Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

ORBIT
Bentley
Předplatné časopisu CAD
Gopas

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SolidWorks pro rok 2014

Autor článku: Miloš Hrazdíra   

Tags: 3D CAD | Electrical Plastics | Software | SolidWorks

05Kromě pro nás běžného, tedy gregoriánského kalendáře platí na celém světě celá řada kalendářů dalších. Máme kalendář školní, čas od času se mluví o mayském kalendáři. Nakonec i ta neslavně slavná říjnová revoluce byla vlastně v listopadu, než se pohrobci carského samoděržaví rozhodli opustit kalendář juliánský, a řečeno počítačovou terminologií, stát se kompatibilní se zbytkem tehdejšího světa. Co kalendář, to jiné členění času, kde základní jednotkou je jeden rok. Dalo by se říct, že kalendář, tedy jeho první den, Nový rok, začíná pro SolidWorks uvedením nové verze. Ten letošní začal tedy přesně 7. října, kdy byla uvolněna verze 2014. V tomto článku se nebudeme zabývat více kalendáři, ale daleko praktičtější záležitostí, a to jsou novinky SolidWorksu pro tento rok.

CAD je základ

To je bez diskuse. Vizualizace, výpočty, dokumentace, správa dat, to vše by nemohlo existovat bez předchozí tvorby dat v základním CAD systému. Aby práce šla rychleji, ale také kvalitněji od ruky, pomůže nyní celá řada vylepšení. Na prvním místě stojí za zmínku přizpůsobení skici první kótě. Složitě se to popisuje, snadno provede. Totiž fakt, že se skica načrtnutá „od ruky", bez přesného měřítka, zadáním první kóty uvede do reality, resp. do příslušných rozměrových proporcí, bez nežádoucího zborcení skici, bez zbytečného zoomování a bez nervování. Jak taková zdánlivá maličkost potěší, potvrdila již řada uživatelů nové verze.

Podobně funguje přizpůsobení přesné velikosti rastrového obrázku, který často pochází od designéra a po vložení do skici je nutné jej rychle a přesně použít.

Pokračovat můžeme použitím konického rádiusu. Na první pohled věc nezáživná. Ale podívejte se pořádně kolem sebe. Prakticky všechny předměty denní spotřeby musí nutně hezky vypadat. Ten správný vzhled jim dodají správně formované křivky nebo rádiusy. Ty lze nyní nově tvořit jako kónické a ty obvykle vypadají lépe než ty staré, klasické, bez řízení faktoru Ró. Mj. toto byla dosud výsada těch nejdražších CAD systémů.

03

Určení kónického rádiusu

K přesnému určení délky na sebe navazujících entit ve skice se může hodit kóta jejich společné délky. Podobně lze opatřit křivku (splajnu) celkovou délkou. Systém potom dovolí editaci, ale zároveň stále udržuje zadanou hodnotu.

01

02

Délka dráhy

Splajny lze navíc určit vymezujícími rámečky a tyto okótovat. Konstruování je proces plný změn, v praxi se často neobejdete bez nahrazování částí skici. Prakticky všechny CAD systémy to dovolují, rozdíl je „jen" v tom, nakolik inteligentně náhradu provedou. Opět těžko popsat, ale radost se podívat na výsledek, jak vzorně SolidWorks dodrží původní záměr a novou entitu dosadí do stávajících tak, že výsledek perfektně sedí i v navazujících vazbách. Ohlasy uživatelů? Aplaus!

U dílů ještě chvíli zůstaneme, mám teď na mysli složku Historie ve Feature Manageru, usnadňující přístup k posledním použitým příkazům. Obvykle se totiž editace omezí na určitý počet stále stejných funkcí a takto je můžeme snadno dohledat.

Výběr entit ve skice, ale i součástek v sestavě usnadní nepravidelný výběr, něco jako výběr lasem v DTP programech.

Sestavy – hlavu vzhůru

GIS-neofyty02 Složka historie modelování

V díle by se našla spousta drobných vylepšení, ale posuňme se výše, do sestavy. Tam zaujme možnost měnit konfigurace a další vlastnosti přímo přes kontextové menu v grafickém okně. To je naplnění hesla Heads-Up-Design. Nejeden výrobce CAD softwaru již při své kampani použil heslo „Heads-Up-Design" neboli hlavu vzhůru. Jde o přenos pozornosti uživatele z roletových menu a panelů tam, kde je to skutečně důležité, do samotného návrhu. To se tvůrcům SolidWorksu dlouhodobě daří a ve verzi 2014 potvrzuje. I pokud jde o další drobnosti, jako je např. animace rozložení sestavy, nyní podporující rotační pohyb součástek nebo výběr vnořených podsestav, jde o zpříjemnění práce.

05

Hlavu vzhůru!

V sestavách je ale k vidění mnohem více. Např. rozšířené možnosti zrcadlení sestavy, výběr součástek podle jejich velikosti či kopírování nebo prohlížení vazbených objektů i ze skic.

To hlavní se ale odehrává u vazeb. Krátké vysvětlení – vazby nejen že drží sestavu pohromadě, ale způsobují, že se virtuálně chová stejně jako ve skutečnosti, tedy např. ozubená kola se otáčí proti sobě, píst se ve válci posouvá atd. A právě zde SolidWorks významně rozšiřuje svoji dosavadní již tak pokročilou funkčnost. Až uvidíte, jak snadno lze pohybovat koulí po zakřiveném povrchu, jak vizuálně věrný je tento pohyb, nedá vám to nedotknout se obrazovky a nechtít objekty vzít jednoduše do dlaní.

08

Vazby

Obvykle bývá v hlavní sestavě několik anebo také spousta podsestav. Ty se často tvoří pomocí tzv. polí, např. obdélníkové, kruhové, apod. Již tak dost pokročilé metody tvorby polí verze 2014 rozšiřuje o tvorbu polí řízených křivkou, pole řízené jiným polem, zvýraznění počátečního kusu i zobrazení detailních informací o poli.

Vizualizace

Jakmile máme sestavy, můžeme je přiblížit dalším lidem, tedy vizualizovat. K tomu účelu je v SolidWorksu již několik let určen modul PhotoView 360. Používá technologii Modo a nově v této verzi lze přistupovat k rozsáhlým externích knihovnám materiálů na jejich webu. Vše je jako živé! Když k tomu připočteme nativní podporu standardu OIT (Order-independent transparency), především v řezech, nezbývá než si přát rychlejší výrobní metody.

04

Průhlednost modelu řízená pomocí OIT

K vizualizacím patří i úplně nová zajímavá funkce solární studie. Umístíte model na jakékoli místo na Zemi, a vytvoříte animaci v zadaném časovém úseku určeného dne – velmi působivé.

10

Solární studie

Costing

Peníze až na prvním místě. Konstruktér je ten, který cenu výrobku určuje až z 80 % – tolik praví stará poučka. 80 %, to není málo. Má k tomu ale také odpovídající nástroje? Používá je? Costing je tím pravým, který zpřístupňuje konstruktérovi vhled do cenotvorby, kterou zásadním způsobem ovlivňuje. Nově lze cenu spočítat i podle ceny odebraného materiálu a jeho objemu, nejen podle již tradiční šablony přiřazující každé výrobní operaci nějakou cenu na základě materiálu a nástroje. Jen pro připomenutí, cenu stanovujeme jinak pro obráběné a jinak pro plechové díly, včetně vícetělových.

Svařence

Ve verzi 2014 se vám bude lépe pracovat se svařenci. Definice profilů je jednodušší, snadněji se sdílí mezi uživateli, konstrukce se lépe edituje a negrafické informace se spolehlivě přenesou z hlavní sestavy až do tabulky přířezů a jednotlivých dílů.

Plechy

Pojďme na chvíli zpátky k jednotlivým dílům, protože plechové díly jsou obvykle řazeny mezi tvorbu dílů. Určitě potěší velmi vylepšený algoritmus tvorby plechovým dílů typu přechod mezi různými profily. To je samo o sobě sice hezké, ale hlavní přínos spočívá v tom, že takto navržený díl lze také přesně vyrobit, na základě rozvinu či exportu do počítačově řízených výrobních strojů. Zcela novým prvkem je tvorba rohového vyztužení podle několika parametrů. I určení přesného tvaru rohových výstřižků je pro mnohé přínosem.

06

Plechový díl

Simulace

A je to tady, budeme počítat. Výrobek je navržen, vypadá pomocí vizualizací naprosto úžasně, ale jestlipak vydrží dané zatížení? O odpověď se postarají nástroje pro ověření výrobku. Rozumí se ještě před vyrobením, ve virtuálním stavu. O to se postará jak pevnostní analýza, nově rozířená o možnosti zobrazení symetrických analýz, názorné zobrazení kontaků (tedy oblastí, kde a jak přesně se součásti dotýkají), tak třeba i automatický převod součástek Toolboxu (spojovacího materiálu) na spojky nutné pro vytvoření sestav v simulačních studiích.

Potěší i názorné porovnání výsledků analýz mezi více konfiguracemi. Co je ale největším přínosem, je pravděpodobně rychlý přístup ke stovkám ověřených materiálů přímo ze softwaru do portálu společnosti Materiality. Získat materiálové charakteristiky není jednoduché a už vůbec ne levné a díky partnerství s Materiality bude uživatel mít stovky přesných definic materiálů, včetně únavových křivek, nelineárních charakteristik apod.

Celek doplní významné zvýšení výpočetního výkonu, díky optimalizaci algoritmů pro 64bitové procesory. To mimochodem platí i pro samotný CAD, zkušenosti ukazují, se pokud jde o výkon, SolidWorks je stále na špici pelotonu.

Flow Simulation

Simulace od SolidWorks, to již dávno není jen strukturální analýza. Neodmyslitelně sem patří i analýza proudění a tepelných toků. O to více, že tepelné studie lze využít např. pro kontrolu náročných elektrotechnických zařízení, kde odvod tepla je kritickou disciplínou. Většinou jsou známy tepelné parametry použitých součástek a jsou určeny již v elektronávrhu.Pak není nic jednoduššího než je plně načíst pomocí modulu CircuitWorks a přenést do Flow Simulation pro závěrečnou analýzu. Že to tak ti nejlepší dnešní výrobci skutečně dělají, se lze denně přesvědčovat kolem nás – elektronika je stále menší a přitom výkonnější.

K usnadění sdílení výsledků simulací a jejich prohlížení mimo CAD systém slouží program eDrawings. V něm lze nyní prohlížet všechny vypočtené studie současně.

09

Výsledky Flow Simulation v prohlížeči eDrawings

Plastics

Analýza vstřikování plastu je u SolidWorks poměrně mladá, ale už stihla zaujmout důležité postavení u mnoha zákazníků z oblasti vstřikování plastů. Není divu, v pozadí stojí unikátní, léty a mnoha zákazníky prověřená technologie společnosti Simpoe. Ta nyní patří stejnému majiteli jako program SolidWorks, společnosti DAssault Systèmes. Verze 2014 rozšiřuje vzájemné využití mezi Plastics a Simulation pro výpočet zborcení součástky, tzv. warpage. Lze počítat i ochlazování výlisku, tedy tzv. Cooling. Technologie Simpoe je dovoluje počítat přímo v nejvyšším modulu Advanced, nedávno uvedeném na trh. Ty, kdo již mají SolidWorks Simulation, potěší možnost přenést výsledky napětí z Plastics a nechat spočítat za účelem získání deformací plastových dílů.

12

Analýza zborcení – warp

Správa dat

Moderní konstrukční kancelář se již neobejde bez efektivní správy dat. Páteř pro produkty SolidWorks představuje systém Enterprise PDM. V nové verzi přináší efektivní správu dočasné paměti – vyčištění při odhlášení a načtení aktuální verze při přihlášení, vylepšení pracovních postupů. V neposlední řadě také nový typ internetového klienta pro vzdálený přístup a určitě potěší i nový modul integrovaný přímo do aplikací Microsoft Office.

Komunikace

Výsledky simulací můžeme prohlížet stejně jako samotná CAD data pomocí programu eDrawings. Ten je nyní rozšířen o plnou podporu násobných simulačních studií v jediném souboru. Stále rozšířenější jsou nové mobilní platformy, ať už je to Apple, či zařízení s operačním systémem Android. Obě jsou podporovány, a tak se vytvořený obsah stává dostupným obrovskému okruhu uživatelů.

My.SolidWorks

Ke komunikaci patří i komunita, nakonec mají stejný slovní základ. Pro interní komunitu, rozumí se uživatelů programů SolidWorks, je určen nový portál My.SolidWorks. Byl sice spuštěn již v květnu tohoto roku, ale sluší se jej připomenout i touto formou. Z hlediska obsahu integruje všechny dosavadní zdroje, ať už jsou to fóra, tipy a triky, znalostní databáze a přístup k výukovým manuálům (pro předplatitele), nebo i obsah připravovaný konkrétním prodejcem či záznamu webinářů, vše pod jednou střechou.

11

My.SolidWorks po přihlášení

SolidWorks Electrical

Už chybí zmínit jen jeden, opět poměrně mladý modul, a tím je SolidWorks Electrical. Jedinečným způsobem spojuje navrhování elektrotechnických schémat s jejich obousměrným a asociativním umístěním v 3D modelu. Tato provázanost je svým způsobem zcela unikátní v celém CAD odvětí a díky novým funkcím verze 2014 jednodušší i rychlejší při tvorbě. Popularitě přispívá i fakt, že pro program jsou nyní k dispozici knihovny některých významných místních, tedy českých a slovenských výrobců. Obsah knihoven se v podstatě neustále rozšiřuje a je rovněž možné vyžádat doplnění pro konkrétního výrobce elektrotechnických součástek.

13

Rozmístění kabeláže ve 3D modelu rozvaděče

Technická komunikace

Tento poměrně mladý obor si zaslouží samostatný článek, proto se k němu vrátíme v některém z příštích čísel. Jen napovíme, že jde o rodinu programů na bázi SolidWorks Composer, rovněž známého pod označení 3DVIA Composer.

Až se rok sejde s rokem

Zanedlouho přivítáme příchod nového roku podle našeho, gregoriánského kalendáře. SolidWorks 2014 tu vydrží minimálně o 10 měsíců déle, než bude uvedena nová verze. A tehdy začne vše nanovo. Už teď je ale jisté, že i v tomto mezidobí se dočkáme mnoha dalších a velmi zajímavých novinek.

Autor pracuje ve společnosti Dassault Systèmes SolidWorks Corporation.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit