Amper 2019
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch

Semináře HUMUSOFTu

Čtvrtek, 24 Červenec 2008 15:17
M&S&H830.jpgSpolečnost HUMUSOFT připravila ve spolupráci s firmou The MathWorks na druhé pololetí roku 2008 dvojici odborných seminářů a také již 16. ročník konference Technical Computing Prague 2008. Semináře povedou odborníci firmy The MathWorks, jednacím jazykem bude angličtina. Cílem akcí je prezentovat aplikační možnosti systému MATLAB-Simulink v různých oborech. V průběhu seminářů bude vždy ponechán dostatečný prostor i pro dotazy a konzultace. Samozřejmostí budou informační materiály pro každého účastníka. Účast na seminářích je zdarma. Další informace jsou k dispozici  zde.
24.9.2008
Accelerating Life Science Research with MATLAB and Simulink
Kongresové centrum ČVUT (Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6)
Seminář poskytne účastníkům informace o nejnovějších nástrojích pro návrh a testování algoritmů, analýzu dat, statistiku, zpracování obrazových informací a vývoj rozsáhlých aplikací v oblasti bioinformatiky, chemie, farmacie, medicíny a v dalších oborech.
16.10.2008
Model-Based Design of Control Systems
Hotel International Brno, Kaskada Hall (Husova 16, Brno)
Seminář je určen pro odborníky z oblasti elektrotechniky, strojírenství, automobilového, leteckého a jaderného průmyslu, telekomunikací, energetiky, chemie a dalších průmyslových odvětví. Specialista firmy MathWorks Vás provede všemi aspekty návrhu řídicího systému od tvorby modelu přes návrh a ladění řídicích algoritmů, automatické generování software pro cílovou platformu až po ověření funkce a detailní testování výsledného zařízení. Na reálném příkladu Vám ukážeme jak lze s pomocí nástrojů MATLAB, Simulink, Stateflow a jejich nadstaveb minimalizovat či zcela odstranit problémy vznikající při návrhu řídicího systému.
11.11.2008
Šestnáctý ročník konference Technical Computing Prague 2008
Kongresové centrum ČVUT (Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6)
Cílem konference je seznámit účastníky s aplikačním využitím programových nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace. Konference by se měla stát fórem pro výměnu zkušeností mezi vývojáři, odborníky z praxe, pedagogy a výzkumníky z akademické sféry. V příspěvcích budou prezentovány aplikace programových nástrojů MATLAB, Simulink a COMSOL v nejrůznějších oborech průmyslu, vědy, výzkumu a výuky. Přihlášeny jsou příspěvky z oblasti řídicí techniky, měření, zpracování signálů a obrazů, simulace systémů, návrhu algoritmů, komunikační techniky, chemické technologie, medicíny a podobně. Součástí konference budou i přednášky o novinkách a trendech vývoje systémů MATLAB-Simulink a COMSOL Multiphysics.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit