Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Od návrhu k výrobě jedním kliknutím myši

Úterý, 02 Listopad 2021 23:43

Tags: Altium | ECAD | Macrofab | Misha Govshteyn

Design to Manufacturing with a Single Mouse Click-2135Do­ká­že­te si před­sta­vit, že byste mohli na­vrh­nout desku ploš­ných spojů, spus­tit si­mu­la­ce, zís­kat své díly, ge­ne­ro­vat přes­né ku­sov­ní­ky, ge­ne­ro­vat vý­stup­ní sou­bo­ry a jed­no­du­še stisk­nout tla­čít­ko „Ode­slat do vý­ro­by“ v rámci svého ná­vr­ho­vé­ho pro­stře­dí?

Zatím to může znít jako vzdá­le­ný sen, ale roz­ho­vor s Mishou Govsh­tey­nem z Ma­cro­fa­bu po­sky­tu­je před­sta­vu, jak v part­ner­ství s fir­mou Al­ti­um pra­cu­jí na tom, aby se tento sen stal v blíz­ké bu­douc­nos­ti re­a­li­tou.

Přečtěte si celý článek v angličtině

 

 


Mohlo by vás zajímat: