Amper 2019
Fresh-IT
Google překladač: English Deutsch
Předplatné časopisu CAD

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Salcburk pilotním městem projektu Digital Cities

Čtvrtek, 17 Červenec 2008 13:00
DiCiSalzburg829.jpgSalcburk a Autodesk jsou partnery spolupráce na prvním pilotním projektu „Digital Cities“. Autodesk tuto informaci oznámil společně se salcburským starostou během konference AGIT 2008, která se konala v Salcburku. Projekt Digital City představuje technologii Autodesku, která poskytuje jednotné prostředí pro spolupráci na vizualizaci, analýze a simulaci budoucího dopadu městského projektování a rozvoje. Autodesk si ke spolupráci vybral Salcburk, jako jedno z velkých evropských kulturních a historických center, aby mu pomohl integrovat všechna data o městě do vysoce detailního 3D modelu. Kombinace dat města s realistickými vizualizačními a simulačními nástroji pomůže projektantům Salcburku zobrazovat a vzájemně ovlivňovat městskou krajinu, analyzovat dopady městského plánování, turistiky a projektů ekonomického rozvoje ještě před jejich zahájením.
Na implementaci projektu Digital City pro Salcburk se podílí vědecký personál Centra geoinformatiky (Z_GIS) Salcburské univerzity. Díky tomuto projektu mohou studenti získat cenné znalosti a spolupracující firmy v Salcburku mohou na nové platformě vyvíjet vlastní služby. Z_GIS bude silně zaměřen na ekonomická, vědecká a administrativní rozhraní. Technologie Digital City pomůže městu a jeho občanům lépe komunikovat, spolupracovat a odevzdávat projekty podstatně efektivněji a z dlouhodobého hlediska i rozumněji.

Technologie Digital City umožňuje aktérům z řad veřejnosti, městské samosprávy, stavitelů a podnikatelů spolupracovat a pochopit dopad různých návrhů na městské prostředí. Umožňuje věrohodně modelovat budoucí podobu města před její realizací. Cílem tohoto pilotního programu je, aby Salcburk mohl spojit 3D modely nadzemních i podzemních prvků na otevřené platformě, která podporuje bezpečnou a robustní integraci dat CADu, metody BIM (Business Information Modelling), geoprostorových dat, inženýrských sítí a infrastrukturních dat na rozlehlé geografické oblasti. Spojením těchto dat s nástroji pro realistickou vizualizaci, analýzu a simulaci poskytuje technologie Digital City intuitivní a přesvědčivý způsob, jak pochopit dopad plánů a návrhů v jakémkoli okamžiku a z jakéhokoli pohledu. Další informace o projektu Digital Cities najdete na webových stránkách http://www.autodesk.com/digitalcities.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit