Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PF 2020

Pondělí, 30 Prosinec 2019 16:39

Re­dak­ce ča­so­pi­su CAD a webu CAD.​cz přeje všem svým čte­ná­řům,

přízniv­cům, zá­kaz­ní­kům a part­ne­rům hodně zdra­ví, štěs­tí, spo­ko­je­nos­ti

a pra­cov­ních úspě­chů v roce 2020.