301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Webináře s významnými partnery firmy Pimpel

Středa, 01 Červenec 2020 21:13

Tags: CAM | CHECKitB4 | ESPRIT | Manurhin | Partneři | PIMPEL | Takumi | Webináře | ZENIT

TakumiPimpelPim­pel zve na webi­nář „ESPRIT a Ta­ku­mi part­ner­ství pro váš růst“ po­řá­da­ný ve spo­lu­prá­ci s part­ne­rem fir­mou Zenit. Zjis­tí­te, jaké vý­ho­dy při­ná­ší spo­je­ní stro­jů Ta­ku­mi se soft­warem firmy Pim­pel. CAM ESPRIT s umě­lou in­te­li­gen­cí ve spo­je­ní se stro­ji Ta­ku­mi na­vý­šu­jí efek­ti­vi­tu vý­ro­by. Během webi­ná­ře budou před­sta­ve­ny pro­dukč­ní stro­je Ta­ku­mi a CAM soft­ware ESPRIT. Re­gis­tro­vat se na webi­nář 17. čer­ven­ce 2020 v 10:00 hodin se mů­že­te na tomto OD­KA­ZU.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Pim­pel také před­běž­ně zve na demo den CAM sys­té­mu ESPRIT a stro­jů Ma­nurhin KMX od firmy ZPS Taj­mac. K vi­dě­ní bude se­ří­ze­ní stro­je Ma­nurhin K’MX po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho dvoj­če­te stro­je CHEC­Kit­B4, pro­gra­mo­vá­ní stro­je Ma­nurhin K’MX 732 EVO v CAM sys­té­mu ESPRIT s cer­ti­fi­ko­va­ným po­st­pro­ce­so­rem a ob­rá­bě­ní pro­gra­mo­va­né sou­čás­ti na stro­ji Ma­nurhin K’MX. Před­běž­ně uva­žo­va­ný ter­mín je po­sled­ní týden v srpnu nebo první týden v září.
Re­gis­tra­ce na de­mo­dayzís­kat trial verzi soft­wa­ru ESPRIT.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit