Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Doprovodný program na HANNOVER MESSE 2024

Středa, 17 Duben 2024 23:16

Tags: 2024 | Doprovodný program | Hannover | Hannover Messe

Doprovodny program HM2024-2416Už příští týden (22.–26. dubna 2024) se koná Han­no­ver Messe 2024. Pět ve­letrž­ních dnů kromě vel­ké­ho počtu vy­sta­vo­va­te­lů a je­jich různě vel­kých ex­po­zic při­ná­ší i ne­sku­teč­ně bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram. Než se vy­dá­te příští týden do Han­no­ve­ru, tak ur­či­tě spolu s PRO­ve­letrhy do­po­ru­ču­je­me pro­jít si na­bíd­ku do­pro­vod­ných akcí. Je jich oprav­du hodně, pře­hled akcí zde: lnkd.in/etUFACif.

Také při­po­mí­ná­me, že stále na­bízíme vstu­pen­ku na ve­letrh zdar­ma. Tento odkaz na eVstu­pen­ku vás pře­ne­se na webo­vé strán­ky pro re­gis­tra­ci/ak­ti­va­ci eTicke­tu. Po re­gis­tra­ci ob­dr­ží každý host e­‑mai­lem per­so­na­li­zo­va­nou vstu­pen­ku. Vstu­pen­ka je plat­ná pro přímý vstup na vý­sta­vu v Han­no­ve­ru.

 


Mohlo by vás zajímat: