Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Simulia Community Conference 2013 ve Vídni

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: Analýzy | Dassault | Konference | Simulace | SIMULIA

SimuliaGroup01V letošním roce jsem byl poprvé spolu s dalšími evropskými kolegy novináři pozván na konferenci pořádanou pro prodejce významného softwaru Simulia/Abaqus pro průmyslové simulace společností Dassault Systèmes ve dnech 21. až 24. května. Z Brna, poslední obydlené zatáčky před Vídní, jsem to do místa konání neměl daleko. Konferenci hostil prestižní hotel Hilton Wien nebo Vienna, chcete-li, poblíž vídeňského Stadtparku a Landstraße Wien Mitte, kde z doby asi před dvaceti lety pamatuji vlakové nádraží, které se mezitím zakutalo kamsi pod zem.

Simulia-Miroslav SpanielPirátský snímek Miroslava Španiela

Poprvé jsem se na této akci setkal s tím, že novinářům nebylo povoleno pořizovat fotografie, a tak jsem byl ochuzen o svoji „fotografickou paměť". Jako novináři jsme se nemohli zúčastnit ani přednášek firem Airbus a Hyundai, asi měly na pořadu něco velmi tajného. A tak jsme přišli možná o nejatraktivnější příspěvky, jakými právě tyto prezentace mohly být.

Vtipný úvod zařídil Andreas Barth, Managing Director Dassault Systèmes Central Europe, který chtěl konferenci původně začít 90minutovou přednáškou o Vídni, a představil region, do něhož patří celkem osm zemí, včetně Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky. Se svým proslovem samozřejmě nemohl chybět ani prezident a CEO společnosti Dassault Systèmes Simulia Scott Berkey. Pro úplnost dodávám, že tato společnost vznikla přeměnou z firmy Abaqus po jejím odkoupení společností Dassault Systèmes v roce 2005. Na Scotta Berkeye bezprostředně navázal svým vystoupením prezident a CEO Dassault Systèmes Bernard Charlès. Ve svém projevu zdůraznil, že Simulia tvoří pevný článek v produktovém portfoliu firmy, a poté se věnoval, jako již mnohokrát, strategii nazvané 3DExperience. Zatímco dřívější projevy mi vždy připadaly poněkud příliš marketingové a nijak dobře uchopitelné, zdá se, že doba pokročila a strategii 3DExperience se dostává „hmatatelnější" uživatelské rozhraní, cloudové prostředí, uživatelské aplikace, týmová spolupráce, sdílení dat, atd. V následujících deseti až patnácti letech je navíc v plánu do dalšího rozvoje této strategie věnovat podle slov Bernarda Charlèse miliardy dolarů. Novinky v produktech můžeme asi očekávat už na podzim, předpokládám, že vhodným termínem uvedení by mohla být například evropská konference 3DExperience.

Simulia-Scott Berkey David Smith SimuliaConf 100Scott Berkey a David Smith

Bernard Charlès ovšem nebyl jen přednášejícím. Na jedné z prezentací, kterou jsem si vybral, jsme čekali na zahájení a nakonec se ukázalo, že důvodem je právě tento charismatický ředitel Dassault Systèmes. Posadil se do první řady mezi diváky a nasadil výraz, teď mě bavte. Myslím, že tím poněkud znervózněl aktéra přednášky. Ale vše dobře dopadlo, a to i v závěrečném bloku otázek a odpovědí, kde se Bernard Charlès opět aktivně zapojil dvěma otázkami.

Konference se zúčastnilo více než 475 odborníků z mnoha průmyslových odvětví. Na programu byly jak prezentace pro všechny účastníky současně, tak i více jak osmdesát přednášek v pěti paralelních sekcích. K tomu ještě můžeme přičíst kolem dvaceti partnerských stánků v přísálí a máme přibližný obrázek toho, jak konference vypadala.

Pro laiky je téměř nepředstavitelné, v jakých oblastech lidské činnosti nachází Simulia své uplatnění. Většinou je napadne třeba simulování různých crash testů automobilů nebo namáhání částí letadel při letu. Ovšem Simulia/Abaqus se používá třeba pro simulaci chování kovových výstelek nebo bandáží tepen v lidském těle, simulaci náhrad kyčelních a dalších kloubů, simulaci chování sycených nápojů v lahvích, atd. A to je jen část toho, co jsem měl možnost osobně zhlédnout na prezentacích.

Mezi přednášejícími jsem v seznamu narazil i na české zástupce, konkrétně Jana Steklého ze společnosti Idiada a Miroslava Španiela z ČVUT. Oba ovšem měli svá vystoupení ve stejnou hodinu, a tak jsem byl na přenášce alespoň jednoho z nich – Miroslava Španiela s přednáškou o identifikaci parametrů tvárného porušování. Nebudu zastírat, že toto téma pro mne byla španielská, vlastně španělská vesnice. Ale šlo o počítačovou simulaci, která má za úkol zajistit ve svém důsledku bezpečnost jaderných zařízení, což je jistě důležité.

Pro novináře končila účast na konferenci 23. května, ostatní se v tu chvíli těšili na společenský večer v Kursalonu a měli před sebou závěrečný den 24. května. Doufám, že některé „stravitelnější" příspěvky z konference budeme moci zveřejnit i v některém z příštích čísel časopisu CAD.


Mohlo by vás zajímat: