pro následnou analýzu a koordinaci. Není zapotřebí nic víc, než mít po ruce libovolné koncové zařízení s internetovým prohlížečem. V Allplan Share jsou k dispozici funkce, jako například Model Viewer, nástroj pro správu úkolů Task Board, kontrolu revizí a mnohé další. S Allplan Share lze snížit administrativní a personální náročnost, odpadnou další náklady na pořízení, instalaci a údržbu lokálního serveru, protože data jsou uložena v cloudové platformě Allplan Bimplus.


Díky optimalizacím v oblasti řezů a pohledů v softwaru Allplan Architecture 2018 mají uživatelé kdykoli kontrolu nad svými informacemi. Zdroj: ALLPLAN, 2017

Ať už se jedná o projekt stavby letiště, tunelu, nemocnice, mostu, nebo jen rodinného domu, v průběhu návrhu vzniká spousta úkolů, které je potřeba vyřešit. Software Allplan lze propojit s dalšími integrovanými programy skupiny Nemetschek. Například pro statické výpočty, dimenzování a modelování TZB, energetickou bilanci, řízení projektu, správu nákladů a času, nebo kontrolu kolizí až po správu budov. Nelze vynechat ani virtuální realitu.

Společnost Allplan podporuje stavebnictví a BIM procesy prostřednictvím softwarového portfolia už více než 50 let. V České a Slovenské republice působí dokonce její vlastní dceřiné společnosti, takže informace jsou vždy z první ruky a odborníci z technické podpory ochotně poradí se všemi dotazy ohledně práce s programem Allplan.

Zpracováno podle materiálů společnosti Allplan Česko, s. r. o.


Mohlo by vás zajímat: