Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Uvedení Autodesk produktů 2022

Pondělí, 29 Březen 2021 08:36

Tags: 2022 | Autodesk | Graitec | Produkty | Webináře

AutoCAD-2022-Trace-scaled-2113Jak in­for­mu­je (nejen) web spo­leč­nos­ti Grai­tec, na konci břez­na Au­to­de­sk tra­dič­ně uvádí nové verze pro­duk­tů. Ter­mí­ny do­stup­nos­ti jed­not­li­vých pro­duk­tů řady 2022 a je­jich čes­kých verzí uvi­dí­te v ta­bul­ce níže. Na hlav­ní pro­duk­ty Au­to­de­s­ku budou vy­psá­ny webi­ná­ře. Pro ma­ji­te­le plat­ných sub­scrip­ti­on jsou vy­da­né pro­duk­ty do­stup­né ke sta­že­ní v rámci je­jich účtu na Au­to­de­sk Ac­count.

Pro vy­zkou­še­ní jsou do­stup­né též jako bez­plat­né zku­šeb­ní verze.
V níže uve­de­né ta­bul­ce jsou uve­de­ny ak­tu­ál­ně známé ter­mí­ny uve­de­ní an­g­lic­kých a čes­kých verzí vy­bra­ných pro­duk­tů.

Produkt EN verze CZ verze
Autodesk AutoCAD 2022 23. 3. 2021 23. 3. 2021
Autodesk AutoCAD LT 2022 23. 3. 2021 23. 3. 2021
Autodesk AutoCAD Architecture 2022 23. 3. 2021 23. 3. 2021
Autodesk AutoCAD MEP 2022 25. 3. 2021 25. 3. 2021
Autodesk Revit 2022 Připravuje se Připravuje se
Autodesk Revit LT 2022 Připravuje se X
Autodesk Civil 3D 2022 Připravuje se Připravuje se
Autodesk AutoCAD Map 3D 2022 25. 3. 2021 25. 3. 2021
Autodesk Infraworks 2022 Připravuje se X
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2022 25. 3. 2021 X
Autodesk Inventor 2022 Připravuje se Připravuje se
Autodesk Vault Professional 2022 Připravuje se Připravuje se
Autodesk Advance Steel 2022 Připravuje se Připravuje se
Autodesk 3DS Max 2022 25. 3. 2021 X
Autodesk AutoCAD Raster Design 2022 23. 3. 2021 X
Autodesk Navisworks 2022 23. 3. 2021 X

Tabulka platná k datu 28. 3. 2021.

Pro bližší seznámení s novými verzemi 2022 připravuje Graitec webináře, kde novinky představí. Jejich přehled a možnost přihlášení najdete ZDE.


Mohlo by vás zajímat: