průmysl, výroba, sklady…
POINT.X (2019-20)
Pomáháme firmám růst
Google překladač: English Deutsch

V Teplárně České Budějovice nasadili systém AMI

Středa, 18 Únor 2009 14:09

Společnost HSI odstartovala na začátku loňského roku spolupráci se společností Teplárna České Budějovice (TČB) na projektu realizace informačního systému pro správu majetku a teplárenské sítě. Původní systém pro správu teplárenské sítě TČB byl založen na databázi Access a připojených souborech z prostředí MicroStation typu CAD, resp. dgn, a potýkal se s určitými problémy v možnostech publikování dat pro potřeby zaměstnanců teplárny on-line. TČB se rozhodla využít dlouholetých zkušeností společnosti HSI s řešením úloh v teplárenských společnostech a podstoupila analýzu svého geografického informačního systému a IT potřeb společnosti. Analýza prokázala kvalitu dat o vnější teplárenské síti a poukázala na technologické limity stávajícího systému. HSI navrhla řešení zahrnující také využití uložených dat k prostorovým analýzám včetně topologického trasování sítě s hledáním např. odpojených zákazníků nebo hledáním vlastníků pozemků zasažených teplárenskými sítěmi.

Po úspěšné akceptaci analýzy byla v TČB zahájena realizace projektu nasazení AMI, systému pro správu majetku. Byl implementován modul AMI Heatis, který řeší požadavky na správu majetku se zaměřením na oblast teplárenství. Jeho nasazením došlo v TČB k výrazné technologické změně vedení dat o teplárenské sítí. Přechodem ze systému typu CAD, který vede popisné informace v databázi a připojených souborech dgn, na systém typu GIS, který slučuje popisné a grafické informace v databázi (zde Oracle 10g), se otevřely cesty k provádění prostorových analýz a k grafickému trasování teplárenské sítě. Veškerá data o teplárenských sítích jsou nyní dostupná oprávněným uživatelům TČB v lehkém klientu přes webové rozhraní (Internet Explorer). Součástí systému AMI jsou i veškerá grafická data externích subjektů dostupná zákazníkovi, např. data KN, polohopis, digitální technická mapa města, ortofotomapy apod. Systém AMI slouží nejen pro evidenci sítí, ale i pro aktivní řešení úloh, např. vyhledávání odpojených zákazníků, věcných břemen, vyjadřování k průběhu sítí, atd.


 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit