Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

O inovační voucher požádalo 198 firem

Úterý, 29 Září 2009 11:53

Tags: Společnost | Stavebnictví | Strojírenství

jic940.jpgBěhem srpna a září měly malé a střední podniky z celé České republiky možnost požádat o inovační voucher - dotaci z rozpočtu statutárního města Brna ve výši až 150 tisíc korun na nákup služeb inovativního charakteru od brněnských univerzit (Masarykova univerzita, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení technické v Brně). V pátek 25. 9. 2009 byl sběr žádostí ukončen. Cílem projektu je přiblížit brněnskou vědu a výzkum více praxi a zprostředkovat nové kontakty mezi akademickou a komerční sférou.
Pilotní výzva ukázala, že výzkumná pracoviště brněnských univerzit mají průmyslu co nabídnout – zájem s nimi spolupracovat projevilo úctyhodných 198 podnikatelů, z nichž téměř polovina pochází z jiného než Jihomoravského kraje.

Před podáním žádosti si firmy musely spolupráci s cílovou univerzitou předjednat. Největší zájem měly o Vysoké učení technické v Brně (97 žádostí), následované Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou (54), Masarykovou univerzitou (45) a Veterinární a farmaceutickou univerzitou (2). VUT v Brně tak potvrdilo svou pověst vysoké školy s největší orientací na praxi. O inovační voucher nejčastěji žádají firmy z oborů strojírenství a ICT (informační a komunikační technologie). Pozadu však nezůstaly ani firmy z oblasti stavebnictví, zemědělství nebo tzv. life-sciences. Podnikatelé od univerzit poptávají hlavně měření nebo testování svých výrobků nebo materiálů potřebných k jejich výrobě. Časté jsou také poptávky tvorby prototypů nebo návrhy nových konstrukčních řešení. Mezi nejzajímavější patří projekty z oblasti life-sciences. Ověření konceptu telemetrického EKG určeného pro použití během porodu, testování sond pro molekulární diagnostiku nebo testování biomateriálů pro výrobu chirurgických implantátů jsou jen některými z nich. Podstatné je, že drtivá většina žádostí je zaměřena na řešení konkrétního problému firmy, jehož vyřešení vede k inovaci a posílení konkurenceschopnosti žadatele.

A kteří žadatelé voucher nakonec získají? Ve čtvrtek 1. 10. 2009 zkontroluje žádosti odborná komise složená ze zástupců každé univerzity. V pondělí 5. 10. 2009 pak proběhne v prostorách Rytířského sálu na Nové radnici losování 36 příjemců inovačních voucherů. Ti podepíšou s JIC smlouvu o inovačním voucheru a budou moci vzápětí zahájit práci na podpořených projektech. Inovační vouchery jsou unikátním projektem podpory transferu technologií, který pomáhá odbourávat bariéry mezi firmami a univerzitami.  Jejich cílem je podpořit spolupráci firem s univerzitami na vývoji a řešení jejich problémů v oblasti inovací. Dávají tak šanci i projektům, které by bez přispění této finanční dotace nevznikly. Jako první projekt svého druhu v České republice představilo inovační vouchery Jihomoravské inovační centrum, které zajišťuje také organizační část. Náklady projektu hradí ze svého rozpočtu statutární město Brno.
Více informací o projektu lze nalézt na www.inovacnivouchery.cz.

Mohlo by vás zajímat: