Sociální služby Praha 9
E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

Siemens
GFI
ZW3D 2022
DT Summit MP

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Méně známé nástroje v SolidWorks

Autor článku: Adam Kožiál   

Lanete, SolidWorksV 3D CAD systému SolidWorks je mnoho doplňkových nástrojů, které mohou usnadnit práci a nejsou až tak úplně známé. Všechny níže uvedené pomůcky jsou obsaženy už v základní verzi programu SolidWorks.

Autotrace

Určitě jste se již setkali s požadavkem na vytvoření modelu z obrázku, loga či ruční malůvky. V SolidWorks si můžete zapnout doplňkový modul Autotrace, který vám umožní vytvořit entity skici rozpoznáním obrysů nebo barev vložených obrázků. Takto vytvořenou skicu můžete použít pro jakékoliv další prvky v SolidWorks.

Designová studie

Designová studie v SolidWorks primárně slouží pro optimalizaci a vyhodnocení modelů. Dejme tomu, že máme nepravidelný díl, u kterého potřebujeme zajistit přesnou hmotnost, např. 1160 g, a víme, že můžeme měnit určité rozměry modelu. K zjištění optimálních rozměrů nám dopomůže Designová studie. Ve studii si definujeme proměnné (rozměry modelu) a hodnoty, které mohou tyto proměnné nabývat. Dále si definujeme cíle, v našem případě přesnou hmotnost 1160 g. Poté jen spustíme Designovou studii, která sama vytvoří optimální kombinaci proměnných tak, aby bylo dosaženo určeného cíle.

SolidWorks - vizualizace sestavy
Takto můžeme optimalizovat návrhy na různé rozměry, fyzikální vlastnosti (hmotnost, umístění těžiště, plocha) nebo pomocí SolidWorks Simulation na výsledky MKP výpočtů (napětí, průhyb, frekvence atd.).

Vizualizace sestavy

Vizualizace sestavy umožňuje seřadit a graficky odlišit díly dle různých kritérií. Například si můžete barevně rozlišit vyráběné a nakupované díly, díly dle různých materiálů nebo času potřebného pro jejich obnovu. Takto vytvořené seřazení lze uložit do Excel tabulky nebo jako Stav zobrazení v SolidWorks. Graficky znázorněnou sestavu lze prohlížet i v eDrawings třeba na pracovišti nákupu nebo výroby.

Defeature

Nástroj Defeature slouží k odstranění detailů z dílu nebo sestavy. Takto upravené modely můžete předat vašim zákazníkům nebo spolupracujícím firmám bez obav z toho, že vaše know-how někdo zneužije.
Pomocí tohoto nástroje odstraníte automaticky interní součásti, malé součásti a prvky. Můžete si detailně vybrat, které součásti a prvky zachovat nebo zrušit. Dále lze zachovat určité vazby pro znázornění pohybu v sestavě. Vytvořený model lze uložit jako samostatný soubor, případně zachovat propojení s originálním souborem pro rychlou aktualizaci.

SolidWorks - design study
SolidWorks - SimulationXpress

AssemblyXpert

AssemblyXpert analyzuje výkon sestav a navrhuje možná opatření, která lze provést k jeho zlepšení. To je vhodné zejména při práci s velkými a složitými sestavami. Kromě zobrazení statistických údajů o sestavách nám AssemblyXpert pomůže i s převodem souborů, výkonem dílů v kontextu, s cyklickými odkazy, vazbami nebo součástmi daleko od počátku.

AsseblyXpert vám zobrazí možné problémy v sestavách a zároveň vám pomůže tyto problémy odstranit.

SimulationXpress

Pomocí SimulationXpress si můžete snadno vypočítat posuny, namáhání a napětí v dílu v závislosti na použitém materiálu, uchycení a zatížení. SimulationXpress používá k výpočtu napětí lineární statickou analýzu založenou na metodě konečných prvků a používá stejnou simulační technologii jako SolidWorks Simulation. V SimulationXpress si nadefinujete uchycení dílu, aplikujete síly nebo tlak, můžete si nastavit parametry sítě. S přiřazeným materiálem vypočte simulaci a zobrazí kritická místa, kde je faktor bezpečnosti nižší než zadaná hodnota, rozložení napětí v modelu, výsledné posunutí a deformovaný tvar modelu. Můžete si nechat vygenerovat zprávu nebo optimalizovat rozměry dle určitých kritérií a omezení.

Autor pracuje ve společnosti Lanete.


Mohlo by vás zajímat: