Altair - konference
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konec statických vizualizací?

3D PDFStatické vizualizace se v současnosti již staly standardem při představování architektonických nebo strojírenských projektů ve fázi jejich přípravy. Prezentace za pomocí statické vizualizace jsou obvykle také rozšířeny video-sekvencemi s přelety a průchody, případně představením funkčností výrobku. Dalo by se říci, že statická vizualizace se stala běžnou a účinnou součástí obchodní komunikace a nástrojem marketingu. Dnes dostupné technologie ale již umožňují vytvoření interaktivních 3D vizualizací.

Co znamená pojem interaktivní 3D vizualizace? Interaktivita je možnost uživatele zasahovat do děje a vidět výsledky svých zásahů v reálném čase. Interaktivní 3D vizualizace umožní uživateli prohlížet produkt z různých pohledů, otáčet jím, přibližovat ho a oddalovat, provádět změny materiálů, předvádět funkčnost, znázorňovat montážní a demontážní postupy a zobrazovat další rozšířené informace a to vše v reálném čase při zachování věrohodného zobrazení.

Acrobat Reader a interaktivní 3D vizualizace

3D technologie firmy Adobe pro sdílení dat v dokumentech pro Acrobat byla původně určena jako platforma pro výměnu a editaci CAD dat. Jak je použití a nasazení této technologie rozšířeno a využíváno v oblasti CAD, ponechme nyní stranou. Důležitá vlastnost technologie Adobe je možnost zobrazení 3D dat v bezplatném programu Adobe Reader. Program Adobe Reader, používaný pro zobrazení „obyčejných“ i 3D interaktivních PDF dokumentů, je v současnosti uznávaným standardem pro elektronický přenos informací. Velmi těžko budeme hledat uživatele, kteří tento program neznají nebo ještě nepoužili. Acrobat Reader je zcela zdarma a stal se běžnou součástí softwarového vybavení počítačů. Tyto vlastnosti předurčují použití Acrobat Readeru jako multimediálního nosiče pro interaktivní 3D vizualizace.

3D PDF - Mechanická ruka

Výhody interaktivních 3D vizualizací

Informace, že „obyčejné“ PDF dokumenty, které se běžně používají při elektronické komunikaci (internet – produktové listy, elektronické nabídky, katalogy, obchodní prezentace atd.), mohou také obsahovat interaktivní realistické 3D vizualizace, není zatím mezi odborníky rozšířená. Jaké výhody můžeme tedy očekávat při nasazení interaktivních PDF 3D vizualizací? Interaktivní 3D dokumenty PDF umožní zobrazit  produkty, které nelze umístit do vzorkoven odběratelů z důvodů nadměrných rozměrů, vysoké ceny nebo jde o produkty, případně projekty, ve fázi projektové dokumentace (např. developerské projekty, prototypy), a to včetně jejich funkčnosti.
Cena za výrobu 3D interaktivního PDF obsahujícího interaktivní 3D vizualizaci je srovnatelná nebo nižší než náklady spojené s návrhem a následným tiskem klasického papírového katalogu. Klasické tištěné katalogy, které se většinou při prezentaci výrobků nebo statických vizualizací používají, existují současně také ve formě tiskových PDF dokumentů. Tyto PDF dokumenty předává grafické studio nebo reklamní agentura tiskárně, která z nich poté realizuje finální tisk do papírové podoby. Nemusíme proto pro 3D interaktivní objekty vytvářet katalogy nebo prospekty zcela nové, ale pouze rozšířit funkčnost PDF dokumentů stávajících. Společně se snadnou aktualizací a nulovými náklady na distribuci dokumentů PDF v prostředí e-médií dochází ke snižování celkových nákladů. Interaktivní dokumenty 3D PDF díky své jedinečnosti a odlišení od ostatních forem prezentace výrobků v prostředí e-marketingu jsou mocným nástrojem k přeměně návštěvníků v zákazníky. Firmě, která interaktivní 3D vizualizace v dokumentech 3D PDF použije, přinese tento způsob podpory prodeje také jedinečnost a odlišení od ostatních firem na trhu. Mezi první společnosti, které využívají tuto progresívní metodu prezentace, patří firma PROWORK, která na svých internetových stránkách www.therapia.cz umožňuje svým uživatelům důkladné seznámení s funkčností a výhodami řady THERAPIA – židlí pro zdravé sezení, právě pomocí interaktivních 3D vizualizací.

3D PDF - Sedačka

3D PDF pro strojírenství a design

V oblasti strojírenství a designu umožní interaktivní 3D vizualizace obchodním partnerům a zákazníkům plné poznání funkcí výrobků, designu a barevných variant. Exportujete? Samozřejmě. Zajistěte si výhodu před konkurencí a nabídněte svým obchodním partnerům seznámení s výrobkem před dodáním skutečného vzorku. Zúčastňujete se výběrových řízení? Nepochybně. Odlište se od průměru, zatraktivněte své nabídky a získejte tak výhodu před konkurencí. Není možné celý sortiment výrobků umístit do všech vzorkoven tuzemských a zahraničních obchodních partnerů? Určitě ne. Pomocí interaktivních 3D vizualizací v PDF dokumentech budou výrobky elektronicky prezentovány tak, jako by byly vystaveny ve skutečné prodejně. Přikládáte k vašim výrobkům návody k použití? Interaktivní 3D vizualizace výstižně znázorní montážní a demontážní postupy.

3D PDF pro architekturu

V oblasti architektury a stavebního developmentu umožní interaktivní 3D vizualizace obchodním partnerům plné poznání celkového architektonického řešení, případně prostorového uspořádání místností v objektu. Nabízíte k prodeji bytové i nebytové prostory, které zatím ve skutečnosti neexistují? Samozřejmě. Zajistěte si výhodu před konkurencí a nabídněte svým zákazníkům interaktivní 3D seznámení s nemovitostí před skutečným započetím nebo dokončením stavby. Není možné vytvořit vzorový byt pro všechna dispoziční řešení? Určitě ne. Pomocí PDF dokumentů obsahujících interaktivní 3D vizualizace lze budoucí bydlení předvést tak, jako kdyby reálně existovalo. Nakupují nemovitosti také zahraniční zákaznici? Nepochybně. Interaktivní 3D prostorová vizualizace pomůže překonat vzdálenostní bariéru, zatraktivnit vaši nabídku a získat tak výhodu před konkurencí.

3D PDF - Židle

Proč 3D PDF

Proč používat k zobrazení interaktivních 3D vizualizací v prostředí e-médií dokumenty PDF? Dokumenty PDF obsahující interaktivní 3D objekty jsou v současnosti jediným multiplatformním řešením. Co to znamená? Dokument PDF obsahující 3D interaktivní grafiku se zobrazí stejně u všech uživatelů, kteří mají nainstalován Adobe Reader verze 8 a vyšší, bez ohledu na to, zda používají operační systém Windows, Linux, Mac OS. Jeden PDF dokument obsahující 3D model umožňuje zobrazit interaktivní vizualizaci širokému spektru uživatelů bez ohledu na jejich operační systém. Neméně důležitou výhodou 3D PDF dokumentů je plná podpora integrace Adobe Readeru v internetových prohlížečích Explorer, Mozilla, Opera. Tato integrace umožňuje prohlížení výrobků přímo v prohlížeči, PDF dokument se stává jeho součástí a je zobrazen jako webová stránka. Ostatní technologie pro 3D zobrazení v prostředí e-médií se neosvědčily pro hromadné nasazení v prezentaci výrobků zejména proto, že jsou fixovány na speciální aplikace, fungující pouze s některými verzemi internetových prohlížečů, a kladou dodatečné nároky na uživatele v podobě instalací a dalších nastavení. Pro mnoho uživatelů přistupujících k internetu z podnikových sítí je potřebná možnost instalace určitého softwarového řešení obvykle zablokována. Pro povolení případné instalace musí uživatel žádat IT administrátora a tím se celý proces výrazně komplikuje. Na rozdíl od této skutečnosti Acrobat Reader je ve většině případů již základním softwarovým vybavením počítačů.

3D PDF - Židle v pohybu

Nezaspat

Závěrem lze říci, že síla a výhoda interaktivních 3D vizualizací v dokumentech PDF může být plně využita pouze tehdy, pokud je aplikována v době, kdy ji ještě lze považovat za novinku. A to je právě nyní.

http://www.pdf3d.cz/galerie.html
http://www.therapia.cz/_download/3Dpdf-THERAPIA-BODY.pdf
http://www.acrobatusers.com/gallery/3d