Amper 2019
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Bentley
Tiskárna Brno (CCB)

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PARTsolution

Autor článku: Martin Marušák   

díly nejen pro vaše konstruování
„Chtěli bychom v konstrukci použít vaše díly – rádi bychom, kdybyste nám dali 3D modely.“ To je věta, se kterou se stále častěji obrací konstruktéři na výrobce a dodavatele reálných součástí. Odpovědi bývají různé: „Pošleme e-mailem. Stáhněte to z internetu. Stačí IGES?“.  A tak čekáte na e-mail, hledáte na webu, IGES třeba stačí, ale nativní model by byl lepší.  Každopádně v daný okamžik místo konstruování telefonujete, čekáte a upravujete.  Jak se vám to líbí?

Vyskytují-li se ve vašich konstrukcích ve větší míře nakupované díly, ať již normalizované nebo komplexnější a specializovanější díly různých výrobců, je nejlepší reakcí na uvedenou situaci určitou zásobu potřebných modelů vlastnit. A kde je vzít? Třeba ve specializované knihovní aplikaci v  PARTsolutions německé firmy CADENAS GmbH.

Jedny z největších knihoven

Managementu technických dílů se firma CADENAS věnuje již více než 16 let. V průběhu této doby se staly její knihovny s katalogy dílů jedněmi z nejobsažnějších na světě a aplikace PARTsolutions se stala skutečně světově rozšířeným produktem lokalizovaným mimo jiné i do čínštiny a japonštiny.

Díly, které obsahuje, lze rozdělit do dvou hlavních skupin: normalizované díly a díly ostatní, často nazývané jako díly výrobců.
Aktuální verze PARTsolutions je k dispozici s českou lokalizací
Aktuální verze PARTsolutions je k dispozici s českou lokalizací

Největší skupinou normalizovaných dílů je skupina dle norem ISO, EN a DIN, tedy norem nejčastěji používaných v Evropě. Nechybí ale ani národní normy a tak jsou obsaženy i normy ČSN a STN (Česko, Slovensko), NF (Francie), UNI (Itálie), GOST (Rusko), JIS (Japonsko), PN (Polsko), nejnověji i JB/T (Čína). Je pochopitelné, že uvedené katalogy neobsahují zcela všechny normalizované díly, které jsou v jednotlivých řadách národních norem obsaženy. Podstatné ale je, že se rozsah obsažených dílů stále rozšiřuje a že tento proces se děje interaktivně na základě potřeb a ohlasů uživatelů.

Vedle norem obsahují knihovny PARTsolutions katalogy a díly zhruba 350 světově známých výrobců komponent, namátkově lze jmenovat ABB, Bossard,  FAG , FESTO, HASCO, Maytec, Parker, SMC a další. Z tuzemských firem lze jmenovat ZKL (ložiska včetně speciálních), před dokončením jsou katalogy firem KNOMI (šroubení pro hydrauliku) a SPINEA (harmonické převodovky, Slovensko).

I katalogy výrobců zaznamenávají trvalý růst. Ročně se v katalozích objeví kolem 20 nových firem a i stávající katalogy jsou neustále aktualizovány a rozšiřovány.

Pro všechny systémy CAD

PARTsolutions je schopen přímo spolupracovat s více než patnácti CAD systémy, do kterých vkládá pro daný CAD plně parametrické díly.

V případě málo obvyklých CAD nebo se staršími systémy (podporovány jsou i 2D CAD) je možné v praxi použít „volné propojení“ pomocí exportu CAD neutrálních formátů.

Proč PARTsolutions?

Již v úvodu bylo naznačeno, že modely součástí lze shánět různě. Konečně i samotná firma CADENAS poskytuje své modely dvěma různými cestami – prostřednictvím aplikace PARTsolutions a dále pak na svém internetovém portálu. Proč tedy platit za PARTsolutions, když lze stáhnout díly z internetu zdarma? Jedna z analogických odpovědí by mohla vypadat i takto: Proč si kupovat CAD, když na prkně to jde také?


První a nejzávažnější důvod je tento:

  • kvůli efektivitě. Veškeré katalogy jsou uloženy lokálně nebo na síti a jsou pro kohokoliv okamžitě dostupné. Nevyhovuje vybraný díl? Nevadí, vyměňte ho a vyberte jiný. Vše jde ráz na ráz a  to důležité, co získáváte,  je čas.

I další důvody jsou důležité:

  • kvůli přímé integraci s CAD. PARTsolutions dokáže přímo spolupracovat prakticky se všemi dnes používanými CAD systémy tak, že nástrojová lišta či menu je přímo integrované do CAD. Jediným kliknutím je tak možné vyvolat správce dílů (PARTdataManager) a po výběru konkrétního dílu ho lze dalším kliknutím přenést do CAD.  Většina dílů má publikované spojovací prvky a tak například přímo z PARTdataManageru nasadíte spojku v sestavě rovnou na hřídel.
    Pro celou řadu CAD lze navíc správce dílů integrovat i přímo na pracovní plochu CAD.
  • kvůli plně parametrickým modelům. Přenesené modely jsou v cílovém CAD plně parametrické (nativní), což představuje výhodu jak při samotném importu dílů, tak při použití. V případě potřeby se nativní modely snáze upravují, sestavy zpravidla mají funkční kinematické vazby, jsou definovány spojovací prvky.
  • kvůli rozsahu obsažených modelů. Mnohé katalogy výrobců publikované na internetových portálech jsou licencované (Bossard, Parker, normy aj.) a nelze je procházet či z nich stahovat modely. V PARTsolutions jsou však i tyto licencované katalogy běžně dostupné.
    PARTsolutions obsahuje navíc nejen díly typické pro strojírenství, ale též díly z oblasti elektromechaniky (vypínače, kabelové koncovky, akční členy), eletrotechniky (čidla, měniče, svorkovnice,  koncovky aj.) a dalších oborů. Příkladem mohou být katalogy Balluff, Wago, Weidmüller a další.
  • kvůli nástrojům. Katalogy obsahují více než milion tvarově jedinečných součástí. Pro efektivní práci s nimi jsou velmi využívané různé vyhledávací a filtrovací funkce. Kromě toho obsahuje PARTsolutions ještě specializovaný nástroj pro generování šroubových spojů (PARTconnection) a nástroj pro vytváření hřídelových součástí (PARTshaft).
  • kvůli škálovatelnosti. PARTsolutions není jen samostatná aplikace či aplikace spojená s CAD. PARTsolutions lze propojit s databází, s existujícími ERP, PLM či PDM systémy a tím z ní lze učinit aplikací procházející napříč obory zabývajícími se jakýmkoliv druhem práce s díly.

Jak používat PARTsolutions efektivně

Nejpřímější strategie použití je zhruba tato: používáme motor firmy XY, chci jeho model do konstrukce. Jdu tedy do správce dílů, snažím se najít firmu XY a v jejím katalogu pak příslušný motor. Tento způsob hledání odpovídá i hledání na portálech.  Bohužel i v seberozsáhlejším katalogu se bude stávat, že firmu XY příp. daný motor prostě nenajdete.  Co s tím?

Můžete se tedy pokusit najít podobný motor jiného výrobce. Protože nevíte jakého, použijete vyhledávací funkci a budete hledat slovo „motor“ v názvech všech obsažených součástí. Uděláte-li to, naleznete 520 součástí. Protože u každé vyhledané součásti je malý náhled, dokážete je velmi rychle projít a zabývat se podrobněji jen těmi, které se budou blížit vaší představě. Také zjistíte, které zde obsažené firmy motory nabízejí. Je samozřejmé, že pokud se vám podobnou součást podaří najít, budete muset minimálně překontrolovat hlavní i připojovací rozměry, případně model trochu upravit. Nicméně i použití zástupného modelu představuje řešení a úsporu času v porovnání s tím, že byste díl celý modelovali ručně.

U jednoho ze zákazníků bylo potřeba vyhledat, jaké šroubky pro jemnou mechaniku o velikosti M2,5 a menší jsou k dispozici. I to je otázka okamžiku a v tomto případě bylo použito vyhledávání na části katalogu DIN-EN-ISO/Šrouby podle parametru D < 3.
Velmi užitečná je funkce vyhledávání podle geometrické podobnosti. Pomocí ní lze např. najít standardně vyráběný díl k předběžně navrženému dílu z výkresu. Tento postup jednak výrazně ulehčuje návrh studií či prototypů a u finálního výrobku pomůže najít možné dodavatele dílu. Dále lze tuto funkci s výhodou použít tehdy, je-li třeba k existujícímu dílu najít záměnný díl jiného výrobce.

Velmi užitečná je funkce vyhledávání podle geometrické podobnosti. Pomocí ní lze např. najít standardně vyráběný díl k předběžně navrženému dílu z výkresu. Tento postup jednak výrazně ulehčuje návrh studií či prototypů a u finálního výrobku pomůže najít možné dodavatele dílu. Dále lze tuto funkci s výhodou použít tehdy, je-li třeba k existujícímu dílu najít záměnný díl jiného výrobce.

Potřebujete-li se poohlédnout třeba po alternativní klice do svého zařízení, můžete funkci pro vyhledávání podle geometrie aktivovat rovnou z CAD.

Podobnost asi nikdy nebude zcela úplná, ovšem leckdy může být výhodnější zvolit místo vyráběných dílů díly nakupované.

 

75% dílů vašeho výrobku z PARTsolutions

Efektivita použití knihoven PARTsolutions v konstrukční praxi je samozřejmě závislá na charakteru výrobku. Obecně na podílu běžně používaných (normy) a nakupovaných částí v něm. Existují však zařízení, kde podíl dílů obsažených v PARTsolutions je i více než 75%. Typickými představiteli jsou např. speciální stroje a zařízení sestavované z hliníkových profilů a vybavované pneumatickými a elektrickými mechanismy, se kterými je možné se setkat v oblasti balící techniky, přípravků, dopravníků a dalších.
Grafické rozhraní vyhledávacího nástroje GEOmetrical Search Desktop

Grafické rozhraní vyhledávacího nástroje GEOmetrical Search Desktop

Velmi produktivní je použití existujících modelů dílů také ve studiích a v návrzích prototypů, kdy není účelem použití přesně definovaných komponent, ale o funkčnost a koncepci celku.

Nejen pro konstruktéry - co je Z442?

PARTsolutions je v levné verzi Viewing (nemá export do CAD) velmi často používán v odděleních normalizace, TPV a zásobování jako elektronický katalog, sloužící pro zjišťování technických informací o výrobcích. I zde se velmi výhodně uplatní efektivní možnost vyhledávání.

V jednom oddělení zásobování a nákupu dostávali často seznamy součástí jen s typovým označením, ale bez bližšího popisu. Co je například Z442? Pracně se pak dohledávalo, o jakou součást se jedná a kdo je její výrobce. Vyhledávání dokáže spoustu takových označení nalézt a snadno se tak dozvíme, že se jedná o vyhazovač firmy Hasco.

Stále čerstvý obsah

 U všech knihovních a katalogových aplikací je důležité pracovat vždy s aktuálními daty. To dokáže zajistit nástroj PARTupdate, který se přes internet připojí ke vzdálenému datovému serveru a porovná katalogy s aktuálním stavem. Následně lze aktualizované nebo nově přidané katalogy stáhnout a přidat do lokálně užívaných dat. Tato služba je součástí maintenance k produktu, v rámci níž uživatel automaticky dostává také nové verze produktu a komponenty rozhraní při přechodu na vyšší verzi CAD.

Cesta jak nabídnout své výrobky

Pokud jste výrobci univerzálně použitelných dílů, pravděpodobně jste již onu větu „Chtěli bychom v konstrukci použít vaše díly – rádi bychom, kdybyste nám dali 3D modely“ od svých zákazníků již slyšeli. V takovém případě by podpora širokého spektra CAD, možnost vytvoření volně šiřitelného monotematického firemního CD s exportem 3D modelů a miliony uživatelů dat mohly být argumenty pro rozhodnutí založit svůj firemní katalog též na platformě PARTsolutions. I to je možné a právě to je také důvodem, proč se množství katalogů výrobců obsažených v aplikaci rok co rok neustále zvyšuje.

Autor, Ing. Martin Marušák, je pracovníkem
firmy Samo Systems spol. s r.o.
(generální partner firmy CADENAS GmbH pro CZ a SK)

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit