Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Catia V6: řešení pro firmy zabývající se problematikou v oblasti kompozitů

Autor článku: Vít Kubín   
Pátek, 06 Prosinec 2013 09:48

Tags: Beko | CATIA | Dassault | Komponenty | Kompozity | Software

Catia V6 01Vývoj kompozitových dílů pomocí systému Catia V6 zajišťuje procesně orientované řešení, které se nezaměřuje pouze na jednu fázi procesu, ale uzavírá celý cyklus od návrhu a analýzy až po výrobu na jedné unikátní platformě, což umožňuje vysoce efektivní spolupráci napříč všemi inženýrskými týmy.

Historie

Toto řešení vznikalo postupným obohacováním mezi společnosti Dassault Systèmes a komunitou 11 světových leaderů z oblasti kompozitů, díky čemuž vzniklo řešení přesně podle potřeb a požadavků zákazníků zabývajících se problematikou v oblasti nejen leteckého a automobilovém průmyslu, ale i v menších firmách jiného zaměření.

Variabilita

Tento modulární a flexibilní systém je možné doplnit o řadu speciálních aplikací od modulu pro komunikaci se speciálními výrobními zařízeními k systémům sloužícím pro řízení projektů.

Catia V6

Určení

Typickým zákazníkem je společnost, která řeší problémy mající vliv na délku vývoje a kvalitu kompozitového výrobku.

Mezi nejčastější komplikace patří:

  • Problematika správy velkého množství dat u kompozitových dílů majících někdy i stovky vrstev různých materiálů
  • Řešení komplexních geometrických úloh
  • Neefektivní komunikace mezi jednotlivými týmy
  • Schopnost určit chování navržené skladby materiálů s dostatečnou přesností
  • Analyzovat odchylky směrů vláken materiálů nebo jejich deformací a navrhovat optimální řešení
  • Simulovat výrobní procesy a předcházet tak nákladným chybám a zmetkům ve výrobě
  • Pro efektivnější výrobu generovat výstupy a připravovat vstupy pro specifické výrobní stroje

Výhody

Ušetření času v jednotlivých částech celého procesu přináší více prostoru pro inovaci produktu. Catia V6 vytváří specifické prvky, které designérům usnadňují práci s tvorbou opakujících se geometrických úloh, díky čemuž se mohou věnovat více specifikaci návrhu místo toho, aby trávili čas tvorbou geometrie. Jako výsledek lze očekávat zvýšení produktivity ve všech fázích vývoje od prvotního návrhu přes cyklus optimalizačních interakcí, předvýrobní přípravu až po kladení jednotlivých materiálových vrstev.


Mohlo by vás zajímat: