Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Autodesk Showcase pro prezentaci projektů nejmladší generaci

Autor článku: Petr Fořt   

Tags: Autodesk | Prezentace | Projekty | Showcase

CAD0212-fort02-250Hledání mladých techniků a talentů není v důsledku poklesu demografické křivky příliš snadné. Rozsáhlé spektrum nabízených vzdělávacích oborů a často uměle vyvolané dezinformace o stavu průmyslu v ČR se ne příliš pozitivně podepisují na zájmu o studium technických oborů. Na druhé straně vzrůstá v posledních letech poptávka po absolventech stěžejních technických oborů. Je tedy na školách, podnicích a firmách aby mladou generaci oslovovali s výraznými motivačními faktory a ukázkami perspektiv jednotlivých technických oborů. Vhodné a citlivé hledání motivačních prvků jde bezesporu ruku v ruce s rozvojem vědy, výzkumu a praxe.

V posledních letech jsme se na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou zaměřili na projekty směřující k popularizaci technických oborů nejen na úrovni "problému znalých studentů". Výraznou pomocí pro nás je spolupráce se základními školami v našem regionu. Společným cílem je posílení pozice technického vzdělávání a předávání zkušeností v národním a mezinárodním měřítku. Zajímavé akce byly uskutečněny v několika posledních měsících ve spolupráci se Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 a Základní školou Nové Město na Moravě se specializací v oboru výpočetní techniky. Pro více než stovku žáků škol byl připraven cyklus dvouhodinových seminářů, které populární cestou představují nejnovější trendy v oblasti PLM a BIM technologií.

CAD0212-fort01-468Autodesk Showcase se ukazuje jako ideální most mezi hrou a technickým software pro nejmladší

Hlavním cílem přednáškového cyklu je představení výhod tvorby digitálních prototypů a jejich komunikace na projektech pocházejících z atraktivních oblastí průmyslu. Součástí přednášek jsou ukázky dopadu nových postupů a metodik na jednotlivé technické obory. Výraznou pomocí při hledání vhodných a atraktivních témat pro nejmladší jsou především zkušenosti s rozsáhlejšími projekty v oblasti PLM a BIM technologií, které byly řešeny v uplynulých letech na škole v úzké spolupráci s komerčním sektorem.

V přednáškovém cyklu byly využity aplikace integrované do standardní výuky na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Jedná se o produktovou řadu společností Autodesk a Siemens. Za ideální nástroj pro představení studentských a komerčních projektů lze považovat Autodesk Showcase. Tato aplikace v sobě kombinuje efektivní postupy vizualizace s velmi snadnou obsluhou, která dokáže zaujmout i naprostého začátečníka. Pro semináře bylo speciálně připraveno ve spolupráci se studenty školy několik oborových vizualizací vycházejících z projektů řešených ve výuce, případně projektů poskytnutých partnerskými firmami. Jednotlivá témata byla komentována a doprovozena jejich ekvivalenty v tradičních postupech vývoje a konstrukce. Hlavní důraz byl kladen na efektivitu celého procesu a srovnání vstupních nákladů.

CAD0212-fort02-468Velmi pozitivní je, že aplikace a precizně graficky zpracované projekty dokáží zaujmout i děvčata

Autodesk Showcase se ukazuje jako ideální nástroj pro prezentaci projektů ze dvou základních pohledů. První je jeho datová kompatibilita s nativními i výměnnými formáty 3D aplikací. Dokáže navíc bleskově zpracovat i velmi složité polygonální modely získané technologií 3D scannování. V průběhu prezentace je tedy jedno, jestli primární modely pochází z Inventoru, Revitu, NX nebo jiných aplikací. V jedné scéně je možné data kombinovat, což je výborná vlastnost například pro spojení stavební části výrobní haly vytvořené v Autodesk Revit s výrobním zařízením vytvořeným v Siemens NX nebo Autodesk Inventoru.

Druhou výhodou Autodesk Showcase je jeho snadná obsluha v oblasti zásadních funkcí, které ovlivňují podání finální vizualizace. Stisknutím několika kláves lze přemístit návrh projektu do různých prostředí a zobrazit je v připravených alternativách. Tyto postupy jsou snadno vysvětlitelné během několika minut a velmi pěkně aplikovatelné při komunikaci návrhů v průběhu přednášky.

Výraznou pomocí v této oblasti bylo technické vybavení grafických ateliérů na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou. Výuka moderních technologií je zde rozvíjena nejen směrem k nejmladším, ale také k dalšímu odbornému růstu absolventů. Ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně je škola partnerem projektu NETME Working - inovace a transfer pro strojní praxi. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Více informací najdete na www.netme.cz.


Mohlo by vás zajímat: