Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch
JTmerenivrezu.jpgSpolečnost UGS oznámila, že plánuje zveřejnit specifikaci k poslední verzi datového formátu JT, který je jedním z nejrozšířenějších 3D datových formátů a používá se napříč celým softwarovým průmyslem, zejména pak v oblasti digital manufacturing. Tento otevřený formát umožňuje snadnou vizualizaci produktů, spolupráci i sdílení dat, a tak nabízí přístup k JT milionům koncových uživatelů a dodavatelů softwaru, kteří z této technologie profitují.

Orgán řídící JT Open Program, globální komunita předních výrobců, dodavatelů PLM řešení a též akademických institucí po celém světě, se jednomyslně rozhodl doporučit společnosti UGS, aby podnikla okamžité kroky k publikaci JT, a tak podpořila jeho rozvoj, šíření a podporu.

„Když jsme platformu JT Open Program v listopadu 2003 zakládali, UGS tehdy svým klientům přislíbila, že jakmile budou splněny jisté podmínky, budeme JT publikovat,“ prohlásil Chuck Grindstaff, výkonný viceprezident UGS. „Nyní při výročí deseti let od zavedení JT se JT Open Management Review Board (MRB) jednomyslně shodl na tom, že současná míra penetrace JT v průmyslu a technická vyspělost formátu jsou dostatečnými důvody pro to, abychom učinili okamžité kroky k jeho zveřejnění. Toto je další logický krok v rozvoji JT jakožto globálního datového 3D standardu v PLM a dále potvrzuje jedinečnou snahu UGS nabízet otevřená softwarová řešení.“

Model vytvorený v Alibre Design Professional a rendrovaný s Alibre PhotoRender spoločnosťou Innovative Design Engineering.Alibre Inc. oznámila uvolnenie najnovšej verzie 3D parametrického objemového modelára, Alibre Design 9.0. Najnovšia verzia poskytuje pozoruhodnú novú funkčnosť, jednoducho použiteľné vylepšenia, a rozšírené API pre potreby vývojárov. Táto verzia prichádza spolu s uvedením úspešného Alibre Design Xpress, ktorý má užívatzeľskú základňu rozrastajúcu sa viac ako 30 násobne za šesť mesiacov.

V roku 2006, Alibre vidí pokračujúci rast v troch oblastiach - 2D užívatelia prechádzajúci na 3D z dôvodu lepšej ceny, výkonu a integrácie; veľké spoločnosti, ktoré potrebujú dať 3D technológiu na viac staníc pre riadenie inovácií; a partneri ktorí sú zapojení do zvyšovania užívateľskej základne a do vývoja cenovo mimoriadne výhodnej aplikácie.

D-Type racing car From Hodgson High SchoolSpolečnost UGS oznámila uzavření celosvětové smlouvy s organizací F1 in Schools. Na základě této smlouvy budou studenti účastnící se v celosvětové modelářské soutěže používat CAD systém Solid Edge.

F1 in Schools je nezisková organizace, která organizuje soutěže F1 in Schools Technology Challenge. V ní soutěží studenti ve věku 11 až 18 let o to, kdo vyrobí nejlepší model monopostu F1 poháněného CO2 za použití CAD systému. Účastníci soutěže se utkávají v řadě národních a regionálních kol, která pak vyvrcholí v celosvětovém finále. Letos se soutěže zúčastnili studenti z Anglie, Walesu, Skotska, Severního Irska, Kataru, Bruneje, Číny, Německa, Portugalska, Jihoafrické republiky, Spojených arabských emirátů, Malajsie, Singapuru, Jižní Koreje, Austrálie, Thajska, Kuvajtu a Kanady.

Společnost gedas ČR získala akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění rekvalifikace pro pracovní činnost v oboru konstruktér CAD, pracovník oddělení přípravy a vývoje výroby, a pověření vydávat pro tuto pracovní činnost osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění rekvalifikace pro vymezené pracovní činnosti s přihlédnutím k úrovni odborné i pedagogické kvalifikace vyučujících a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit,“ uvádí se v dokumentu Rozhodnutí o akreditaci.

„Získání akreditace přináší našim zákazníkům možnost vyškolit, případně rekvalifikovat, své nové zaměstnance se státním příspěvkem. Poplatky za školení je možné použít jako uznatelné náklady při čerpání investičních pobídek od státu nebo EU, což přináší značnou úsporu celkových finančních prostředků vynaložených na školení,“ vysvětluje odborný garant vzdělávacího programu Ing. Jiří Honzejk. „Akreditace je rovněž zárukou dodržování standardizovaných postupů, osnov a učebních plánů,“ dodává.

HP_Designjet_8000s.jpgSpolečnost HP oznámila svoji strategii v oblasti velkoformátového tisku pro poskytovatele tiskových služeb (PSP). Akvizice společnosti Scitex Vision v nedávné době, OEM partnerství se společností Seiko I Infotech a partnerství s klíčovými dodavateli softwaru a hardwaru přineslo pokrok v technologii pro PSP. Tento pokrok reprezentuje uvedení prvních produktů vzniklých ve spolupráci se společností Seiko I Infotech. Tyto nové produkty jsou určeny především pro oblast produkčního tisku venkovní grafiky a reklamy.
COSMOSMotionSolidWorks Corporation pokračuje v definování standardů CAD průmyslu tím, že zahrne program COSMOSMotion™ do sady aplikací SolidWorks® Office Premium.

Analytické funkce produktu COSMOSMotion pomohou mnoha uživatelům systému SolidWorks, kteří navrhují sestavy s pohyblivými součástmi. Program COSMOSMotion, který byl dříve prodáván samostatně, usnadňuje tvorbu prototypů a slučuje dříve samostatné a ručně prováděné navrhové a analytické operace. Společnost SolidWorks Corporation to oznámila zde na výroční konferenci uživatelů SolidWorks World 2006. Jedná se o další důkaz snahy společnosti SolidWorks dodávat výkonné CAD nástroje konstruktérům po celém světe.

COSMOSMotion je plně integrován do sady aplikací SolidWorks Office Premium a analytického programu COSMOSWorks® Designer, což pro konstruktéry znamená, že mohou poprvé sestavu navrhnout, simulovat a analyzovat v jediné operaci. Například konstruktér výtahu může nyní navrhnout sestavu v programu SolidWorks, potom použít COSMOSMotion k nastavení parametrů motoru a nakonec pomocí programu COSMOSWorks Designer provést analýzu a ujistit se, že celá sestava vydrží maximální provozní zatížení. 

Nová verze sady aplikací SolidWorks Office Premium obsahující COSMOSMotion bude dodána zdarma existujícím vlastníkům licencí Premium jako součást aktualizace Service Pack 4.0.

Na počátku roku 2006 došlo u české pobočky společnosti Nemetschek ke dvěma významným změnám. Po vzájemné dohodě převzala společnost Nemetschek veškeré aktivity společnosti I.S.P.C. - projektování a konzultace, která dlouhodobě zajišťovala především servisní služby pro zákazníky společnosti Nemetschek. Zároveň se společnost Nemetschek posílená o pracovníky I.S.P.C. přestěhovala do nových prostor, které vytvoří potřebné zázemí a umožní zvýšit kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům v České i Slovenské republice. 

Společnost I.S.P.C. - projektování a konzultace vznikla v roce 1995 a zpočátku se zabývala projektováním pozemních staveb a podporou AEC/CAD programu Allplan společnosti Nemetschek. Postupně se její činnost zaměřila výhradně na spolupráci se společností Nemetschek, která zahrnovala technickou podporu zákazníků, lokalizaci programů a aktivity zaměřené na prodej a podporu systémů v oblasti správy dokumentů (systém rivera) a facility managementu (systém Allfa). Celý tým společnosti I.S.P.C. vedený Ing. Igorem Seifertem se stal součástí společnosti Nemetschek. Ing. Igor Seifert zastává pozici technického ředitele společnosti Nemetschek.

V souvislosti s těmito změnami se společnost Nemetschek v prvních týdnech roku 2006 přestěhovala do nových prostor v nově zrekonstruovaném kancelářském centru „Green park officess“ v Žerotínově ulici na pražském Žižkově. Zákazníci společnosti Nemetschek tak budou nyní mít veškeré služby (technickou podporu, hot-line, školení atd.) zajištěné v rámci jedné organizace a ve společných prostorách. Zároveň dojde i k lepší koordinaci a posílení obchodních aktivit ve všech oblastech, kde společnost Nemetschek působí na území České a Slovenské republiky.

Nová adresa je Nemetschek s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, tel: 225 384 880 a fax 225 384 890, hotline: 225 384 884.

SPIRIT 12Společnost SOFTconsult spol. s r.o. spustila web adresu www.spiritstudent.cz, na které je ke stažení studentská verze AEC systému SPIRIT bez poplatků. Pro uživatele SPIRIT studenta se dne 1. 3. 2006 vypisuje 10. ročník soutěže Projektování se SPIRITem. Tímto jubilejním ročníkem se mění charakter soutěže s cílem umožnit účast širšímu spektru studentů. Zadání soutěže je třístupňové (tvorba 2D, 3D, objektové technologie) a vyhodnocení provede komise složená ze zástupců vysokých škol a odborníků z praxe.

Dlouhodobé zázemí SPIRITu na školách se zaměřením na stavebnictví společnost SOFconsult rozvíjí i dalšími aktivitami. Multilicence 50-ti instalací SPIRITu 12 byla věnována na ČVUT FS. Na této škole je v současnosti zřizována nová učebna pro výuku grafických software z nabídky společnosti SOFTconsult. SPIRIT student - legálních využívání profesionálního software.

CEVSpolečnost PTC oznámila, že NASA užívá Windchill - PTC řešení pro řízení životního cyklu výrobků - při vývoji pilotované kosmické lodě (CEV). První americká raketa za posledních 30 let řízená lidskou posádkou je navrhována tak, aby vyhověla cílům „Vize kosmického průzkumu“ prezidenta Bushe. Windchill slouží jako páteř Jednotného prostředí pro spolupráci (ICE), hlavního nástroje Ředitelství průzkumných systémů NASA (ESMD).

CEV programoví inženýři budou využívat ICE jako extranet k řízení dat a podpoře spolupráce. NASA vybrala Windchill na základě jeho vynikajících schopností v oblasti programového managementu, managementu ochrany dat, tvorby rozhodnutí v reálném čase a výkonného řízení změn v průběhu životního cyklu výzkumného programu.

ICE je centrální zdroj informací pro CEV systémy a poskytuje úplný pohled na data. Sjednocuje pracovníky všech týmů NASA a dodavatelů NASA. Navíc usnadňuje souběžný vývoj výrobků napříč celým programem a v geograficky rozptýlených sítích, zatímco stanovuje přesnou konfiguraci a změny funkcí řízení s výkonným automatickým průběhem procesů. Navíc, vizualizační schopnosti Windchillu umožňují účastníkům procesu snadnější zobrazení CAD modelů a návrhů. Výsledkem je lépe fungující cyklus produktového návrhu, vyšší kvalita výrobků a nižší náklady.

WD_Caviar_500_605.jpgSpolečnost Western Digital oznámila zahájení dodávek nových vysokokapacitních pevných disků pro osobní počítače WD Caviar SE16 s kapacitou 500 GB a rozhraním Serial ATA (SATA). Pevné disky WD Caviar SE16 500 GB poskytují kapacitu půl terabytu pro datově náročné aplikace, jako je grafický design, editace digitálního videa, osobní videorekordéry a obchodní výpočetní aplikace. Tyto pevné disky poskytují vysoký výkon odpovídající rychlosti otáčení 7 200 ot/min, přenosové rychlosti 300 MB/s, 16 MB vyrovnávací paměti a použité technologii NCQ (Native Command Queuing - přirozené řazení příkazů).
AL1751_605.jpgSpolečnost Acer představila novou řadu LCD displejů řady „Gamers“. Tato řada nabízí nejnovější funkce, jako např. LCD technologii CrystralBrite, nejkratší dobu odezvy a digitální rozhraní (DVI). Nové 17” a 19” multimediální displeje s dobou odezvy 4 ms splňují nároky pracovníků v oblasti malé publikační činnosti, hráčů a milovníků médií.
OlympusE330_605.jpgFotoaparát Olympus E-330 je digitální zrcadlovka s „živým náhledem“, ke kterému slouží 6,4cm LCD výklopná obrazovka s širokým pozorovacím úhlem. Vybaven je senzorem poslední generace rychlých a citlivých snímačů MOS s rozlišením 7,5 MP s antiprachovým filtrem. Je kompatibilní s celou řadou digitálních objektivů a příslušenství Olympus E-System. V základním balení E-330 obsahuje objektiv ZUIKO DIGITAL 14-45mm f3,5-5,6 (ekv. 28-90mm na 35mm).
GIOVE-A.jpgGiove-A, pilotní satelit systému Galileo, který byl vypuštěn 28. prosince, začal vysílat signál na pozemní stanice pomocí jednotky pro generování navigačního signálu NSGU a širokopásmové navigační antény vyvinuté společností Alcatel Alenia Space. Hlavním úkolem satelitu Giove-A je zabezpečit přístup k frekvencím, které systému Galileo přidělila organizace International Telecommunications Union. Galileo je evropský systém satelitní navigace, který bude poskytovat mobilním uživatelům vysoce přesné služby určování pozice. Bude kompatibilní i s dalšími dvěma globálními systémy satelitní navigace, s americkým systémem GPS (Global Positioning System) a s ruským systémem Glonass (Globální navigační satelitní systém).

Strana 612 z 635

<< Začátek < Předchozí 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 Další > Konec >>