Amper 2019
Google překladač: English Deutsch

Začala distribuce GibbsCAM 2009

Úterý, 06 Leden 2009 13:15
GIBBSdrahy-nastrojskryte902.jpgSpolečnosti Gibbs and Associates, tvůrce technologického softwaru GibbsCAM pro přípravu NC programů pro CNC obráběcí stroje, a Cimatron oznámily, že začaly zákazníkům rozesílat GibbsCAM 2009. Jde o jednu z nejdůležitějších verzí celé produktové řady GibbsCAM s novými funkcemi a spoustou vylepšení, která dále zvyšuje programovací výkon pro všechny konfigurace stroj-nástroj a poskytuje další možnosti pro uživatele ke snadnému dosažení zvýšení produktivity. Nejvíce oceňované funkce prvními uživateli GibbsCAM 2009 obecně spadají do kategorií frézování, soustružení, uživatelského rozhraní, produktivity a interoperability.
Vylepšení a novinky ve frézování
Pokročilé 3D HSM (Vysokorychlostní obrábění - High Speed Machining) – tyto obráběcí rutiny, speciálně vyvinuté pro frézování tvarově náročných součástí a vysokorychlostní obrábění v SolidSurfacer, zaručují vysoce kvalitní výsledný povrch obráběného dílce bez nutnosti zdlouhavého leštění. Je v nich obsaženo několik nových technologií vhodných pro různé aplikace frézování, při kterých je možné využívat hladké nájezdy a výjezdy do a z řezu, frézovací dráhy definované bočním krokem nebo úhlem na tvaru, dokončovací průchody, ale i kontrola kolize držáku nástroje a volby pro ovlivnění stylu frézování.
Kontura – vyvinuto pro dokončovací a polo-dokončovací obrábění, tato rutina vypočítává rovnoměrné přírůstky v Z a generuje dráhy nástroje v různých hladinách s automatickým zajištěním čistého přechodu z jedné hladiny do druhé s plynulými nájezdy a výjezdy.
Řez s konstantním přeskokem – s využitím uživatelem zadaného kroku tato rutina generuje 3D průchody s konstantním krokem po povrchu součásti, směrem z vnějšku dovnitř. Podle uvážení uživatele tento obráběcí styl dociluje extrémně hladkých povrchů prostřednictvím uživatelem definovaných kroků.
Plošný řez – tato rutina automaticky rozpoznává a obrábí rovinné oblasti. Jako ostatní 3D HSM rutiny používá při přejíždění z jedné oblasti v obrobku na jinou minimální vzdálenost vyjetí, vyhýbá se přitom částem obrobku a minimalizuje tak neobráběcí pohyby.
Řádkování – rovnoběžné průchody nástroje, nástroj je veden v jednom směru. Tento způsob poskytuje konzistentní hladší průchody, což je viditelné hlavně v rozích. S použitím funkce zaoblování dráhy nástroje, dostupné také v ostatních HSM obráběcích rutinách, mají uživatelé možnost optimalizovat plynulost obráběcího pohybu.
Průsečíky – tato rutina automaticky identifikuje průsečíky ploch součásti a generuje dráhu nástroje po těchto průsečících a kopíruje a přizpůsobuje se tak 3D tvaru součásti. Špičkového výsledného povrchu je dosaženo díky dalším korekčním průchodům, generovaným z původních průchodů.
Automatická detekce jádra – navržena pro obrábění jader, tato automatizovaná rutina obrábí součásti z vnějšku dovnitř a to vždy sousledně, pro snížení nebo eliminování poškození nástrojů. Směr dráhy nástroje se mění automaticky z vnitřku ven při detekci vnitřních kapes, což minimalizuje potřebu průchodů v celé šířce nebo nájezd po šroubovici do řezu.
Vylepšené kapsování – jako automatická detekce jádra, pracuje ale ze středu ven - tato rutina byla vyvinuta speciálně pro dutiny. Počítá stejnoměrné přírůstky v Z na modelu a generuje dráhy nástroje pro každou úroveň pro rychlé obrobení velkého prostoru polotovaru.

Další zlepšení ve frézování – nájezdy po rampě nebo šroubovici při konturovacích procesech, rozšíření možností generování na hranu nástroje poskytují lepší výsledky generovaných drah nástroje, zatímco podpora kulových „lollipop“ fréz rozšiřuje flexibilitu možností obrábění.

Vylepšení a novinky v soustružení
Četné nové funkce v soustružení byly vyvinuty pro využití nových soustružnických nástrojů na obrábění těžkoobrobitelných materiálů a na jemné soustružení a umožňují větší efektivitu obrábění díky lepší kontrole nástroje. Obsahují pokročilé nájezdy do řezu a výjezdy z řezu, ovlivnění velikosti najížděcího posuvu, vylepšené dokončovací průchody, hrubování zapichováním na více průchodů, hrubování odlehčením po rampě, ofsetování kontury a soustružení po kontuře na hranu nástroje, nájezd při závitování a nástroje na závitování, i kompenzaci průhybu zapichovacího nástroje.
MTM vylepšení v Synchronizačním nástroji správce synchronizace – větší flexibilita ovládání synchronizace více kanálových řídicích systemů díky novinkám v Synchronizačním nástroji správce synchronizace propojeným se Správcem operací činí multifunkční obrábění snadnější a výkonnější.

Uživatelské rozhraní a zvýšení produktivity
Podpora vícejadrových procesorů a dávkového zpracovávání – to uživateli umožňuje pokračovat v práci při souběžném generování vysokorychlostních nebo komplikovaných drah obrábění či jiných komplexních drah nástrojů na pozadí, bez obsazení výkonu pracovní stanice.
Rychlejší simulace – vylepšení výkonu značně zrychlilo simulaci dráhy nástroje.
Správce více pohledů a rozbalovací okna – to vše umožňuje zobrazování pohybu nástroje v jeden okamžik z různých úhlů, což je vhodné pro detekci podřezání a prevenci kolizí při multifunkčním obrábění a ověřování práce ve více osách.
Vícenásobné (neomezené) Zpět/Znovu – použitelné pro veškerou uživatelem vytvořenou geometrii, tělesa, plochy a obráběcí operace, tato rozšířená funkce zvyšuje produktivitu práce uživatele eliminací opakování při nutnosti návratu do předchozího stavu.
Grafický předvýběr – jednoduché přejetí myší přes model nyní označuje plochy a hrany, a není tak nutné klikat na položky pro jejich vybrání.
Vylepšení v grafické simulaci procesů obrábění – vizualizace a verifikace obrábění jsou rychlejší a snadnější s novými "horkými" klávesami pro jeden krok, barevný režim nástroj/operace, zobrazení geometrie, uzamčení úhlu pohledu, barvy zobrazení nástroje při pohybu rychloposuvem a zobrazení FastCut.
Zobrazení skrytých čar dráhy nástroje – tato nová funkce usnadňuje vizualizaci při verifikaci dráhy nástroje.

Doplnění interoperability
Aktualizovaná certifikace – GibbsCAM je certifikován pro Windows Vista a Solid Edge v20.
Podpora CAD formátů – pokračuje snadná práce s modely, sestavami ale i geometriemi z většiny dostupných CAD formátů, pro snadnější práci byla rozšířena o Parasolid v19.1, SolidWorks 2008, ACIS v18.0, Autodesk Inventor 2009, CATIA v5 r18, Granite 5.0, Pro/ENGINEER Wildfire v4.01 a UGS/NX5.

Více informací o GibbsCAM a verzi GibbsCAM 2009 na stránkách www.gibbscam.cz, na tel: +420 603 114 182 nebo emailu info@t-support.cz.

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit